Yıl: 2023 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 97 - 107 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7827/TurkishStudies.66107 İndeks Tarihi: 31-05-2023

Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla

Öz:
The need for emergency health services may arise anytime and anywhere. The emergency need arises in cases of accidents, natural disasters, diseases, or attacks encountered in routine life. Early and quality intervention in a case is of great importance as soon as an emergency arises. Timely and right intervention increases the life chances of patients. At this point, the location of the stations becomes important. Station locations should facilitate access in the event of a possible incident and increase the chances of survival by shortening the time of transportation and intervention to people. The aim of the study is to minimize the time for the 112 health service teams to access any case in the province of Muğla, Turkey. For this purpose, the optimal settlements of all 112 Emergency Health Service (EHS) Stations that were active in 2019 were evaluated. Determining the optimal locations keeps emergency response time to a minimum, and prevents unnecessary resource use. The study sample consists of 45 EHS stations that provide active service in Muğla province in 2019. To determine the optimal locations of these stations, the maximum covering location model was used in the study. The problem solution was obtained with the Excel solver. According to the results obtained, it was revealed that 30 of the 45 stations in Muğla province can continue to serve and that the remaining 15 stations adversely affect resource efficiency.
Anahtar Kelime:

Muğla İli 112 Acil Sağlık İstasyonlarının Optimizasyonu

Öz:
Acil sağlık ihtiyacının ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı bilinmemektedir. Normal hayat akışı içerisinde karşılaşılan yer yer doğal afetlerin yer yer kazalar, hastalıklar veya saldırıların neden olduğu durumlarda, acil hizmete erişim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Acil bir durum ortaya çıktığı anda, olay yerine erken ve kaliteli müdahale önem arz etmektedir. Erken ve doğru müdahale hastaların yaşam şansını arttırmaktadır. Bu noktada istasyonların kurulum yerleri önemli olmaktadır. İstasyon yerleri olası bir vaka durumunda erişimi kolaylaştırmalı, kişilere ulaşımı ve müdahale süresini kısaltarak olaya maruz kalan kişilerin yaşama tutunma şansını arttırmalıdır. Çalışmanın amacı Muğla il sınırları içerisinde hizmet veren 112 sağlık ekiplerinin herhangi bir vakaya ulaşım süresinin en aza indirgenmesidir. Bu amaçla 2019 yılında aktif hizmet veren tüm 112 Acil Sağlık Hizmet (ASH) İstasyonlarının optimal yerleşim yerleri değerlendirilmiştir. Optimal yerleşim yerinin belirlenmesi acil duruma müdahale süresini minimum düzeyde tutarken, gereksiz kaynak kullanımını da önlemektedir. Çalışma örneklemi Muğla ilinde 2019 yılında aktif hizmet sunmakta olan 45 tane 112 ASH kara yolu istasyonundan oluşmaktadır. Bu istasyonların optimal yerleşim yerlerini belirlemek için çalışmada Maksimum küme kapsama modeli kullanılmış. Problem çözümü Excel Solver ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuca göre, Muğla ilindeki 45 istasyonun 30’u ile hizmete devam edilebileceği, mevcut 15 istasyonun kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ateş, S., Coşkun, M. Z. & Aydınoğlu, A. Ç. (2011). Coğrafi bilgi sistemleri ile en uygun ambulans yerlerinin belirlenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,1–5.
 • Çetin, M. (2007). Gezgin satıcı örnek problemlerinin optimum sonuçlarının grid aracılığı ile hesaplanması [Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Church, R. & Revelle, C. (1974). The maximal covering location problem. Papers of The Regional Science Association, 32(1), 101–118. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF01942293
 • Demirhan, N. (2003). Acil tıp hizmetleri sisteminde ilk ve acil yardım hizmetleri. In Türkiye’de 112 ilk ve Acil Yardım Hizmetleri ve Afetlerdeki Rolü. 71-91. Acar Matbaacılık.
 • Eaton, D. J., Daskin, M. S., Simmons, D., Bulloch, B. & Jansma, G. (1985). Determining emergency medical service vehicle deployment in Austin, Texas. Interfaces, 15(1), 96– 108. https://doi.org/https://doi.org/10.1287/inte.15.1.96
 • Eaton, D. J., Ml Sánchez, H. U., Latingua, R. R. & Morgan, J. (1986). Determining ambulance deployment in Santo Domingo, Dominican Republic. The Journal of the Operational Research Society, 37(2), 113–126. https://doi.org/https://doi.org/10.1057/jors.1986.21
 • Emergency Health Services Regulation. (2000). Acil sağlık hizmetleri yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4798&MevzuatTur=7&MevzuatTertip= 5
 • Emergency Health Services Regulation. (2021). Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-3.htm
 • Health Statistics Yearbook. (2021). Sağlık bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2019. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/40564,saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf?0
 • Health Statistics Yearbook. (2022). Sağlık bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2020. https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html
 • Ingolfsson, A., Budge, S. & Erkut, E. (2008). Optimal ambulance location with random delays and travel times. Health Care Management Science, 11(3), 262–274. https://doi.org/10.1007/s10729-007-9048-1
 • Kıdak, L., Keskinoğlu, P., Sofuoğlu, T. & Ölmezoğlu, Z. (2009). İzmir ilinde 112 acil ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi, 19(3), 113–119.
 • Kısakol, B. E. (2015). Acil sağlık hizmetleri istasyonlarının yerleşim probleminin küme kapsama ve medyan modeli yaklaşımı ile değerlendirilmesi: Manisa il merkezi için bir uygulama. [Yüksek Lisans Tezi], Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Li, X., Zhao, Z., Zhu, X. & Wyatt, T. (2011). Covering models and optimization techniques for emergency response facility llocation and planning: a review. Mathematical Methods of Operations Research, 74(3), 281–310. https://doi.org/10.1007/s00186-011-0363-4
 • Ministry of Health. (2016). Sağlık bakanlığı. http://www.saglik.gov.tr/TR,1755/1-7-aralikpacil- saglik-hizmetleri-haftasi.html
 • Öztürk, Y. E., Öncel, H. & Ördek, E. (2013). Konya-Selçuklu ı̇lçesinde 112 acil servis ı̇stasyonları yerleşim modeli. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 19–32.
 • Toregas, C., Swain, R., Revelle, C. & Bergman, L. (1971). The location of emergency service facilities. Operations Research, 19(6), 1363–1373. https://doi.org/10.1287/opre.19.6.1363
APA demirtas m, TURAN a (2023). Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. , 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
Chicago demirtas meryem,TURAN arzu Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. (2023): 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
MLA demirtas meryem,TURAN arzu Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. , 2023, ss.97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
AMA demirtas m,TURAN a Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. . 2023; 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
Vancouver demirtas m,TURAN a Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. . 2023; 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
IEEE demirtas m,TURAN a "Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla." , ss.97 - 107, 2023. 10.7827/TurkishStudies.66107
ISNAD demirtas, meryem - TURAN, arzu. "Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla". (2023), 97-107. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.66107
APA demirtas m, TURAN a (2023). Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , 18(1), 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
Chicago demirtas meryem,TURAN arzu Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics 18, no.1 (2023): 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
MLA demirtas meryem,TURAN arzu Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , vol.18, no.1, 2023, ss.97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
AMA demirtas m,TURAN a Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics . 2023; 18(1): 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
Vancouver demirtas m,TURAN a Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics . 2023; 18(1): 97 - 107. 10.7827/TurkishStudies.66107
IEEE demirtas m,TURAN a "Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla." Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , 18, ss.97 - 107, 2023. 10.7827/TurkishStudies.66107
ISNAD demirtas, meryem - TURAN, arzu. "Optimization of the 112 Emergency Health Stations in the Province of Muğla". Turkish Studies - Economics, Finance, Politics 18/1 (2023), 97-107. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.66107