Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 25 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi

Öz:
Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasındaki en önemli engellerden birisi geçerli, güvenilir ve nesnel ölçme değerlendirmenin yapılamadığı kaygısı diğer bir tanesi ise üst düzey becerilerin sınavlarla ölçülmesinin zor olduğu düşüncesidir. Bu problemlerin giderilmesi ile yeni müfredatın daha etkin bir şekilde uygulamaya gireceği düşünülmektedir. Öğrencilerin, kendilerinden derste beklenen üst düzey davranışları ölçen sorularla değerlendirilmesi müfredatın öğrenci, öğretmen başta olmak üzere bütün toplum tarafından daha çok dikkate alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisi tanıtılmış, örneklendirilmiş ve yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisinin yaklaşımın ihtiyacı olan geçerli güvenilir ölçme değerlendirme aracı açığını gidermedeki yeterliliği tartışılmıştır. Tartışmalar fen bilgisi öğretmenlerinin öğrencileri değerlendirmede kullandıkları sınav kâğıtlarında sorulan sorularının yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre sınıflandırılması dikkate alınarak yapılmıştır. Kullanılan soruların %55 oranında hatırlama ve bilme düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğretmenler sınavlarda öğrencilere yeni taksonomi ışığında ezberden uzak, yaratıcı düşünmeye sevk eden, hayata eleştirel bakmayı sağlayan, günlük hayattan problem durumları içeren üst düzey sorular sormalıdır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut, T. (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R. (Eds.). (2001). Taxonomy for Learning, Teaching. And Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Baykul, Y. (1989). ÖSS İle Yoklanan Bilgi ve Beceriler Farklı Okul Tür ve Sınıflarında Ne Ölçüde Kazanılmaktadır? ÖSYM-Tab Eğitim Yayınları, Ankara.
 • Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive and Affective Domains. New York: David McKay.
 • Çepni, S. & Azar, A. (1998). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, Trabzon.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., Akdeniz, A. R., Ayas, A. P., Özmen, H. & Yiğit, N. (2004). Fen ve Teknoloji Öğretimi. (3. Baskı): Cantekin Matbaası, Trabzon.
 • Çepni, S., Ayvacı, H.Ş. & Keleş, E. (2001). Okullarda ve Lise Giriş Sınavlarında Sorulan Fen Bilgisi Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması, Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 07-08 Eylül, T.C. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G. & Gündoğdu, G. (2007). Ölçme ve Değerlendirme (1. Baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Demir, M. & Dinar, H. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Koray, Ö., Altunçekiç, A. & Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 38-46.
 • Mandacı Şahin, S. (2007). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Gücünün Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, A. & Baran İ. (1999), Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirmede Soru Sorma Tekniklerinin Türkiye Şartlarında Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı ,10 ,132-137.
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (4. Baskı). ÖSYM Yayınları, Ankara.
APA AYVACI H, TÜRKDOGAN A (2010). Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. , 13 - 25.
Chicago AYVACI Hakan Şevki,TÜRKDOGAN ALI Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. (2010): 13 - 25.
MLA AYVACI Hakan Şevki,TÜRKDOGAN ALI Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. , 2010, ss.13 - 25.
AMA AYVACI H,TÜRKDOGAN A Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. . 2010; 13 - 25.
Vancouver AYVACI H,TÜRKDOGAN A Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. . 2010; 13 - 25.
IEEE AYVACI H,TÜRKDOGAN A "Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi." , ss.13 - 25, 2010.
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki - TÜRKDOGAN, ALI. "Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi". (2010), 13-25.
APA AYVACI H, TÜRKDOGAN A (2010). Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 7(1), 13 - 25.
Chicago AYVACI Hakan Şevki,TÜRKDOGAN ALI Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Journal of Turkish Science Education 7, no.1 (2010): 13 - 25.
MLA AYVACI Hakan Şevki,TÜRKDOGAN ALI Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, vol.7, no.1, 2010, ss.13 - 25.
AMA AYVACI H,TÜRKDOGAN A Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Journal of Turkish Science Education. 2010; 7(1): 13 - 25.
Vancouver AYVACI H,TÜRKDOGAN A Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Journal of Turkish Science Education. 2010; 7(1): 13 - 25.
IEEE AYVACI H,TÜRKDOGAN A "Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi." Journal of Turkish Science Education, 7, ss.13 - 25, 2010.
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki - TÜRKDOGAN, ALI. "Yeniden yapılandırılan bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi". Journal of Turkish Science Education 7/1 (2010), 13-25.