ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI

Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 30. YIL ÖZEL SAYISI Sayfa Aralığı: 75 - 89 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30627/cuilah.1156366 İndeks Tarihi: 06-06-2023

ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI

Öz:
Bu çalışma, yapay zekâ alanı teknik bir disiplinken söz konusu disiplinin felsefede nasıl gündeme geldiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel iddiası, Alan Turing’in taklitçilik oyunu ile beraber yapay zekâ konusunun dil becerisi üzerinden insanın zihinsel kapasitelerini taklit etmeyi amaçlayan bir disipline dönüşmüş olduğudur. Yapay zekâ, akıllı çıktılar veren makineler veya sistemler üretmekle ilgilenen bir bilgisayar bilimi dalıdır. Bu dal; mantık, matematik, mühendislik alanlarıyla etkileşimli olarak doğmuştur. Başlangıcından sonra kat ettiği aşamalar ile farklı disiplinlerle ilişkilenmiştir. Söz konusu disiplinlerden birisi de felsefedir. Bu çalışma, yapay zekâ konusuna çağdaş zihin felsefesi cihetinden bir giriş yapmayı hedeflemektedir. Çalışmada yapay zekâ konusunun felsefe alanında gündeme gelmesi, “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu tartışan Alan Turing’in taklitçilik oyunu üzerinden sunulmuştur. Bu bağlamda yapay zekâ tartışmalarının felsefi anlamda başlangıcı, dil becerisi üzerinden makineler ve insanların kıyaslanmasına dayandırabilir. Söz konusu teste birtakım eleştiriler sunulmuştur. Bunlardan biri John. R. Searle’ün Çince odası argümanıdır. Çalışmada bahsi geçen argümanlar sunularak yapay zekâ konusunun felsefi açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: Zihin Felsefesi Yapay Zekâ Taklitçilik Oyunu Turing Testi Çince Odası Argümanı

An Introduction to Artificial Intelligence Discussions in Contemporary Philosophy of Mind: The Imitation Game and The Chinese Room Argument

Öz:
This study aims to explain how the field of artificial intelligence came to the fore in philosophy while it was a technical discipline. The main claim of the study is that with Alan Turing's the imitation game, the field of artificial intelligence has turned into a field that aims to imitate human mental capacities through language skills. Artificial intelligence is a branch of computer science that deals with producing machines or systems that produce intelligent outputs. This area; It was born interactively with the fields of logic, mathematics and engineering. It has been associated with different disciplines with the stages it has gone through after its beginning. One of these disciplines is philosophy. This study aims to make an introduction to the subject of artificial intelligence from the perspective of contemporary philosophy of mind. The fact that the subject of artificial intelligence came to the fore in the field of philosophy in the study, "Can machines think?" It is presented through Alan Turing's imitation game, which discusses the question. In this context, the philosophical beginning of artificial intelligence discussions can be based on the comparison of machines and humans over language skills. Some criticisms have been presented to the test in question. One of them is John. R. Searle's Chinese room is the argument. It is aimed to evaluate the subject of artificial intelligence from a philosophical point of view by presenting the arguments mentioned in the study.
Anahtar Kelime: Philosophy of Mind Artificial Intelligence The Imitation Game Turing Test The Chinese Room Argument

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdemir Süleyman, Betül (ed.), Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları. İstanbul: Küre Yayınları, 2022.
 • Block, Ned. “Psychologism and Behaviorism”. The Philosophical Review, 90/1, (1981), 5-43.
 • Bringsjord, Selmer ve Naveen Sundar Govindarajulu. "Artificial Intelligence". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Sonbahar 2022 Edisyon). Ed. Edward N. Zalta. Erişim 20 Temmuz 2022. https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/artificial-intelligence/
 • Çitil, Ahmet Ayhan. “Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsının Karşılaştırılması”. Sabah Ülkesi (Mayıs 2018). https://www.sabahulkesi.com/2018/05/09/yapay-zeka-ve-insan-zekasi-karsilastirmasi/
 • DARPA, The Defense Advanced Research Projects Agency. “About DARPA”. Erişim 20 Temmuz 2022. https://www.darpa.mil/about-us/about-darpa
 • Eğitim Terimleri Sözlüğü, Erişim 22 Temmuz 2022. http://sozluk.gov.tr
 • Felsefe Terimleri Sözlüğü, Erişim 22 Temmuz 2022. http://sozluk.gov.tr
 • Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 20 Temmuz 2022. http://sozluk.gov.tr
 • Kaku, Michio. Geleceğin fiziği. çev. Hüseyin Oymak ve Yasemin Saraç Oymak. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2014.
 • Koyuncu, Merve. Çağdaş Felsefede Geliştirilen Doğalcı Zihin Kuramlarının Etik ve Teolojik İçerimleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüüsü, Doktora Tezi, 2022.
 • Koyuncu, Merve. "Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları -Turing Testi ve Yansımaları-". IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - V. ed. Hümeyra Dinçer ve Ümit Güneş. 5/19-35. İstanbul: Maksis Matbaa Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti., 2015.
 • Leibniz, Gottfried. Monadoloji. çev. Aziz Yardımlı. İstanbul: İdea Yayınevi, I. Baskı, 1997.
 • Nagel, Thomas. “What Is It Like to Be a Bat?”. The Philosophical Review, 83, 4 (Ekim 1974), 435-450.
 • Nilsson, Nils J.. Yapay Zeka / Geçmişi ve Geleceği. çev. Mehmet Doğan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Birinci Basım, 2018.
 • Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, Erişim 22 Temmuz 2022. http://sozluk.gov.tr
 • Searle, John R.. Akıllar, Beyinler ve Bilim. çev. Kemal Bek. İstanbul: Say Yayınları, 1996.
 • Searle, John R.. “Minds, Brains and Programs”. Behavioral and Brain Sciences 3 (3) (1980), 417-57.
 • Searle, John R.. Minds, Brains and Science. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.
 • Sevinç, Süleyman. Enigma. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 2012.
 • TNMOC, The National Museum of Computing. “Home”. Erişim 20 Temmuz 2022. https://www.tnmoc.org/
 • Tura, Saffet Murat. Madde ve Mana. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.
 • Turing, Alan M.. “Bilgiişlem Makineleri ve Zekâ”. çev. Füsun Doruker. Aklın G’özü: Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler, haz. Douglas R. Hofstadter ve Daniel C. Dennett. 59-72. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2005.
 • Turing, Alan M.. "Computing Machinery and Intelligence". Mind, 59 (1950), 433-460.
 • Tyldum, Morten. The Imitation Game [Enigma] (The Weinstein Company, 2014). https://www.imdb.com/title/tt2084970/
 • Varela, Francisco G. vd. “Autopoiesis: The Organization Of Living Systems, Its Characterization And A Model. Curr Mod Biol.5 (4) (1974), 187-96. doi: 10.1016/0303-2647(74)90031-8. PMID: 4407425.
APA KOYUNCU M (2022). ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. , 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
Chicago KOYUNCU Merve ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. (2022): 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
MLA KOYUNCU Merve ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. , 2022, ss.75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
AMA KOYUNCU M ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. . 2022; 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
Vancouver KOYUNCU M ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. . 2022; 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
IEEE KOYUNCU M "ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI." , ss.75 - 89, 2022. 10.30627/cuilah.1156366
ISNAD KOYUNCU, Merve. "ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI". (2022), 75-89. https://doi.org/10.30627/cuilah.1156366
APA KOYUNCU M (2022). ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (30. YIL ÖZEL SAYISI), 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
Chicago KOYUNCU Merve ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , no.30. YIL ÖZEL SAYISI (2022): 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
MLA KOYUNCU Merve ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol., no.30. YIL ÖZEL SAYISI, 2022, ss.75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
AMA KOYUNCU M ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022; (30. YIL ÖZEL SAYISI): 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
Vancouver KOYUNCU M ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022; (30. YIL ÖZEL SAYISI): 75 - 89. 10.30627/cuilah.1156366
IEEE KOYUNCU M "ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI." Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , ss.75 - 89, 2022. 10.30627/cuilah.1156366
ISNAD KOYUNCU, Merve. "ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİNDE YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARINA BİR GİRİŞ: TAKLİTÇİLİK OYUNU VE ÇİNCE ODASI ARGÜMANI". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30. YIL ÖZEL SAYISI (2022), 75-89. https://doi.org/10.30627/cuilah.1156366