Yıl: 2023 Cilt: 24 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 495 - 506 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51982/bagimli.1261063 İndeks Tarihi: 05-06-2023

Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi

Öz:
Amaç: Bu araştırmanın amacı Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanmasını, psikometrik analizlerle güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılmasıdır. Yöntem: Araştırma, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 165’i kız, 161’i erkek olmak üzere 326 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Dil geçerliği çalışmasından sonra doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapısı incelenmiş, benzer ölçek geçerliği ve madde ayırt edicilik gücü test edilmiştir. Ayrıca Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda kişiler arası ilişkiler ve içe dönük faktörler olmak üzere ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır. %27’lik alt ve üst guruplar için madde ayırt edicilik gücünün ve madde toplam test korelasyonlarının yüksek olduğu, benzer ölçek geçerliği kapsamında uygulanana “Dijital Oyun Bağımlılığı” ölçeği puanları ile korelasyonun yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kişiler arası ilişkiler için ,84 içe dönük faktörler için ,85 ve ölçeğin geneli için ,90 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkiye’de ortaokul öğrencilerinin dijital bağımlılıklarını ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçektir.
Anahtar Kelime: Dijital bağımlılık ortaokul öğrencileri güvenirlik geçerlilik

Dijital bağımlılık, ortaokul öğrencileri, güvenirlik, geçerlilik

Öz:
Objective: The aim of this study is to adapt the Digital Addiction Scale for Children into Turkish and to conduct a reliability and validity study with psychometric analyses. Method: The study was conducted with 326 secondary school students, 165 girls and 161 boys, using convenience sampling method. After the language validity study, the structure of the scale was examined with confirmatory factor analysis, and similar scale validity and item discrimination power were tested. In addition, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated. Results: As a result of the analyses, the two-factor structure of the scale was confirmed as interpersonal relationships and introverted factors. It was determined that the item discrimination power and item-total test correlations were high for the lower and upper 27% groups, and the correlation with the scores of the "Digital Game Addiction" scale applied within the scope of similar scale validity was high. Finally, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as ,84 for interpersonal relationships, ,85 for introverted factors and ,90 for the overall scale. Conclusion: Digital Addiction Scale for Children is a valid and reliable scale to measure the digital addictions of secondary school students in Turkey.
Anahtar Kelime: Digital addiction secondary school students reliability validity

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA kaçmaz c, Cumurcu H, çelik o (2023). Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. , 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
Chicago kaçmaz cihangir,Cumurcu Hatice Birgül,çelik osman tayyar Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. (2023): 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
MLA kaçmaz cihangir,Cumurcu Hatice Birgül,çelik osman tayyar Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. , 2023, ss.495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
AMA kaçmaz c,Cumurcu H,çelik o Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. . 2023; 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
Vancouver kaçmaz c,Cumurcu H,çelik o Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. . 2023; 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
IEEE kaçmaz c,Cumurcu H,çelik o "Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi." , ss.495 - 506, 2023. 10.51982/bagimli.1261063
ISNAD kaçmaz, cihangir vd. "Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi". (2023), 495-506. https://doi.org/10.51982/bagimli.1261063
APA kaçmaz c, Cumurcu H, çelik o (2023). Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. Bağımlılık Dergisi, 24(4), 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
Chicago kaçmaz cihangir,Cumurcu Hatice Birgül,çelik osman tayyar Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. Bağımlılık Dergisi 24, no.4 (2023): 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
MLA kaçmaz cihangir,Cumurcu Hatice Birgül,çelik osman tayyar Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. Bağımlılık Dergisi, vol.24, no.4, 2023, ss.495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
AMA kaçmaz c,Cumurcu H,çelik o Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. Bağımlılık Dergisi. 2023; 24(4): 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
Vancouver kaçmaz c,Cumurcu H,çelik o Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi. Bağımlılık Dergisi. 2023; 24(4): 495 - 506. 10.51982/bagimli.1261063
IEEE kaçmaz c,Cumurcu H,çelik o "Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi." Bağımlılık Dergisi, 24, ss.495 - 506, 2023. 10.51982/bagimli.1261063
ISNAD kaçmaz, cihangir vd. "Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi". Bağımlılık Dergisi 24/4 (2023), 495-506. https://doi.org/10.51982/bagimli.1261063