Yıl: 2010 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 105 - 110 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk

Öz:
Giriş: Bu çalışma, düşmelerle ilişkili ve ilişkisiz olarak hastalığı olan yaşlı bireylerin düşme riski ile fiziksel uygunluk seviyelerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 73.28 }6.63 yıl olan 60 birey dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen yaşlı bireyler; düşmelerle do.rudan ilişkili hastalığı olanlar, düşmelerle dolaylı ilişkili hastalığı olanlar ve herhangi bir hastalığı olmayanlar olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Yaşlı bireylerin demografik ozelliklerini belirlemek icin bir anket yapılmıştır. Calışmaya dahil edilen bireylerin bilişsel fonksiyon düzeyleri Mini Mental Durum Testi ile, düşme riskleri Berg denge testi ile; dengeleri tek ayak üstünde durma testi ile; fiziksel uygunluk seviyeleri Senior Fitness Test ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Düşmelerle doğrudan ilişkili hastalığı olan bireylerin Berg denge, tek ayaküstünde durma ve iki dakika adım testi değerlerinin, hicbir hastalığı olmayan bireylere gore düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Hicbir hastalı.ı olmayan bireylerin sekiz adım kalk-yürü testi de.erlerinin (testi tamamlama zamanı bakımından), düşmelerle do.rudan ilişkili hastalı.ı olan bireylere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir (p<0.05) Sonuç: Düşmelerle do.rudan ilişkili hastalığı olan yaşlı bireylerin çeviklik, denge, endurans ve alt ekstremite kas kuvvetinin daha az olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Fall risk and physical fitness in the elderly with fall related conditions or unrelated diseases

Öz:
Introduction: The purpose of the study was to compare fall risks and physical fitness levels in the elderly with fall related conditions or unrelated diseases. Materials and Method: The study includes 60 people with a mean age of 73.28±6.63 years. They were categorized in three groups according to their conditions. Their demographic characteristics, cognitive functions, balance, fall risk and physical fitness levels were examined. A survey was conducted to determine the demographic features of the elderly. The participants&#8217; cognitive function was assessed using Mini Mental State Test; fall risk by Berg balance test; balance by standing on one foot test, and physical fitness by Senior Fitness Test. Results: The Berg balance test, standing on one foot test and two minute step test results of the subjects who had a fall related condition were lower than that of those without any disease (p<0.05). Furthermore, the results of &#8216;8-foot up-and-go test&#8217; in subjects who did not have any disease were better (in terms of performing the test within the preset duration) than that of those who had a fall related condition (p<0.05). Conclusion: In conclusion, in the elderly with fall related conditions, agility, balance, endurance and muscle strength were found to be decreased.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Yeşilbalkan ÖU, Karadahovan A. Narlıdere Dinlenme ve Bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerdeki düşme sıklı¤ı ve düşmeyi etkileyen faktörleri. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(2): 72–77.
 • 2.Rogers ME, Rogers NL, Takeshima N, Islam MM. Methods toassess and improve the physical parameters associated with fall risk in older adults. Preventive Medicine 2003; 36: 255–264.
 • 3. Bogle Thorbahn LD, Newton RA. Use of the Berg Balance Test to predict falls in elderly person. Phys Ther 1996; 76:576–585.
 • 4.Hatch J, Gill-Body KM, Portney LG. Determinants of balance confıdence in community- dwelling elderly people. Phys Ther 2003; 83: 1072–1079.
 • 5. Kocaman T. Nüfusun yaş yapısındaki de¤işim ve yaşlılı¤a ilişkin sosyal politikalar. I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ‹zmir, 23–25 Eylül 2005, pp 8–9.
 • 6. Kırımlı E. Huzurevinde kalan yafllılarda düflme sıklığı ve buna etki eden nedenler. Uzmanlık Tezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ‹stanbul, 2002, pp 1–85.
 • 7. Clark GS, Siebens H. Geriatric rehabilitation. In: Delisa JA, Gans BM, Walsh NE (Ed): Physical Medicine Rehabilitation Principles and Practice. 4. baskı. Lippincott Williams and Wilkins Co. Philadelphia, 2005; Cilt 2, pp 1531–1560.
 • 8. Studenski S, Duncan PW, Chandler J, et al. Predicting falls: The role of mobility and nonphysical factors. J Am Geriatr Soc 1994; 42: 297–302.
 • 9. Guimarâes JMN, Farinatti PTV. Descriptive analysis of variables theoretically associated to the risk of falls in elder women. Rev Bras Med Esporte 2005; 11(5): 280–286.
 • 10. Yüksek S. 65–75 yaşarasındaki sağlıklı kiflilerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004, pp 1–80.
 • 11. Rikli RE, Jones JC. Senior Fitness Test Manual. Human Kinetics. Champaing, USA, 2001, p 84. 12. de Rekeneire N, Visser M, Peila R, Nevitt MC, Cauley JA, Tylavsky FA, Simonsick EM, Harris TB. Is a fall just a fall: Correlates of falling in healthy older persons. J Am Geriatr Soc 2003; 51: 841–846.
 • 13. Bloem BR, Steijns AG, Smits-Engelsman BC. An update on falls. Curr Opin Neurol 2003; 16: 15–26.
 • 14. Baloh RW, Ying SH, Jacobson KM. A longitudinal study of gait and balance dysfunction in normal older people. Arch Neurol 2003; 60: 835–839.
 • 15. Means KM, Rodell DE, O’Sullivan PS. Balance, mobility and falls among community dwelling elderly persons: effects of a rehabilitation exercise program. Am J Phys Med Rehabil 2005; 84(4): 238–250.
 • 16. Rejeski WJ, Brawley LR. Functional healthy: innovations in research on physical activity with older adults. Medicine and Science in Sports and Exercise 2006; 38(1): 93–99.
APA TORAMAN A, YILDIRIM Ün N (2010). Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. , 105 - 110.
Chicago TORAMAN Ayşe,YILDIRIM Ün Necmiye Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. (2010): 105 - 110.
MLA TORAMAN Ayşe,YILDIRIM Ün Necmiye Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. , 2010, ss.105 - 110.
AMA TORAMAN A,YILDIRIM Ün N Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. . 2010; 105 - 110.
Vancouver TORAMAN A,YILDIRIM Ün N Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. . 2010; 105 - 110.
IEEE TORAMAN A,YILDIRIM Ün N "Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk." , ss.105 - 110, 2010.
ISNAD TORAMAN, Ayşe - YILDIRIM Ün, Necmiye. "Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk". (2010), 105-110.
APA TORAMAN A, YILDIRIM Ün N (2010). Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. Türk Geriatri Dergisi, 13(2), 105 - 110.
Chicago TORAMAN Ayşe,YILDIRIM Ün Necmiye Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. Türk Geriatri Dergisi 13, no.2 (2010): 105 - 110.
MLA TORAMAN Ayşe,YILDIRIM Ün Necmiye Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. Türk Geriatri Dergisi, vol.13, no.2, 2010, ss.105 - 110.
AMA TORAMAN A,YILDIRIM Ün N Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. Türk Geriatri Dergisi. 2010; 13(2): 105 - 110.
Vancouver TORAMAN A,YILDIRIM Ün N Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. Türk Geriatri Dergisi. 2010; 13(2): 105 - 110.
IEEE TORAMAN A,YILDIRIM Ün N "Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk." Türk Geriatri Dergisi, 13, ss.105 - 110, 2010.
ISNAD TORAMAN, Ayşe - YILDIRIM Ün, Necmiye. "Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk". Türk Geriatri Dergisi 13/2 (2010), 105-110.