Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 374 - 391 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21602/sduarte.1275376 İndeks Tarihi: 11-08-2023

Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi

Öz:
Grafik tasarım renk, doku, tipografi, kompozisyon gibi unsurların belirli ölçütler ve ölçekler doğrultusunda kullanılması sonucu mesajları ulaştıran ve konuşmadan sonraki iletişimin en önemli parçası haline gelen bir sanat disiplinidir. Görsel iletişim yöntemleri insanlık tarihi kadar eski olduğu gibi, günümüzde de yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Görsel unsurların kullanımı, reklam ve eğitim gibi sektörlerde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişten günümüze toplumların birbiriyle iletişiminde sağladığı kolaylıkların yanı sıra gelişimine katkıda bulunan toplumsal yaşamın önemli bir parçası olan dezavantajlı grupların eğitimlerinde olduğu gibi otizmli bireylerin eğitiminde görsel iletişimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Grafik sanatı, otizmli bireylerin eğitiminde kullanılan materyallerin geliştirilmesinde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, otizmli bireylerin eğitimi için görsel materyallerin nasıl tasarlanabileceği ve mevcut materyallerin etkisi konusunda tasarımcılar ve özel eğitimcilerin görüşlerine başvurulmuştur. Grafik tasarımın eğitim materyali geliştirmede faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, otizmli bireylerin eğitiminde görsel materyallerin kullanımının önemini vurgulamakta ve otizmlilerin tedavisinde kullanılan yöntemler açısından bu materyallerin geliştirilmesi için grafik tasarımın önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: Grafik Tasarım İlkeleri Grafik Tasarım Otizm Grafik Eğitimi Özel Eğitim Materyalleri

EXAMINATION OF THE MATERIALS OF INDIVIDUALS WITH AUTISM IN TERMS OF GRAPHIC DESIGN

Öz:
Visual communication methods are as old as human history, and today they are an integral part of our lives. The use of visual elements plays an important role in industries such as advertising and education. Graphic design is an art discipline that conveys messages because of the use of elements such as color, texture, typography, composition in line with certain criteria and scales and becomes the most important part of communication after speech. In addition to the ease of communication of societies from past to present, it is thought that graphic design, which contributes to its development, can be useful in developing educational materials. The importance of visual communication in the education of individuals with autism, as in the education of disadvantaged groups, which is an important part of social life, is an undeniable fact. Graphic art has great potential in the development of materials used in the education of individuals with autism. For this reason, the opinions of designers and special educators have been consulted on how visual materials can be designed for the education of individuals with autism and the effect of existing materials. This study emphasizes the importance of the use of visual materials in the education of individuals with autism and reveals the importance of graphic design for the development of these materials in terms of the methods used in the treatment of autistic people.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Begtimur, M. E. (2018). “İlk Matbaanın Mucidi”, Begtimur, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi , (12) , 160-168, https://dergipark.org.tr/tr/pub/uygur/issue/41868/446658.
 • Çaydere, O. (2016). Grafik Tasarım Eğitiminde Temel Tasarım Eğitiminin Önemi, Fine Arts , 11 (2) , 93-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsafine/issue/19917/213191.
 • Eldeniz Çetin, M. (2017). Özel Gereksinimli Bireylerin Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 309-328, DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.293726.
 • Kartal, B. (2020). Outsider to Insider: The Art of the Socially Excluded . Yedi , (24) , 141-149 . DOI: 10.17484/yedi.649932.
 • Özbey, Ç. (2005). “Dünden Bugüne Otizm”. İstanbul: Yuka Yayınları.
 • Özbey, Ç. (2012). Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Pınar, E. S. (2006). Dünyada ve Türkiye'de Erken Çocukluk Özel Eğitiminin Gelişimi ve Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 7 (02) , 71-83 . DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000098.
 • Tanrıkulu, B. (2019). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde “Grafik Tasarım 11” Kitabının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi ve Bir Tasarım Örneği, İstanbul, Türkiye: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Sanat ve Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Toy, A. B. ve Kesici, İ. (2020). Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Eğitim İhtiyaçları, Journal of Advanced Education Studies, 2(1), 61-93, Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejaes/issue/54791/698811.
 • Tunçkan, E. (2012). Grafik Sanatı ve İletişimdeki Önemi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akil/issue/48079/607895, s. 148-150.
 • Twemlow, A. (2006). “Grafik Tasarım Ne İçindir?”, İstanbul: Yem Yayınları.
 • Yıldırım, M. (2012). Grafik Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Önemi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(14).
 • Görsel 1. – 2. – 3. (2017) Özel eğitim materyal kataloğu https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/14235649_meb_ozel_cocuklara_ozel_ma teryaller_urun_katalogu.pdf Erişim Tarihi 01.03.2023.
APA YASİN Y, KAHRAMAN M (2023). Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. , 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
Chicago YASİN YILMAZ,KAHRAMAN MEHMET EMIN Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. (2023): 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
MLA YASİN YILMAZ,KAHRAMAN MEHMET EMIN Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. , 2023, ss.374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
AMA YASİN Y,KAHRAMAN M Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. . 2023; 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
Vancouver YASİN Y,KAHRAMAN M Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. . 2023; 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
IEEE YASİN Y,KAHRAMAN M "Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi." , ss.374 - 391, 2023. 10.21602/sduarte.1275376
ISNAD YASİN, YILMAZ - KAHRAMAN, MEHMET EMIN. "Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi". (2023), 374-391. https://doi.org/10.21602/sduarte.1275376
APA YASİN Y, KAHRAMAN M (2023). Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. Art-e Sanat Dergisi, 16(31), 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
Chicago YASİN YILMAZ,KAHRAMAN MEHMET EMIN Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. Art-e Sanat Dergisi 16, no.31 (2023): 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
MLA YASİN YILMAZ,KAHRAMAN MEHMET EMIN Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, 2023, ss.374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
AMA YASİN Y,KAHRAMAN M Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. Art-e Sanat Dergisi. 2023; 16(31): 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
Vancouver YASİN Y,KAHRAMAN M Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi. Art-e Sanat Dergisi. 2023; 16(31): 374 - 391. 10.21602/sduarte.1275376
IEEE YASİN Y,KAHRAMAN M "Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi." Art-e Sanat Dergisi, 16, ss.374 - 391, 2023. 10.21602/sduarte.1275376
ISNAD YASİN, YILMAZ - KAHRAMAN, MEHMET EMIN. "Otizmli Bireylerin Materyallerinin Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi". Art-e Sanat Dergisi 16/31 (2023), 374-391. https://doi.org/10.21602/sduarte.1275376