Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 299 - 323 Metin Dili: Türkçe

Feyznâme-i Misâlî neşirleri

Öz:
Misâlî’nin Feyznâme isimli mesnevîsi, Hurûfî felsefesinin temellerini ortaya koyması ve üslubundaki sadelik nedeniyle olsa gerek araştırmacıların dikkatini çekmiş bir eserdir. Bugüne kadar bu mesnevî üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlanmış, seri halinde üç makale neşredilmiştir. Hal-i hazırda da 29 varaklık bu mesnevî üzerine bir doktora tezi hazırlanmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalarda gerek Hurûfîlerin kullandıkları şifrelerin bilinmemesi, gerek araştırmacıların Hurûfî felsefesini yeteri kadar tanımamaları nedeniyle çok ciddi okuma hatalarıyla karşılaşılmaktadır. Bu araştırmamızda, Feyznâme neşirlerinde karşılaştığımız hataları ve bunların nedenlerini ortaya koyarak, Hurûfî metinleri neşredecek araştırmacıların dikkatli olmaları gereken noktalar gösterilmiş olacaktır.
Anahtar Kelime:

Transcriptions of Mithâlî's fayznâma

Öz:
Misâlî’s mathnawi entitled Fayznâma since of demonstrating the essence of Hurûfî philosophy and its plain style called researchers’ attention. Untill now, Fayznâma was translated in a master thesis and in three article serial. Actually a PhD thesis is being prepared on this 29 sheet mathnawi. However in all of these works, since of the abundance of hurufi ciphers in the manuscripts and the researchers are lacking in information about Hurufism, we witness serious transliteration mistakes. In this paper, we will demonstrate the important transliteration faults that we encountered in the Fayznâma publications and the reasons of these mistakes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • TOHUMCU, Nimet (2002): Misâlî’nin Kitâb-ı Manzûme-i Feyznâme-i İlâhî mesnevîsî, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı.
  • USLUER, Fatih (2009): Hurufilik, İstanbul, Kabalci Yayınevi.
  • YILMAZ, Hacı (2000a): “Feyznâme-i Misâlî Gülbaba” Hacı Bektaş Veli Dergisi, 15, 95-105.
  • YILMAZ, Hacı (2000b): “Feyznâme-i Misâlî Gülbaba” Hacı Bektaş Veli Dergisi, 16, 165-174.
  • YILMAZ, Hacı (2001): “Feyznâme-i Misâlî Gülbaba” Hacı Bektaş Veli Dergisi, 17, 115-137.
APA USLUER F (2010). Feyznâme-i Misâlî neşirleri. , 299 - 323.
Chicago USLUER FATİH Feyznâme-i Misâlî neşirleri. (2010): 299 - 323.
MLA USLUER FATİH Feyznâme-i Misâlî neşirleri. , 2010, ss.299 - 323.
AMA USLUER F Feyznâme-i Misâlî neşirleri. . 2010; 299 - 323.
Vancouver USLUER F Feyznâme-i Misâlî neşirleri. . 2010; 299 - 323.
IEEE USLUER F "Feyznâme-i Misâlî neşirleri." , ss.299 - 323, 2010.
ISNAD USLUER, FATİH. "Feyznâme-i Misâlî neşirleri". (2010), 299-323.
APA USLUER F (2010). Feyznâme-i Misâlî neşirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0(56), 299 - 323.
Chicago USLUER FATİH Feyznâme-i Misâlî neşirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 0, no.56 (2010): 299 - 323.
MLA USLUER FATİH Feyznâme-i Misâlî neşirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, vol.0, no.56, 2010, ss.299 - 323.
AMA USLUER F Feyznâme-i Misâlî neşirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 2010; 0(56): 299 - 323.
Vancouver USLUER F Feyznâme-i Misâlî neşirleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 2010; 0(56): 299 - 323.
IEEE USLUER F "Feyznâme-i Misâlî neşirleri." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0, ss.299 - 323, 2010.
ISNAD USLUER, FATİH. "Feyznâme-i Misâlî neşirleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 56 (2010), 299-323.