Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 34 - 48 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53092/duiibfd.1125920 İndeks Tarihi: 19-07-2023

TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

Öz:
Ticari açıklığın, küreselleşme süreciyle birlikte özellikle 90'lı yılların başından itibaren ilgi çekici bir araştırma konusu haline geldiği görülmektedir. Birçok çalışma ticari açıklık ve büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi ortaya koymayı amaçlasa da konuyu farklı açılardan inceleyen başka çalışmalar da literatürde mevcuttur. Öte yandan, bölgesel bazda ticari açıklığı analiz eden çalışmalar hem ulusal hem de uluslararası literatürde oldukça sınırlı kalmaktadır. Ancak bu çalışmada, Türkiye'nin 12 istatistiksel bölgesi baz alınarak sanayi sektöründe ticari açıklık ile tüketilen enerji miktarı arasında bir ilişki araştırılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle ticari açıklığın sanayi sektörünün enerji tüketimine etkisi 2015-2019 dönemi için yıllık veriler ve rassal etkiler modeli ile incelenmiştir. Kullanılan model sonucunda elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de ticari dışa açıklığın artması sanayi sektörüdeki enerji tüketim miktarını da artıracaktır.
Anahtar Kelime: Enerji Tüketimi Ticari Açıklık Rassal Etkiler.

TRADE OPENNESS AND INDUSTRIAL ENERGY CONSUMPTION NEXUS IN TURKEY

Öz:
Trade openness, which expresses how flexible and easy or how rigid and problematic the commercial relations of countries with the outside world are, is examined from different perspectives in the economics literature, especially with the globalization process that has increased at an increasing pace since the beginning of the 90s. Although most of the studies seem to gather around the aim of revealing the causal relationship between trade openness and growth, there are studies on many different subjects in the literature. On the other hand, it is seen that the analysis of trade openness on a regional basis remains very limited in both national and international literature. This study, it is aimed to contribute to the literature by investigating a correlation between the trade openness obtained from 12 statistical regions in Turkey and the amount of energy consumed in the industrial sector. To achieve this aim, the effect of trade openness on the energy consumption of the industrial sector has been examined with annual data and a random-effects model for the 2015-2019 period. As a result of the random-effects model, it has been reached that the increases in trade openness in Turkey increase the energy consumption in the industry.
Anahtar Kelime: Energy Consumption Trade Openness Random-Effects

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akinlo, A. E. (2008). Energy consumption and economic growth: Evidence from 11 Sub-Sahara African countries. Energy economics, 30(5), 2391-2400.
 • Alkhateeb, T. T. Y., & Mahmood, H. (2019). Energy consumption and trade openness nexus in Egypt: Asymmetry analysis. Energies, 12(10), 2018.
 • Aslan, A., Öcal, O., & Shahbaz, M. (2017). Energy Consumption–Trade Openness–Economic Growth Nexus in G-8 Countries. Kapadokya Akademik Bakış, 1(1), 71-97.
 • Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of political Economy, 100(2), 223-251.
 • Belke, A., Dobnik, F., & Dreger, C. (2011). Energy consumption and economic growth: New insights into the cointegration relationship. Energy Economics, 33(5), 782-789.
 • Çetin, M., & Çınar, U. (2021). Ticari Dışa Açıklık Ve Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Zaman Serisi Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(1), 57-74.
 • Chontanawat, J., Hunt, L. C., & Pierse, R. (2008). Does energy consumption cause economic growth?: Evidence from a systematic study of over 100 countries. Journal of policy modeling, 30(2), 209-220.
 • Emeç, A. S., & Yarbaşı, İ. Y. (2018). Ticari Dışa Açıklık İle Enerji Tüketimi Arasındaki Simetrik Ve Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 193-206.
 • Erkan, C., Mucuk, M., & Uysal, D. (2010). The impact of energy consumption on exports: The Turkish case. Asian Journal of Business Management, 2(1), 17-23.
 • Ersungur, Ş.M. (2016). Bölgesel iktisat, teori,politika ve uygulama. Ankara (2016), İmaj Kitapevi, sf:5-6
 • Greenaway, D., Morgan, W., & Wright, P. (1997). Trade liberalization and growth in developing countries: Some new evidence. World Development, 25(11), 1885-1892.
 • Kyophilavong, P., Shahbaz, M., Anwar, S., & Masood, S. (2015). The energy-growth nexus in Thailand: does trade openness boost up energy consumption?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 46, 265-274.
 • Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008). Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data. Resource and energy Economics, 30(1), 50-65.
 • Odhiambo, N. M. (2009). Energy consumption and economic growth nexus in Tanzania: An ARDL bounds testing approach. Energy policy, 37(2), 617-622.
 • Odhiambo, N. M. (2021). Trade openness and energy consumption in sub-Saharan African countries: A multivariate panel Granger causality test. Energy Reports, 7, 7082-7089.
 • OECD (2020), OECD Regions and Cities at a Glance 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/959d5ba0-en.
 • Örgün, B. O., & Pala, A.,(2017). Enerji tüketimi, dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: 28 Avrupa Birliği Ülkesi için panel Granger nedensellik analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (623), 9-20.
 • Ozturk, I., Aslan, A., & Kalyoncu, H. (2010). Energy consumption and economic growth relationship: Evidence from panel data for low and middle income countries. Energy Policy, 38(8), 4422-4428.
 • Paul, S., & Bhattacharya, R. N. (2004). Causality between energy consumption and economic growth in India: a note on conflicting results. Energy economics, 26(6), 977-983.
 • Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of political economy, 94(5), 1002-1037.
 • Sadorsky, P. (2012). Energy consumption, output and trade in South America. Energy Economics, 34(2), 476-488.
 • Shahbaz, M., Nasreen, S., Ling, C. H., & Sbia, R. (2014). Causality between trade openness and energy consumption: What causes what in high, middle and low income countries. Energy policy, 70, 126-143.
 • Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.
 • Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic record, 32(2), 334-361.
 • Tekbaş, M. (2019). Türkiye’de ticaret ve enerji tüketimi. International Congress of Energy, (s. 285-295)
 • Wang, S. S., Zhou, D. Q., Zhou, P., & Wang, Q. W. (2011). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in China: A panel data analysis. Energy policy, 39(9), 4870-4875.
 • Wolde-Rufael, Y. (2009). Energy consumption and economic growth: the experience of African countries revisited. Energy Economics, 31(2), 217-224.
 • U.S. Energy Information Administration. Electricity https://www.eia.gov/international/data/country/TUR/electricity/electricity- consumption?pd=2&p=0000002&u=0&f=A&v=mapbubble&a=- &i=none&vo=value&t=C&g=none&l=249- 0000000200000000000000000000000000000000000000g&s=1262304000000&e=15 77836800000&
 • Data Worldbank. Exports of goods and services (current US$. From https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Elektrik Piyasası Resmi İstatistikleri Listesi. From https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-167/resmi-istatistikler.
 • Undata. Electrical Energy.
 • https://data.un.org/Data.aspx?q=energy+&d=ICS&f=cmID%3a17100-0
APA M, SOYLU O (2022). TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. , 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
Chicago Murat,SOYLU OZGÜR BAYRAM TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. (2022): 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
MLA Murat,SOYLU OZGÜR BAYRAM TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. , 2022, ss.34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
AMA M,SOYLU O TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. . 2022; 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
Vancouver M,SOYLU O TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. . 2022; 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
IEEE M,SOYLU O "TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ." , ss.34 - 48, 2022. 10.53092/duiibfd.1125920
ISNAD , Murat - SOYLU, OZGÜR BAYRAM. "TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ". (2022), 34-48. https://doi.org/10.53092/duiibfd.1125920
APA M, SOYLU O (2022). TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(24), 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
Chicago Murat,SOYLU OZGÜR BAYRAM TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12, no.24 (2022): 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
MLA Murat,SOYLU OZGÜR BAYRAM TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, 2022, ss.34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
AMA M,SOYLU O TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(24): 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
Vancouver M,SOYLU O TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(24): 34 - 48. 10.53092/duiibfd.1125920
IEEE M,SOYLU O "TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ." Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, ss.34 - 48, 2022. 10.53092/duiibfd.1125920
ISNAD , Murat - SOYLU, OZGÜR BAYRAM. "TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ". Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/24 (2022), 34-48. https://doi.org/10.53092/duiibfd.1125920