Yıl: 2011 Cilt: 13 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 117 - 124 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri

Öz:
Bu çalışmada ortaöğretim tarih öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Farklı illerden 83 tarih öğretmeninin lise öğrencilerinin bazı değerlere sahip olma durumları ve tarih derslerinde değer eğitiminin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşleri araştırılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu çalışmada, veriler hem nicel hem de nitel olarak toplanmıştır. Nicel veriler 29 maddelik değerler anketi ile el edilirken, nitel veriler üç sorudan oluşan görüşme formları ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler yüzde, frekans ve aritmetik ortalamalarla ifade edilmiştir. Çalışmaya katılan tarih öğretmenlerine göre ilköğretim (4-7. Sınıflar) Sosyal Bilgiler ve 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilere doğrudan kazandırılması amaçlanan 29 değerin, ortaöğretim öğrencilerinde genel olarak gözlemlendiği anlaşılmaktadır. Tarih öğretmenleri öğrencilerine “vatan ve millet sevgisi, tarih bilinci ve şuuruna sahip olma, tarihsel ve kültürel mirasa duyarlı olma, milli ve manevi değerlere sahip olma, birliktelik, saygılı olma, bağımsızlık, İstiklal Marşı ve bayrağa saygılı olma, çalışkanlık” gibi milli değerleri kazandırmak istemektedirler. Araştırmaya katılan tarih öğretmenlerinin değer eğitiminde telkin, örnek olay ve kitap analizi, belgesel ve film izletme, tarihi yerleri ve müzeleri gezdirme, biyografi inceletme, araştırma yaptırma, model-örnek olma gibi farklı değer öğretim uygulamaları yaptıkları anlaşılmaktadır. Bulgular, değerler eğitimi konusunda çalışan bilim insanları ve sosyal bilgiler ve tarih eğitimi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş, O. (2004), Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Halstead, J.M., Taylor, M.J. (2000), “Learning and Teaching about Values :review of recent research”, Cambridge Journal of Education. 30(2). 169-202.
 • Huitt, W. (2004), “Values”, Educational Psychology İnteractive, Voldosta State Universty.
 • http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/affsys/values.htm. (Son erişim tarihi: 05.01.2008).
 • Karasar, N., (2002), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay., Ankara
 • Kirschenbaum, H. (1995), 100 Ways to enhance values and morality in schools andyouth settings, Massachusetts: A Longwood Professional Book, Pearson Education
 • Lickona, T. (1991), Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility, New York, Bantam Boks.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2005), Sosyal Bilgiler Öğretimi Program Kılavuz Kitabı 4-5.sınıf, Milli Eğitim Yayınevi, Ankara
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), (2005), Sosyal Bilgiler Öğretimi Program Kılavuz Kitabı 6-7.sınıf. Ankara, Milli Eğitim Yayınevi, Ankara
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2006), Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Programı http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php (Son erişim tarihi: 05.11.2010)
 • Ryan, K., Bohlin, K. (1999), Building Character in Schools, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
 • Sağlam, H.İ. (2000), “Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü”, Milli Eğitim Dergisi, 146.sayı http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146/saglam.htm (Son erişim tarihi: 24.04.2010)
 • Selçuk, Z. (2005), Gelişim ve Öğrenme, Nobel yay., Ankara
 • Stanley, W.B. (1983), “Training Teachers to Deal with Values Education : A Critical Look at Social Studies Methods Texts” Social Studies. 74(6). 242-246.
 • Suh, B.K., Traiger, J. (1999), “Teaching Values Through Elementary Social Studies and Literature Curricula”, Education,119 (4). 723-726.
 • Tokdemir, M.A. (2007), Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Whitney, I.B. (1986), The Status of Values Education in The Middle and Junior High Schools of Tennesse. Ph.D Thesis, Tennesse State University, USA
 • Veugelers, W. (2000), “Different Ways Of Teaching Values”, Educational Review. 52(1). 37-46.
 • Yıldırım, A., Şimşek H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Yiğittir, S. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4 ve 5. Sınıf Değerlerinin Kazanılma Düzeyi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Yiğittir, S., Öcal A. (2009). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri”, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (sözlü bildiri), 28–30 Mayıs 2009, Uşak.
APA YİĞİTTİR S, ÖCAL A (2011). Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. , 117 - 124.
Chicago YİĞİTTİR Süleyman,ÖCAL Adem Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. (2011): 117 - 124.
MLA YİĞİTTİR Süleyman,ÖCAL Adem Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. , 2011, ss.117 - 124.
AMA YİĞİTTİR S,ÖCAL A Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. . 2011; 117 - 124.
Vancouver YİĞİTTİR S,ÖCAL A Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. . 2011; 117 - 124.
IEEE YİĞİTTİR S,ÖCAL A "Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri." , ss.117 - 124, 2011.
ISNAD YİĞİTTİR, Süleyman - ÖCAL, Adem. "Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri". (2011), 117-124.
APA YİĞİTTİR S, ÖCAL A (2011). Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 117 - 124.
Chicago YİĞİTTİR Süleyman,ÖCAL Adem Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13, no.20 (2011): 117 - 124.
MLA YİĞİTTİR Süleyman,ÖCAL Adem Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.20, 2011, ss.117 - 124.
AMA YİĞİTTİR S,ÖCAL A Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2011; 13(20): 117 - 124.
Vancouver YİĞİTTİR S,ÖCAL A Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2011; 13(20): 117 - 124.
IEEE YİĞİTTİR S,ÖCAL A "Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri." Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13, ss.117 - 124, 2011.
ISNAD YİĞİTTİR, Süleyman - ÖCAL, Adem. "Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13/20 (2011), 117-124.