Yıl: 2011 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 439 - 448 Metin Dili: Türkçe

Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği

Öz:
Araştırmanın amacı, ergenlerin bilgisayar bağımlılık düzeyini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçek iki faktörlü olarak bulunmuştur. Birinci faktördeki 28 maddenin yük değerleri .512-.795 arasında değişmektedir. İnternet bağımlılığı olarak adlandırılan faktör, ölçeğin varyansının %29.49’unu açıklamaktadır. İkinci faktördeki 26 maddenin yük değerleri .424-.788 arasında değişmektedir. Bilgisayar oyun bağımlılığı olarak adlandırılan faktör ölçeğin varyansının %19.13’ünü açıklamaktadır. 54 maddeden oluşan ölçek, varyansın %48.62’sini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliğinde birinci faktörün iç tutarlık katsayısı .96, ikinci faktörün .95 olarak bulunmuştur. Toplamda iç tutarlık kat sayısı ise .95’tir.
Anahtar Kelime: oyun bağımlılığı bilgisayar bağımlılığı ergenler internet bağımlılığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Young, KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior 1998; 1(3): 237–244.
 • Davis, RA; Flett, GL ve Besser, A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 2002; 5(4): 331-345.
 • Morahan-Martin, JM ve Schumacker, P. ‘Incidence and correlates of pathological Internet use.’ Computer Human Behaviour 2000; 16: 13–29.
 • Salguero, RAT ve Moran, RMB. ‘Measuring Problem Video Game Playing in Adolescents.’ Addiction 2002; 97: 1601-1606.
 • Kandell, J. Internet addiction on campus—the vulnerability of college students. Cyberpsychology &Behavior 1998; 1: 46–59.
 • Hauge, MR ve Gentile, DA. Video Game Addiction Among Adolescents: Associations with Academic Performance and Aggression. Presented at Society for Research in Child Development Conference, April 2003, Tampa, FL. http://www.psychology.iastate. edu/FACULTY/dgentile/SRCD%20Video %20Game%20Addiction.pdf adresinden 02.10.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • NIMF. Computer and Video Game Addiction. National Institute on Media and the Family 2005. http://www.mediafamily.org/facts/facts_gameaddiction.shtml adresinden 02.10.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Ceyhan, E; Ceyhan, AA ve Gürcan, A. ‘Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışmaları.’ Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2007; 7(1): 387-416.
 • Griffiths, MD ve Hunt, N. ‘Computer Game Playing in Adolescence: Prevalence and Demographic Indicators.’ Journal of Community & Applied Social Pyschology 1995; 5: 189- 193.
 • Sherry, JL ve Lucas, K. Video Game Uses And Gratifications As Predictors Of Use And Game Preference. International Communication Association 2001, Marriott Hotel, San Diego, CA. http://icdweb.cc.purdue.edu/%7Esherryj/videogames/VGUG.pdf adresinden 10.10.2006 tarihinde erişilmiştir.
 • İnal, Y ve Çağıltay, K. İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları Ve Oyun Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler II. Eğitimde Oyun Sempozyumu, 14 Mayıs 2005.
 • Kirriemuir J. Video Gaming, Education and Digital Learning Technologies. D-Lib Magazine February 2002. 8(2). http://www.dlib.org/dlib/february02/kirriemuir/ 02kirriemuir. html adresinden 10.07.2007 tarihinde erişilmiştir.
 • Wan, CS ve Chiou, WB. ‘Why Are Adolescents Addicted to Online Gaming? An Interview Study in Taiwan.’ Cyberpsychology & Behavior 2006; 9(6): 762-766.
 • Setzer, VW ve Duckett, GE. The Risks To Children Using Electronic Games. Asia Pacific Information Technology in Training and Education Conference and Exhibition, 28 June - 2 July 1994, Brisbane, Australia http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/video-g-risks.html adresinden 10.07.2007 tarihinde alınmıştır.
 • Griffiths, MD. Internet “addiction”: An Issue for Clinical Psychology?. Clinical Psychology Forum 1996; 97: 32–36.
 • Salguero, RAT ve Moran, RMB. ‘Measuring Problem Video Game Playing in Adolescents.’ Addiction 2002; 97: 1601-1606.
 • Chiu, S; Lee, JZ. ve Huang, DH. ‘Video Game Addiction in Children and Teenagers in Taiwan.’ Cyberpsychology & Behavior 2004; 7(5): 571-581.
 • Cengizhan, C. Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı. IX. Türkiye’de İnternet Konferansı. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye İstanbul, 11-13 Aralık 2003. http://mimoza.marmara. edu.tr/~cahit/Yayin.html adresinden 10.04.2005 tarihinde erişilmiştir.
 • Beard, KW. ‘Internet Addiction: AReview of Current Assessment Techniques and Potential Assessment Questions.’ Cyberpsychology & Behavior 2005; 8(1): 7-14.
 • Thompson, S. Internet Connectivity: Addiction and Dependency Study, Honors Thesis in Media Studies, Pennsylvania State University, December 6, 1996. World Wide Web, http://www.personal.psu.edu/sjt112/iads/thesis.html adresinden 06.04.2008 tarihinde erişilmiştir.
 • Tsai, C-C ve Lin, SSJ. Analysis of attitudes toward computer networks and Internet addiction of Taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior 2001; 4: 373-376.
 • Davis, RA; Flett, GL ve Besser, A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 2002; 5(4): 331-345.
 • Keser-Özcan, NK ve Buzlu, S. ‘Problemli İnternet kullanımının belirlemede yardımcı bir araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenilirliği”.’ Bağımlılık Dergisi 2005; 6(1): 19-26.
 • Büyüköztürk, Ş. “Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı”, PegemA Yayıncılık,2005, Ankara.
APA AYAS T, ÇAKIR Ö, HORZUM M (2011). Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 439 - 448.
Chicago AYAS Tuncay,ÇAKIR Özlem,HORZUM Mehmet Barış Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 19, no.2 (2011): 439 - 448.
MLA AYAS Tuncay,ÇAKIR Özlem,HORZUM Mehmet Barış Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.2, 2011, ss.439 - 448.
AMA AYAS T,ÇAKIR Ö,HORZUM M Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2011; 19(2): 439 - 448.
Vancouver AYAS T,ÇAKIR Ö,HORZUM M Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2011; 19(2): 439 - 448.
IEEE AYAS T,ÇAKIR Ö,HORZUM M "Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, ss.439 - 448, 2011.
ISNAD AYAS, Tuncay vd. "Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 19/2 (2011), 439-448.