Yıl: 2010 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1898 - 1920 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü

Öz:
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde genellikle öğretmen merkezli ve dilbilgisi odaklı geleneksel teknikler kullanıldığı için dilin en önemli işlevlerinden biri olan iletişimsel boyut göz ardı edilebilmektedir. Bu yüzden yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenirken, geleneksel metotların kullanımında kendilerini güvende hissetseler de iletişimsel anlamda kendilerini ifade etmekte zorluk çekmektedirler. Belirli bir öğrenim sürecinin sonunda ise öğrencilerin genellikle belirli kalıplar içerisinde kısa ve basit konuşmaları yerine getirdikleri gözlenmektedir. Ders kitapları da öğrencilerin dil örneklemlerini sunmada yetersiz kaldığından öğrencilerin ders içi ve dışı isteklendirmeleri düşük düzeyde kalmaktadır. Hâlbuki son yıllarda gittikçe daha çok önem kazanan Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde hedefe ulaşmak için iletişimsel boyutun da göz önüne alınması dil öğreniminde zorunlu görünmektedir. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dramanın rolü ile ilgili verilere rastlanmamıştır. Bu çalışmada, drama tekniğinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilere hangi boyutta söz varlığı ve kültürel ögeleri kazandırdığı incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • BOURNOT-TRITES Monique, BELLIVEAU George ve SPILIOTOPOULOS Valia, “The Role of Drama on Cultural Sensitivity, Motivation and Literacy in a Second Language Context” Journal for Learning through the Arts. 3(1) 2007.
 • http://escholarship.org/uc/item/4v108410(ET:1.01. 2010).
 • DEMİRCAN Ömer, Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988.
 • DEMİRCAN Ömer, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Ekin Yayınları, İstanbul, 1990.
 • DEMİREL Özcan, Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2004.
 • DEMİREL Özcan. Yabancı Dil Öğretimi: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • EL-NADY Mamdouh, “Drama as a Teaching Technique in the Second Language Classroom: Drama as a Teaching Technique, Dialog on Language Instruction”. Vol. 14, Nos. 1&2, pp. 41-48, 2000.
 • GÖZAYDIN Nevzat, “Yabancılar İçin Türk Dili Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Türk Dili, Cilt XCVIII, S. 698, s. 99-105, 2010.
 • GOODWIN Janet, “Teaching Pronunciation”. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language (3rd ed.). Heinle & Heinle, Boston, 2001.
 • HELDERBRAND Brain, “Drama Techniques in English Language Learning”. Korea Tesol Journal, Volume 6, Number 1, 2003.
 • MCMASTER Jannifer Catney, “Doing” Literature: Using drama to build literacy”. The Reading Teacher V. 51 N. 7 574- 584, 1998.
 • MORDECAI Joyce, Drama and second language learning. Spoken English, 18 (2), 12-15, 1985.
 • ÖZTÜRK Hakan, Türkçe Dersinin Drama Tekniğine Uygunluğu ve Dramanın Türkçe Dersinde Uygulanması, 2008. http:// hakanozturk10.blogcu.com/anadil-egitiminde-drama-teknigi /2863174 (ET: 05.04.2010).
 • POLAT Tülin, “Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil” İstanbul, 2001.
 • SAM Wan Yee, “Drama in Teaching English as a Second Language:A Communicative Approach”, 1990. The English
 • Teacher, 9. http://www.melta.org.my/ET/1990/main8.html (ET. 20.12.2009).
 • TAPAN Nilüfer, 20. Yüzyıl Almanca Öğretiminde Kuramsal Temeller ve Uygulanan Yöntemler, İstanbul, 1993.
 • TÜM Gülden, Common Mistakes in Turkish Phrases, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • WESSELS Charlyn, Drama, (Series Ed. Maley Alan for Resource books for teachers), Oxford University Press. Oxford, 1987.
 • ZAFEIRIADOU Nelly, Drama in Language Teaching: A Challenge for Creative Development; MA, Ed D TELT State School Advisor, Prefecture of Drama, Vol 23, 2009.
APA TÜM G (2010). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. , 1898 - 1920.
Chicago TÜM Gülden Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. (2010): 1898 - 1920.
MLA TÜM Gülden Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. , 2010, ss.1898 - 1920.
AMA TÜM G Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. . 2010; 1898 - 1920.
Vancouver TÜM G Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. . 2010; 1898 - 1920.
IEEE TÜM G "Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü." , ss.1898 - 1920, 2010.
ISNAD TÜM, Gülden. "Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü". (2010), 1898-1920.
APA TÜM G (2010). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. Turkish Studies (Elektronik), 5(3), 1898 - 1920.
Chicago TÜM Gülden Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. Turkish Studies (Elektronik) 5, no.3 (2010): 1898 - 1920.
MLA TÜM Gülden Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. Turkish Studies (Elektronik), vol.5, no.3, 2010, ss.1898 - 1920.
AMA TÜM G Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. Turkish Studies (Elektronik). 2010; 5(3): 1898 - 1920.
Vancouver TÜM G Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. Turkish Studies (Elektronik). 2010; 5(3): 1898 - 1920.
IEEE TÜM G "Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü." Turkish Studies (Elektronik), 5, ss.1898 - 1920, 2010.
ISNAD TÜM, Gülden. "Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü". Turkish Studies (Elektronik) 5/3 (2010), 1898-1920.