Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 177 - 194 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21602/sduarte.1171583 İndeks Tarihi: 11-08-2023

Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı

Öz:
Bu makalede Marius von Mayenburg’un Çirkin oyunu ve Jean Genet’nin Hizmetçiler oyunu, Foucault’nun biyoiktidar, özne ve beden kavramları çerçevesinden okunmuştur. Çirkin oyunu, absürd sonrası dönem açısından barındırdığı absürdist ögeler bağlamında incelenmiştir. Jean Genet’nin Hizmetçiler oyunu Foucaultcu bir perspektiften iktidar, toplumsal sınıf farklılıkları, kimlik ve özne inşası gibi ögeler bağlamında pek çok paralel kavram sunmaktadır. Çirkin oyunu ise, varoluşçu bir zemin taşımasıyla birlikte, karakter inşası, döngüselliği, aksiyon biçimi bağlamında absürd sonrası oyunlar bakımından absürd akımla benzerlik kurulabilen bir oyundur. Son derece çirkin olduğunu fark eden Lette’nin estetik ameliyat sonrası altüst olan yaşamı ve çevresindeki dünyanın, dış görünüşle birlikte bir kişiyi neye dönüştürebilme potansiyeli olduğunu gösterir. Çirkin oyunu bedenin toplumsal algısı, özne inşası, biyoiktidar ve Foucault’nun söylemler kavramları açısından önemli ögeler barındırmaktadır.
Anahtar Kelime: Absürd Foucault Biyoiktidar Çirkin Hizmetçiler

BİOPOWER CONCEPT IN THE UGLY ONE AND THE MAİDS PLAYS

Öz:
In this article, Marius von Mayenburg's play The Ugly One and Jean Genet's The Maids are read within the framework of Foucault's concepts of biopower, subject and body. The Maids and The Ugly One plays present many parallel concepts in the context of elements such as power, social class differences, identity and subject construction from a Foucauldian perspective. The article aims to read the way the characters position themselves in their lives, their perspectives and the norms they are in parallel with biopower practices.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, B. A. (2022). "İktidar Beden İlişkisi Bağlamında Woyzeck ve Çirkin'de Kimlik Sorunu", Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies(14), 47-57.
 • Bingöl, O. (2019). Foucault’da İktidar, Beden ve Özne Üçlüsü. Asia Minor Studies, 327-334.
 • Birkiye, S. K. (2017). "Gündelik Yaşamın Güzellik Algısının Tiyatroda Eleştirisi: Çirkin", Journal of Awareness, 2(3S).
 • Foucault, M. (1994). Kelimeler ve Şeyler, çev. M. Kılıçbay, Ankara: İmge Yayınları.
 • Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi, çev. H. Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Büyük Kapatılma, çev. I. Ergüden, & F. Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2012). İktidarın Gözü, çev. I. Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2014). Özne ve İktidar, çev. I. Ergüden, & O. Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Genet, J. (1990). Hizmetçiler, çev. S. Birsel, İstanbul: Nisan Yayınları.
 • Güneş, Y. D. (2015). "Ruh Bedenin Hapishanesidir: Michel Foucault", Ekev Akademi Dergisi (64), 59 – 72.
 • Işık, E. (1998). Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Lemke, T. (2016). Biyopolitika , çev. U. Özmakas, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mayenburg, M. v. (2007). Çirkin, çev. S. Biliş, Yayınlanmamış Dt Dramaturji Bürosu Metni.
 • Oranlı, İ. (Yaz 2012). "Biyo-Politikanın Doğuşu ve Foucaultcu Eleştiri", Cogito (70-71), 39-51.
 • Revel, J. (2012). Foucault Sözlüğü, çev. V. Urhan, İstanbul: Say Yayınları.
APA Keçicioğlu S (2023). Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. , 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
Chicago Keçicioğlu Simel Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. (2023): 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
MLA Keçicioğlu Simel Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. , 2023, ss.177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
AMA Keçicioğlu S Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. . 2023; 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
Vancouver Keçicioğlu S Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. . 2023; 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
IEEE Keçicioğlu S "Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı." , ss.177 - 194, 2023. 10.21602/sduarte.1171583
ISNAD Keçicioğlu, Simel. "Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı". (2023), 177-194. https://doi.org/10.21602/sduarte.1171583
APA Keçicioğlu S (2023). Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. Art-e Sanat Dergisi, 16(31), 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
Chicago Keçicioğlu Simel Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. Art-e Sanat Dergisi 16, no.31 (2023): 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
MLA Keçicioğlu Simel Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, 2023, ss.177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
AMA Keçicioğlu S Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. Art-e Sanat Dergisi. 2023; 16(31): 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
Vancouver Keçicioğlu S Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı. Art-e Sanat Dergisi. 2023; 16(31): 177 - 194. 10.21602/sduarte.1171583
IEEE Keçicioğlu S "Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı." Art-e Sanat Dergisi, 16, ss.177 - 194, 2023. 10.21602/sduarte.1171583
ISNAD Keçicioğlu, Simel. "Çirkin ve Hizmetçiler Oyunlarında Biyoiktidar Kavramı". Art-e Sanat Dergisi 16/31 (2023), 177-194. https://doi.org/10.21602/sduarte.1171583