Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 41 - 64 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma

Öz:
Bu araştırmanın amacı bir kamu hastanesinde görev yapan tıbbi sekreterlerin tükenmişlik düzeylerinin, örgüte bağlılıklarının ve örgütten ayrılma niyetlerinin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma Sakarya ilinde faaliyette bulunan bir kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tıbbi sekreter olarak görev yapan işgörenlerin zihinsel tükenmişlik düzeylerinin genelde düşük olduğu ve çalıştıkları kuruma bağlılıklarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak, süreklilik boyutunda sekreterlerin bağlılıklarının daha düşük seviyelerde kaldığı tespit edilmiştir. Bunda istihdam biçimlerine göre gelir seviyelerindeki farklılıkların etkili olmaktadır.
Anahtar Kelime: tükenmişlik tıbbi sekreterler örgütsel bağlılık

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALLEN, Natalie J. ve GRISAFFE, Douglas B. (2001), “Employee Commitment to the Organization and Customer Reactions: Mapping The Linkages”, Human Resource Management Review, 11, 209–236.
 • ALLEN, Natalie J. ve MEYER, John P., (1990) “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment”, Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1–18.
 • BALAY, Refik (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BARUTÇU, Esin ve SERİNKAN, Celalettin (2008), “Günümüzün Önemli Sorunlarından Olan Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 541-561.
 • BURGESS, Rachel ve TURNER, Suzanne, (2000), “Seven Key Features for Creating and Sustaining Commitment”, International Journal of Project Management, 18, 225–233.
 • BECK, Karen ve WILSON, Carlene (2000), Development of affective organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure, Journal of Vocational Behavior, 56, 114–136
 • CENGİZ, Aytül Ayşe (2001), Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri ve Eskişehir’de Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • ÇOKLUK, Ömay, (2003), “Örgütlerde Tükenmişlik”, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, (Edi. Cevat Elma ve Kamile Demir), Ankara: Anı Yayıncılık, 2. Baskı
 • ÇÖL, Güner (2004). “Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 (2), 4-11, http://www.isgucdergi.org, Erişim: 03/12/2009
 • DEMİR, Ayten (1999), “Hemşirelerin Tükenmişlik (Burnout) Düzeyleri ve Tükenmişliği Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6 (1-2), 34-44.
 • DRUMMOND, H., (2000), Introduction to Organizational Behavior, (New York: Oxford University Pres.
 • ERSOY, Füsun, YILDIRIM, Cenap ve EDİRNE, Tamer (2001), “Tükenmişlik (Staff Burnout) Sendromu”, Sted Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, http://www.ttb.org.tr/STED/sted0201/1.html, Erişim: 18/08/2008
 • HAARR, Robin N., (1997), “They’re Making A Bad Name for The Department”, An International Journal of Police Strategy and Management, 20(4), 786-812
 • HERSEY, P., BLANCHARD, K. H. ve JOHNSON, D.E., (2001), Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources, 8th Edition, New Jersey: Prentice Hall
 • HUSELID, Mark A. ve DAY, Nancy E. (1991), "Organizational Commitment, Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis", Journal of Applied Psychology, 76(3), 380-391.
 • IVERSON, Roderick D., OLEKALNS, Mara ve ERWIN, Peter J. (1998), “Affectivity, Organizational Stressors and Absenteeism: A Causal Model of Burnout and Its Consequences”, Journal of Vocational Behaviour, 52, 1-23.
 • IZGAR, Hüseyin, (2001), Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • İŞCAN, Ömer Faruk ve NAKTİYOK, Atılhan (2004), “Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(1), 181–201
 • KIRILMAZ Ayşe (YILDIZ), ÇELEN, Ümit ve SARP, Nilgün (2000), “İlköğretimde Çalışan bir Öğretmen Grubunda “Tükenmişlik Durumu” Araştırması”, İlköğretim Online, http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01a.htm, Erişim: 18/08/2008
 • KOYUNCU, Mustafa, (2001), “Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenme Duygusu ve Organizasyondan Ayrılma İsteğine Etkisi”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 24–26 Mayıs 2001 Silivri / İstanbul, 349–360
 • MASLACH, C. ve JACKSON, S. E. (1981), “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behavior, 2, 99–113.
 • MEYER, J.P. ve HERSOVITCH, P. (2001), “Commitment in the Workplace: Toward a General Model” Human Resource Management Review,11, 299–326.
 • MEYER, John P. ve ALLEN, Natalie J. (1991) “A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment” Human Resources Management Review, 1(1), 61–89
 • NAKTİYOK, Atılhan ve KARABEY, Canan Nur (2005), “İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, 179–198.
 • OBENG, Kofi ve Isaiah UGBORO (2003), "Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study", Journal of The Transportation Research Forum, 57(2), 83-98.
 • ROWDEN, Robert W., (2000), “The Relationship Between Charismatic Leadership Behaviors and Organizational Commitment,” Leadership Organizational Development Journal, 21(1), 30-35.
 • SCHERMERHORN, John R. , HUNT, James G. ve OSBORN, Richard N. (1994), Managing Organization Behavior, Fifth Edition, John Willey&Sons, Inc: New York.
 • SHEPHERD Jeryl L. ve MATHEWS, Brian P. (2000), “Employee Commitment: Academic vs Practitioner Perspectives”, Employee Relations, 22(6), 555–575.
 • TUĞRUL, Belma ve ÇELIK, Eylem (2002), “Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-11.
 • UYGUÇ Nermin ve ÇIMRIN, Dilek (2004), “DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler” D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 19(1), 91-99.
 • WASTI, S. Arzu (2002), "Affective and Continuance Commitment To The Organization: Test of An Integrated Model in The Turkish Context", International Journal of Intercultural Relations, 26, 525-550.
 • WEISBERG, Jacob (1994), “Measuring Workers’ Burnout and Intention to Leave”, International Journal of Manpower, 15(1), 4–14.
APA AKBOLAT M, IŞIK O, KARADAĞ M (2010). Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. , 41 - 64.
Chicago AKBOLAT Mahmut,IŞIK Oğuz,KARADAĞ Mevlüt Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. (2010): 41 - 64.
MLA AKBOLAT Mahmut,IŞIK Oğuz,KARADAĞ Mevlüt Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. , 2010, ss.41 - 64.
AMA AKBOLAT M,IŞIK O,KARADAĞ M Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. . 2010; 41 - 64.
Vancouver AKBOLAT M,IŞIK O,KARADAĞ M Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. . 2010; 41 - 64.
IEEE AKBOLAT M,IŞIK O,KARADAĞ M "Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma." , ss.41 - 64, 2010.
ISNAD AKBOLAT, Mahmut vd. "Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma". (2010), 41-64.
APA AKBOLAT M, IŞIK O, KARADAĞ M (2010). Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(4), 41 - 64.
Chicago AKBOLAT Mahmut,IŞIK Oğuz,KARADAĞ Mevlüt Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.4 (2010): 41 - 64.
MLA AKBOLAT Mahmut,IŞIK Oğuz,KARADAĞ Mevlüt Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.4, 2010, ss.41 - 64.
AMA AKBOLAT M,IŞIK O,KARADAĞ M Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2010; 0(4): 41 - 64.
Vancouver AKBOLAT M,IŞIK O,KARADAĞ M Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2010; 0(4): 41 - 64.
IEEE AKBOLAT M,IŞIK O,KARADAĞ M "Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.41 - 64, 2010.
ISNAD AKBOLAT, Mahmut vd. "Tıbbi sekreterlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık tutumlarına ilişkin bir araştırma". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 4 (2010), 41-64.