Yıl: 2023 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 134 - 146 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 16-06-2023

The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı

Öz:
The purpose of this study is to discuss the link between the photographer and the city based on a close reading of the historical dislocation and the transformation of urban space. Therefore, it is possible to say that both in the past and today, migrations are changing urban spaces by influencing the social, cultural, and economic structures in cities. In this context, the study focuses on the mappings produced in photographer's studios in Izmir between 1900 and 1950. Mapping is a creative method that accommodates various representation possibilities and that consequently propounds unpredictable relationships. In this framework, in order to show both the experiences of the exile and their reflection in urban spaces, the network of photographers in the city have been visually analyzed. Before 1922, 62 photographers were active in İzmir. Around half of them were from Levantine or Armenian origin who settled in Izmir, and their studios were situated on the Frank and the Rose Streets of the city. After 1922, Turkish-Muslim photographers replaced them. Most of these Turkish-Muslim immigrant photographers preferred to open their studios around Kemeraltı as a significant commercial zone. Habits of urban space use and the Kemeraltı region were reshaped and defined together with the existence of these immigrants.
Anahtar Kelime: Photographer’s studios İzmir Mapping Exile Urban culture

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ak, S. A. (2001). Erken Cumhuriyet Dönemi Türk fotoğrafı 1923-1960. Remzi Publishing.
 • Alpaslan, H. İ. (2015). Osmanlı İzmir’inde kentsel mekandaki gorünmez sınırlar ve ihlalleri. Proceedings of the 9th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 169-176, ISBN: 978-975-374-180-4.
 • Ari, K. (2000). Büyük mübadele: Türkiye’ye zorunlu göç (1923-1925). Tarih Vakfı Yurt Publishing.
 • Atay, Ç. (1997). 19. yüzyıl İzmir fotoğrafları. AKMED.
 • Beyru, R. (2000). 19. yüzyılda İzmir’de yaşam. Literatür Publishing.
 • Bilsel, C. (2009). İzmir’de Cumhuriyet Dönemi planlaması (1923-1965): 20. yüzyıl kentsel mirası. Ege Mimarlık Dergisi, 4(71), 12-17. http://www.izmimod.org.tr/egemim/71/3.pdf
 • Cadoux, C. J. (2003). İlk çağda İzmir: Kentin en eski çağlardan M.S. 324’e kadar tarihi (B. Umar, Trans.). Iletisim Publishing.
 • Corner, J. (1999). The agency of mapping: Speculation, critique and invention. In D. Cosgrove (Ed.), Mappings (pp.213-254). Reaktion Books.
 • Daşçı, S. (2012). 1893-1896 İzmir Ticaret Yıllıklarında adı geçen sanatçılar ve sanatla ilgili meslekler üzerine bir değerlendirme. Journal of the Human and Social Science Researches, 1(3), 47-52. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/92727
 • Göksu, E. (2003). 1929 Dünya Ekonomik Buhranı yıllarında İzmir ve suç coğrafyası. IBB.
 • Göktürk, T. B. (2012). Amerikan Basını’nda İzmir Yangını ve yangın sonrası durum (Eylül-Aralık 1922). Journal of Modern Turkish History Studies, 12(24), 123-147. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/233470
 • Hannoosh, M. (2016). Practices of photography: Circulation and mobility in the nineteenth-century Mediterranean. History of Photography, 40(1), 3-27.
 • Kaya, M. (2010). Büyük İzmir Yangını sonrası mesken bunalımı [Master’s thesis, Dokuz Eylül University].
 • Kayın, E. (2010). Mekansal ve sosyo-ekonomik ayrıksılıklar geriliminde İzmir: küresel-yerel fenomenler. In D. Yıldırım and E. Haspolat (Eds,). Değişen İzmir’i anlamak (337-360). Phoenix Publishing.
 • Kuban, D. (2001). Türkiye’de kentsel koruma/kent tarihleri ve koruma yöntemleri. Tarih Vakfı Yurt Publishing.
 • Moralı, N. (2002). Mütarekede İzmir. IBB.
 • Özendes, E. (1995). Osmanlı Imparatorluğunda fotoğrafçılık 1839-1923. YEM Publishing.
 • Özendes, E. (1999). Photography in Turkey. Tarih Vakfı Yurt Publishing.
 • Saygı, S. K., Genç, G. (2018). Yıldız Albümleri’nde İzmir. IBB.
 • Sezer, I. (2018). İzmir’in görsel tarihini oluşturan fotoğrafçılar. Anadolu University Journal of Art&Design, 8(2), 66-74. https://std.anadolu.edu.tr/sites/std.anadolu.edu.tr/files/dergiler/SAYI15.pdf
 • Tatlıbal, E. (2020). İzmir'in gökyüzündeki ruhu. Google Books.
 • Tito, F. (2010). Listing of pre-1922 photographer studios active in Smyrna. In Levantine Heritage Foundation. http://www.levantineheritage.com/data9.htm (05.06.2020).
 • Ünal, N. (2015). Sorularla İzmir tarihi. IBB.
 • Figure 1: Yatagan, N., Özcan, N. and Alkan, S. (2009). Kaybolan frenk sokağının izleri üzerine... Proceedings of the National Izmir Symposium, Izmir, Turkey, 425-449.
 • Figure 2-3: Illustration designed by authors.
APA ALKAN KORKMAZ S, Özcan Uslu N, COSKUN AKDOGAN S (2023). The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. , 134 - 146.
Chicago ALKAN KORKMAZ SEVİNÇ,Özcan Uslu Nilay,COSKUN AKDOGAN SEMIHA DENIZ The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. (2023): 134 - 146.
MLA ALKAN KORKMAZ SEVİNÇ,Özcan Uslu Nilay,COSKUN AKDOGAN SEMIHA DENIZ The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. , 2023, ss.134 - 146.
AMA ALKAN KORKMAZ S,Özcan Uslu N,COSKUN AKDOGAN S The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. . 2023; 134 - 146.
Vancouver ALKAN KORKMAZ S,Özcan Uslu N,COSKUN AKDOGAN S The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. . 2023; 134 - 146.
IEEE ALKAN KORKMAZ S,Özcan Uslu N,COSKUN AKDOGAN S "The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı." , ss.134 - 146, 2023.
ISNAD ALKAN KORKMAZ, SEVİNÇ vd. "The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı". (2023), 134-146.
APA ALKAN KORKMAZ S, Özcan Uslu N, COSKUN AKDOGAN S (2023). The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. IDA: International Design and Art Journal (Online), 5(1), 134 - 146.
Chicago ALKAN KORKMAZ SEVİNÇ,Özcan Uslu Nilay,COSKUN AKDOGAN SEMIHA DENIZ The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. IDA: International Design and Art Journal (Online) 5, no.1 (2023): 134 - 146.
MLA ALKAN KORKMAZ SEVİNÇ,Özcan Uslu Nilay,COSKUN AKDOGAN SEMIHA DENIZ The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. IDA: International Design and Art Journal (Online), vol.5, no.1, 2023, ss.134 - 146.
AMA ALKAN KORKMAZ S,Özcan Uslu N,COSKUN AKDOGAN S The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. IDA: International Design and Art Journal (Online). 2023; 5(1): 134 - 146.
Vancouver ALKAN KORKMAZ S,Özcan Uslu N,COSKUN AKDOGAN S The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı. IDA: International Design and Art Journal (Online). 2023; 5(1): 134 - 146.
IEEE ALKAN KORKMAZ S,Özcan Uslu N,COSKUN AKDOGAN S "The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı." IDA: International Design and Art Journal (Online), 5, ss.134 - 146, 2023.
ISNAD ALKAN KORKMAZ, SEVİNÇ vd. "The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı". IDA: International Design and Art Journal (Online) 5/1 (2023), 134-146.