Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 196 Sayfa Aralığı: 12 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-07-2023

Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması

Öz:
Bu çalışmada, örnek bir hastane binasında aylık enerji tüketim değerleri hesaplanmış ve benzer bir hastanenin gerçek enerji tüketim değerleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada, hastane tesisat sistemleri konusundaki başta ASHRAE standartları olmak üzere, DIN ve Türk standartları özet olarak verilmiştir. Örnek hastane binası, 351 yatak ve 12 ameliyathane kapasiteli, 72.000 m² iklimlendirilen, 24.000 m² iklimlendirilmeyen, toplam 96.000 m² alandan oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Her bir katı 100x80 m ölçülerinde olan, 12 katlı dikdörtgenler prizması boyutlarında kurgulanmış örnek bina, çizim programı kullanılarak üç boyutlu olarak modellenmiştir. Isı yalıtım hesabına uygun olarak yapı elemanları tipleri belirlenmiş ve pencere, dış kapı gibi açıklıklar boyutlandırılmıştır. Bina, işlevlerine göre 14 tip iklimlendirilen bölüme ayrılmış, bölümlerdeki kişi sayıları, cihaz yükleri ve çalışma programları sisteme girilmiştir. Kapasite hesabı için örnek hastanenin ısıtma ve soğutma yükleri kW; bina aylık enerji tüketimleri kWh/ay cinsinden hesaplanmıştır. Sonuç olarak, örnek hastanenin enerji tüketim değerleri, doğal gaz ve elektrik için aylık ve yıllık olarak tespit edilmiş ve benzer bir hastane ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Calculation of Energy Consumption Values in a Sample Hospital Building

Öz:
In this study, monthly energy consumption in a sample hospital building was calculated and compared with the actual energy consumption values of a similar hospital. In the study, the DIN and Turkish standards, especially the ASHRAE standards on hospital installation systems, were given as a summary. A sample hospital building was designed to consist of a total area of 96.000 m², with a capacity of 351 beds and 12 operating rooms, 72.000 m² conditioned and 24.000 m² unconditioned spaces. The sample building, which was designed as a rectangular prism with 12 floors, each floor measuring 100x80 m, was modeled in three dimensions using the drawing program. Types of building elements were defined in accordance with the thermal insulation calculation, and openings such as windows and exterior doors were also dimensioned. The building was divided into 14 conditioned zones according to their functions; the occupancy schedule, the devices with their power, and the working schedules were identified in the system. For the capacity calculation, the heating and cooling loads of the sample hospital were calculated in kW; the monthly energy consumption of the building was calculated in kWh/month. As a result, the energy consumption values of the sample hospital for natural gas and electricity were determined monthly and annually and compared with a similar hospital.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • [1] ASHRAE, HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, “Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: 503, 2009.
  • [2] T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı, “Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu”, Sağlık Bakanlığı, Yayın No: 800, 2010.
  • [3] T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı, “Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlar Genelgesi”, Sağlık Bakanlığı, Sayı No:B.10.0.İOD.0.07.00.00-10-6/, 2012.
  • [4] ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2021 Ventilation of Health Care Facilities, Sağlık Tesislerinin Havalandırılması Standardı, 2021.
  • [5] Alman Standardı DIN 1946:2018-06, “Hastanelerde Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatları Tekniği”, 2018.
  • [6] TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2013.
  • [7] T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilemesine Yönelik Rehber”, 2020.
APA TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A, Temir G (2023). Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. , 12 - 19.
Chicago TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ ASLI,Temir Galip Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. (2023): 12 - 19.
MLA TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ ASLI,Temir Galip Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. , 2023, ss.12 - 19.
AMA TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A,Temir G Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. . 2023; 12 - 19.
Vancouver TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A,Temir G Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. . 2023; 12 - 19.
IEEE TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A,Temir G "Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması." , ss.12 - 19, 2023.
ISNAD TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ, ASLI - Temir, Galip. "Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması". (2023), 12-19.
APA TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A, Temir G (2023). Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. Tesisat Mühendisliği, (196), 12 - 19.
Chicago TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ ASLI,Temir Galip Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. Tesisat Mühendisliği , no.196 (2023): 12 - 19.
MLA TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ ASLI,Temir Galip Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. Tesisat Mühendisliği, vol., no.196, 2023, ss.12 - 19.
AMA TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A,Temir G Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. Tesisat Mühendisliği. 2023; (196): 12 - 19.
Vancouver TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A,Temir G Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması. Tesisat Mühendisliği. 2023; (196): 12 - 19.
IEEE TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ A,Temir G "Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması." Tesisat Mühendisliği, , ss.12 - 19, 2023.
ISNAD TARAKCIOĞLU BAŞEĞMEZ, ASLI - Temir, Galip. "Örnek Bir Hastane Binasında Enerji Tüketim Değerlerinin Hesaplanması". Tesisat Mühendisliği 196 (2023), 12-19.