Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü

Yıl: 2023 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 52 - 60 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54233/endouroloji.20231502-1282074 İndeks Tarihi: 09-06-2023

Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü

Öz:
Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL) uygulanan hastalarda cerrahın intraoperatif taşsızlık kanısının doğruluğunu, bunu etkileyen faktörleri, yanlış tahminine sebep olan prediktörleri saptamak ve sonuç olarak “cerrah gözü” ‘nün güvenilirliğini değerlendirmek amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: PNL uygulanan ve dahil etme kriterlerine uyan 1025 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmamızın temeli cerrahın taşşsızlığı değerlendirmesi üzerine olması sebebiyle, cerrahın intraoperatif rezidü taş (RT) kalmadığı kanaatini belirttiği ancak postoperatif bilgisayarlı tomografi görüntülemede RT olan ve olmayan hasta grupları değişkenlere göre karşılaştırıldı. Bulgular: Cerrah gözü‘nün sensitivitesi %67,87, spesifitesi %96,23, pozitif prediktif değeri %91,67 ve negatif prediktif değeri %83,04 bulundu. Çalışmamızda “cerrahın gözü” ‘nün %16,9 oranında yanlış taşsızlık tahmin ettiği saptandı. Her iki grup arasında cinsiyet, taşın tarafı, taşın yoğunluğu ve hemoglobin düşüşü arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı. Taş boyutu, operasyon süresi, floroskopi süresi, taşın konumu, kaliks taşlarının sayısı ve GUY’s nefrolitometri skoru (GSS) cerrahın gözü ile istatistiksel anlamlı ilişkili saptandı. Cerrahın gözü ile istatistiksel anlamlı ilişki saptanan parametrelerin çok değişkenli (multivariate) lojistik regresyon analizi sonucunda sırasıyla taş boyutu, kaliks taşlarının sayısı ve GSS anlamlı prediktörler olarak bulundu. Sonuç: PNL’ de “cerrah gözü” nün en önemli prediktörleri taş boyutu, kaliks taş sayısı ve GSS idi. Bu prediktörler taşsızlık öngörülen hastaların postoperatif görüntülemelerinde, radyasyon maruziyetini azaltacak yöntemlerin kullanılmasında etkili bir kriter olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelime: böbrek taşları perkütan nefrolitotomi taşsızlık durumu intraoperatif değerlendirme cerrahın gözü

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Turk C, Petřik A, Sarica K, et al. EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis. Eur Urol 2016;69:475-82.
 • 2. Thomas K, Smith NC, Hegarty N, Glass JM. The Guy’s stone score—Grading the complexity of percutaneous nephrolithotomy procedures. Urology 2011;78: 277–81.
 • 3. Smith A, Averch TD, Shahrour K, et al. A nephrolithometric nomogram to predict treatment success of percutaneous nephrolithotomy. Journal of Urology 2013;190: 149–56.
 • 4. Lehtoranta K, Mankinen P, Taari K, et al. Residual stones after percutaneous nephrolithotomy: sensitivities of different imaging methods in renal stone detection. Ann Chir Gynaecol 1995;84: 43–49.
 • 5. Gokce MI, Ozden E, Suer E, et al. Comparison of imaging modalities for detection of residual fragments and prediction of stone related events following percutaneous nephrolitotomy. Int Braz J Urol 2015;41:86-90.
 • 6. Emmott AS, Brotherhood HL, Paterson RF, Lange D, Chew B.H. Complications, Re- Intervention Rates, and Natural History of Residual Stone Fragments After Percutaneous Nephrolithotomy. J Endourol 2018;32:28-32.
 • 7. Wong, VKF, Que J, Kong EK, et al. The Fate of Residual Fragments after PCNL: Results from the EDGE Research Consortium. Journal of Endourology ja. (2023).
 • 8. Harraz AM, Osman Y, El-Nahas AR, et al. Residual stones after percutaneous nephrolithotomy: Comparison of intraoperative assessment and postoperative non- contrast computerized tomography. World J Urol 2017;35:1241–46.
 • 9. Portis AJ, Laliberte MA, Holtz C, et al. Confident intraoperative decision making during percutaneous nephrolithotomy: Does this patient need a second look? Urology 2008;71: 218–22.
 • 10. Gokce MI, Gulpınar O, İbisA, et al. Retrograde vs. antegrade fl exible nephroscopy for detection of residual fragments following PnL: A prospective study with computerized tomography control. Int Braz J Urol 2019;45: 581-7.
 • 11. Perez-Fentes DA, Gude F, Blanco M, Novoa R, Freire CG. Predictive analysis of factors associated with percutaneous stone surgery outcomes. Can J Urol 2013;20: 7050–59. PMID: 24331348
 • 12. Nevo A, Holland R, Schreter E, et al. How Reliable Is the Intraoperative Assessment of Residual Fragments During Percutaneous Nephrolithotomy? A Prospective Study. J Endourol 2018;32:471-75.
 • 13. Noureldin YA, Elkoushy MA, Andonian S. Which is better? Guy’s versus S.T.O.N.E. nephrolithometry scoring systems in predicting stone-free status post-percutaneous nephrolithotomy. World J Urol 2015;33: 1821- 25.
 • 14. Vicentini FC, Marchini GS, Mazzucchi E, Claro JF, Srougi M. Utility of the Guy’s stone score based on computed tomographic scan findings for predicting percutaneous nephrolithotomy outcomes. Urology 2014;83: 1248–53.
APA Yalçın M, ERGANİ B, ÇETİN T, Karabıçak M, Özbilen M, BİLDİRİCİ Ç, Karaca E, Yoldas M, Kisa E, suelozgen t, Koc G, Cakmak O, BOYACIOĞLU H, ilbey y (2023). Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. , 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
Chicago Yalçın Mehmet Yiğit,ERGANİ BATUHAN,ÇETİN Taha,Karabıçak MUSTAFA,Özbilen Mert Hamza,BİLDİRİCİ ÇAĞDAŞ,Karaca Erkin,Yoldas Mehmet,Kisa Erdem,suelozgen tufan,Koc Gokhan,Cakmak Ozgur,BOYACIOĞLU Hayal,ilbey yusuf özlem Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. (2023): 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
MLA Yalçın Mehmet Yiğit,ERGANİ BATUHAN,ÇETİN Taha,Karabıçak MUSTAFA,Özbilen Mert Hamza,BİLDİRİCİ ÇAĞDAŞ,Karaca Erkin,Yoldas Mehmet,Kisa Erdem,suelozgen tufan,Koc Gokhan,Cakmak Ozgur,BOYACIOĞLU Hayal,ilbey yusuf özlem Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. , 2023, ss.52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
AMA Yalçın M,ERGANİ B,ÇETİN T,Karabıçak M,Özbilen M,BİLDİRİCİ Ç,Karaca E,Yoldas M,Kisa E,suelozgen t,Koc G,Cakmak O,BOYACIOĞLU H,ilbey y Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. . 2023; 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
Vancouver Yalçın M,ERGANİ B,ÇETİN T,Karabıçak M,Özbilen M,BİLDİRİCİ Ç,Karaca E,Yoldas M,Kisa E,suelozgen t,Koc G,Cakmak O,BOYACIOĞLU H,ilbey y Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. . 2023; 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
IEEE Yalçın M,ERGANİ B,ÇETİN T,Karabıçak M,Özbilen M,BİLDİRİCİ Ç,Karaca E,Yoldas M,Kisa E,suelozgen t,Koc G,Cakmak O,BOYACIOĞLU H,ilbey y "Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü." , ss.52 - 60, 2023. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
ISNAD Yalçın, Mehmet Yiğit vd. "Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü". (2023), 52-60. https://doi.org/10.54233/endouroloji.20231502-1282074
APA Yalçın M, ERGANİ B, ÇETİN T, Karabıçak M, Özbilen M, BİLDİRİCİ Ç, Karaca E, Yoldas M, Kisa E, suelozgen t, Koc G, Cakmak O, BOYACIOĞLU H, ilbey y (2023). Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. Endoüroloji Bülteni, 15(2), 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
Chicago Yalçın Mehmet Yiğit,ERGANİ BATUHAN,ÇETİN Taha,Karabıçak MUSTAFA,Özbilen Mert Hamza,BİLDİRİCİ ÇAĞDAŞ,Karaca Erkin,Yoldas Mehmet,Kisa Erdem,suelozgen tufan,Koc Gokhan,Cakmak Ozgur,BOYACIOĞLU Hayal,ilbey yusuf özlem Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. Endoüroloji Bülteni 15, no.2 (2023): 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
MLA Yalçın Mehmet Yiğit,ERGANİ BATUHAN,ÇETİN Taha,Karabıçak MUSTAFA,Özbilen Mert Hamza,BİLDİRİCİ ÇAĞDAŞ,Karaca Erkin,Yoldas Mehmet,Kisa Erdem,suelozgen tufan,Koc Gokhan,Cakmak Ozgur,BOYACIOĞLU Hayal,ilbey yusuf özlem Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. Endoüroloji Bülteni, vol.15, no.2, 2023, ss.52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
AMA Yalçın M,ERGANİ B,ÇETİN T,Karabıçak M,Özbilen M,BİLDİRİCİ Ç,Karaca E,Yoldas M,Kisa E,suelozgen t,Koc G,Cakmak O,BOYACIOĞLU H,ilbey y Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. Endoüroloji Bülteni. 2023; 15(2): 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
Vancouver Yalçın M,ERGANİ B,ÇETİN T,Karabıçak M,Özbilen M,BİLDİRİCİ Ç,Karaca E,Yoldas M,Kisa E,suelozgen t,Koc G,Cakmak O,BOYACIOĞLU H,ilbey y Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü. Endoüroloji Bülteni. 2023; 15(2): 52 - 60. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
IEEE Yalçın M,ERGANİ B,ÇETİN T,Karabıçak M,Özbilen M,BİLDİRİCİ Ç,Karaca E,Yoldas M,Kisa E,suelozgen t,Koc G,Cakmak O,BOYACIOĞLU H,ilbey y "Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü." Endoüroloji Bülteni, 15, ss.52 - 60, 2023. 10.54233/endouroloji.20231502-1282074
ISNAD Yalçın, Mehmet Yiğit vd. "Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü". Endoüroloji Bülteni 15/2 (2023), 52-60. https://doi.org/10.54233/endouroloji.20231502-1282074