Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası

Yıl: 2011 Cilt: 38 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 111 - 123 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası

Öz:
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak kurumlar için zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, araştırmacı kamu kurumlarındaki orta ve üst seviye yöneticilerle bir seri yarı yapılı mülakat gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, Türk kamu kurumlarından ve mevcut literatürden edinilen bilgilerden de bu çalışmada yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de kamu sektöründe inovasyonun nasıl gerçekleştiğini anlamamızı sağlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, engellerini ve itici güçlerini ortaya koyarak inovasyon yönetimi bağlamında literatüre katkı sağlayan yeni bir model önerilmiştir. Bulgular, kamu kurum ve kuruluşlarında inovasyon stratejisi ve politikaları geliştirmede yardımcı olabilir.
Anahtar Kelime: yenilik yenilik yönetimi kamu kuruluşları

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

Innovation policy and technological innovation in the public organizations

Öz:
The objective of this research study is to identify innovation process activities, stakeholders of the innovation process, sources, challenges and drivers of innovation in order to understand Turkish Government’s innovation policy. For the purpose of this study, researcher has conducted a series of semistructured interviews with top and middle level managers in the governmental organizations. A new framework is proposed that contributes to the literature on innovation management by identifying innovation process, stakeholders, sources, challenges, and drivers of innovation to understand how innovation occurs in services in the public organizations in Turkey.
Anahtar Kelime: innovation innovation management public institutions

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALLAN, G. (2003), “A Critique of Using Grounded Theory as a Research Method”, Electronic Journal of Business Research Methods, 2, 1, 110.
 • ATUN, R. A. ve SHERĐDAN, D. (2007), “Innovation in Health Care: The Engine of Technological Advances”, International Journal of Innovation Management, 11, 2, v x.
 • BAREGHEH, A., ROWLEY, J. ve SAMBROOK, S. (2009), “Towards a multidisciplinary definition of innovation”, Management Decision, 47, 8, 13231339.
 • BEATTY, C. A. ve GORDON, J. (1991), “Preaching the Gospel: The Evangelist of New Technology”, California Management Review, 33, 7394.
 • BESSANT, J., LAMMİNG, R., NOKE, H. ve PHĐLLĐPS, W. (2005), “Managing innovation beyond the steady state”, Technovation, 25, 12, 136676.
 • BOWEN, H. K., CLARK, K. B., HOLLOWAY, C. H., ve WHEELWRİGHT, S. C. (1994), “The Perpetual Enterprise Machine: Seven Keys to Corporate Renewal through Successful Product and Process Development”, New York: Oxford University Press.
 • DOLOREUX, D. (2004), “Regional Innovation Systems in Canada: A Comparative Study”, Regional Studies, 38, 5, 479492.
 • ELÇİ, Ş. (2007), “Đnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı”, Technopolis Group: Ankara.
 • EVAN, E. M. (1993), “Organisation Theory: Research and Design”, New York: Macmillan Publishing Company.
 • GALANAKİS, K. (2006), “Innovation process: Make Sense Using Systems Thinking”, Technovation, 26, 11, 1222 1232.
 • GLASER, B. G. ve STRAUSS, A. L. (1967), “The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research”, Chicago, IL: Aldine Publishing Company. GOSWAMİ, S. ve MATHEW, M. (2005), “Definition Of Innovation Revisited: An Empirical Study on Indian Information Technology Industry”, International Journal of Innovation Management, Vol. 9, No. 3, 371383.
 • HADJİMANOLİS, A. (2006), “A Case Study of SMEUniversity Research Collaboration in the Context of a Small Peripheral Country (Cyprus)”, International Journal of Innovation Management, Vol. 10, No. 1, 6588.
 • HAGEDOORN, J. ve SCHAKENRAAD, J. (1994), “The Effect of Strategic Technology Alliances on Company Performance”, Strategic Management Journal, 15, 4, 291309.
 • HOLLİNS, B. (2000), “Why the Resistance to LongTerm Innovation Management?”, International Journal of Innovation Management, Vol. 4, No. 2, 135148.
 • KUSİİK, A. (2007), “Innovation: The Living Laboratory Perspective”, Journal of Computer Aided Design & Applications, Vol. 4, No. 6, 863876.
 • LEAN, O. K., ZAİLANİ, S., RAMAYAH, T. ve FERNANDO, Y. (2009), “Factors influencing intention to use eGovernment services among citizens in Malaysia”, International Journal of Information Management, 2(2), 458475.
 • NELSON, R. ve WİNTER, S. (1978), “Forces Generating and Limiting Concentration under Schumpeterian Competition”, Bell Journal of Economics, 9(2), 524534.
 • OECD (2000), “A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth”, Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2005), “Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition”, Paris: OECD Publishing.
 • PARTHASARTHY, R. ve HAMMOND, J. (2002), “Product Innovation Input and Outcome: Moderating Effects of the Innovation Process”, Journal of Engineering and Technology Management, 19(1), 7591.
 • PİRES, C. P., SARKARA, S ve CARVALHO, L. (2008), “Innovation in services – how different from manufacturing?”, The Service Industries Journal, 28, 10, 1339–1356.
 • REDMOND, M. R, MUMFORD, M. D. ve TEACH, R. (1993), “Putting creativity to work: effects of leader behavior on subordinate creativity”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 55, 120–51.
 • ROGERS, E. M. (1964), “Diffusion of Innovations”, Glencoe: Free Press.
 • SCHUMPETER, J. A. (1939), “Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process”, New York: McGraw Hill.
 • SHALLEY C. E. ve GİLSON, L. L. (2004), “What leaders need to know: a review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity”, Leadership Quarterly, 15, 1, 33–53.
 • SOOSAY, C. A. ve HYLAND, P. W. (2005), “Effect of Firm Contingencies on Continuous Innovation”, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 2, No. 2, 153169.
 • STOREY, J. (2000), “The Management of Innovation Problem”, International Journal of Innovation Management, Vol. 4, No. 3, 34Ş369.
 • STRAUSS, A. ve CORBİN, J. (1998), “Basics of qualitative research: Grounded theory, procedures and techniques”, Newbury Park, CA: Sage.
 • TAYMAZ, E. (2001), “Ulusal Yenilik Sistemi: Türkiye Đmalat Sanayiinde Teknolojik Deiim ve Yenilik Süreçleri”, Ankara: TÜBĐTAK/TTGV/SIS.
 • TİDD, J. ve HULL, F. M. (2003), “Organizational responses to technological opportunities & market imperatives”, London: Imperial College Press.
 • TİDD, J., BESSANT, J. ve PAVİTT, K. (2001), “Managing Innovation (2nd Edn)”, Chichester: John Wiley and Sons.
 • TRANFİELD, D.ve SMİTH, S. (1998), “The Strategic Regeneration of Manufacturing by Changing Routines”, International Journal of Operations and Production Management, 18(2), 114129.
 • TÜBİTAK (2010), "Science, Technology and Innovation in Turkey 2010", Ankara: TÜBİTAK.
 • TÜSİAD (2003), "Ulusal İnovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri", Ankara: TÜSİAD.
 • VERDEGEM, P. ve VERLEYE, G. (2009), “Usercentered EGovernment in practice: A comprehensive model for measuring user satisfaction”, Government Information Quarterly, 26(1), 48Ş49Ş.
 • WYATT, S. (2000), “ICT innovation in central government: learning from the past”, International Journal of Innovation Management, Vol. 4 No. 4, 391416.
APA Arpaci I (2011). Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. , 111 - 123.
Chicago Arpaci Ibrahim Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. (2011): 111 - 123.
MLA Arpaci Ibrahim Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. , 2011, ss.111 - 123.
AMA Arpaci I Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. . 2011; 111 - 123.
Vancouver Arpaci I Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. . 2011; 111 - 123.
IEEE Arpaci I "Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası." , ss.111 - 123, 2011.
ISNAD Arpaci, Ibrahim. "Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası". (2011), 111-123.
APA Arpaci I (2011). Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi, 38(2), 111 - 123.
Chicago Arpaci Ibrahim Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi 38, no.2 (2011): 111 - 123.
MLA Arpaci Ibrahim Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.38, no.2, 2011, ss.111 - 123.
AMA Arpaci I Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi. 2011; 38(2): 111 - 123.
Vancouver Arpaci I Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. ODTÜ Gelişme Dergisi. 2011; 38(2): 111 - 123.
IEEE Arpaci I "Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası." ODTÜ Gelişme Dergisi, 38, ss.111 - 123, 2011.
ISNAD Arpaci, Ibrahim. "Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası". ODTÜ Gelişme Dergisi 38/2 (2011), 111-123.