Yıl: 2023 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 731 - 747 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25092/baunfbed.1210829 İndeks Tarihi: 21-07-2023

Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi

Öz:
İçinde bulunduğumuz bütün koşullar düşünüldüğünde (ekonomik-sosyal) yerel yöneticilik hizmetlerinin devamlılığının ve verimliliğinin birçok açıdan incelenmesi gerektiği durumu ortaya çıkmaktadır. Zira öncelikle, hizmetlerin nitelikli bir şekilde yerine ulaşmasını sağlamak birinci derecede önem arz etmektedir. Bu pencereden bakıldığı zaman, söz konusu hizmetlerin nitelikleri kadar, nasıl hazırlandığı, yani süreç ve maliyet gibi hususlarda önemli bir başlık olarak ortaya çıkmaktadır. Belediyelerde özellikle süreç yönetimi ve buna paralel olarak paranın doğru şekilde yani verimli kullanılamayışı orta ve uzun vade de büyük sorunlar çıkmasına sebep olabilmektedir. Genel denetim olarak Sayıştay denetimlerine tabi olan belediyeler, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde ifa edilememesi durumunda denetim ve teftişler sonucunda düzeltilmesi zor bazı sorunlar ile karşılaşabilmekte ve bazen bahsi geçen iş ve işlemleri yapanlar hakkında soruşturmalar açılabilmektedir. Tam olarak bu noktada Yapı Bilgi Modellemesi (YBM - BIM) kullanılarak süreç yönetimini daha verimli bir şekilde kullanmanın mümkün olduğu, buna ek olarak söz konusu hizmetlerin sağlanması için gerekli olan mal ve hizmet alımı süreçlerinin yapıldığı doğrudan temin adı verilen ve belirli bir limite kadar olan alımları da BIM ile entegrasyonunu sağlayarak, söz konusu süreçleri daha kontrol edilebilir bir mekanizmaya sokulabileceği görülmüştür. Yapılan bu çalışma kapsamında da bahsedilen doğrudan temin süreçlerinin içeriğinden ve bu süreçlerin halen yapıldığı üzere yapım metotlarından bahsedilmiş, BIM’ in genel süreç yönetimi üzerine etkilerinden bilgiler verilmiş, yine BIM’ in süreç ve maliyet bazlı analiz yetenekleri anlatılmıştır. Son bölümde de kurgulanan demo bir program üzerinden bu iki sürecin entegrasyonu yapılmış ve yapılan entegrasyondan görseller paylaşılmış ve geleneksel metotlar ile söz konusu entegrasyonun uygulanması halinde ne gibi sonuçların elde edilebileceğinin karşılaştırılmalı sonuçları paylaşılmıştır. Sonuç bölümünde anlatılanlar karşılaştırmalı analizler ile, çalışma kapsamında hedeflenen sonuçların elde edildiği ve söz konusu çalışmanın istenilen sonuca ulaştığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelime: Yapı Bilgi Modelleme yerel yönetimler BIM proje teslim süreçleri doğrudan temin süreçleri mal ve hizmet alımları.

Direct supply processes in local governments and Building Information Modeling (BIM) Integration model proposal in local governments

Öz:
Considering all the conditions we are in (economic-social), the situation that the continuity and efficiency of local administration services should be examined from many perspectives emerges. First of all, it is of primary importance to ensure that the services are delivered in a qualified manner. When viewed from this perspective, it emerges as an important topic in terms of how the services are prepared, that is, the process and cost, as well as their qualities. In municipalities, especially the process management and in parallel with this, the inability to use the money correctly, that is, efficiently, can cause major problems in the medium and long term. Municipalities, which are subject to the audits of the Court of Accounts as a general audit, may encounter some problems that are difficult to fix as a result of audits and inspections if public resources cannot be performed efficiently, and sometimes investigations can be opened against those who carry out the aforementioned works and transactions. Exactly at this point, it is possible to use the process management more efficiently by using Building Information Modeling (YBM - BIM), and in addition to this, the purchases of goods and services required for the provision of the said services are made, called direct procurement, up to a certain limit. It has been seen that by providing integration with BIM, these processes can be put into a more controllable mechanism. Within the scope of this study, the content of the mentioned direct procurement processes and the construction methods as these processes are still carried out were mentioned, information was given about the effects of BIM on the general process management, and the process and cost-based analysis capabilities of BIM were explained. In the last section, the integration of these two processes was made through a demo program, and the visuals of the integration were shared, and the comparative results of what could be achieved if the integration in question were applied with traditional methods were shared. With the comparative analyzes described in the conclusion section, it has been observed that the targeted results within the scope of the study have been achieved and the said study has reached the desired result
Anahtar Kelime: Building Information Modeling local governments BIM project delivery processes direct procurement processes goods and services procurement

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Eroğlu, E., Tunç, G., Devletin yeniden ölçeklenmesi ve finansallaşma bağlamında yerel yönetimlerin mali etkinliklerinin değerlendirilmesi.pdf. Emek Araştırma Dergisi, (2018).
 • [2] Yıldırım, H., Gelişen, G., Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasında ihale yöntemi. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 11.sayı, 113-1-44, (2018).
 • [3] Öktem S., Ergen, E., BIM’e geçiş sürecinin operasyonel çerçevesi. Uluslararası Katılımlı 7.İnşaat Yönetimi Kongresi, Samsun, (2017).
 • [4] Gökalp, Alıca, S., S., Yerel yönetimler ve çevre. Emek Araştırma Dergisi, (2018).
 • [5] Özdenkoş, D., Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev bölüşümü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1(2), 77-95, (1999).
 • [6] 4734 Sayılı kamu ihale kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, (2002).
 • [7] Kamu İhale Kurumu. Kamu Alımları İzleme Raporu, (2021).
 • [8] Hamdi, A., Açık ihale yöntemiyle mal ve hizmet alımı – doğrudan temin iş akış süreçleri, (2016).
 • [9] Çetiner, O., Mimarlıkta yapı bilgi modelleme ve örnekler. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi, 10-12, (2010).
 • [10] Pınar, Ö., G., Yerel yönetimlerde elektronik ihale (E-İhale) sistemleri ve yapı bilgi modellemesi entegrasyonu, Yapı Bilgi Modelleme, (2022).
 • [11] Pınar, Ö., G., Yerel yönetimlerde elektronik ihale (E-İhale) süreçleri ve yapı bilgi modellemesi, Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, (2022).
 • [12] Grilo, A., Jardim - Goncalves, R., Value proposition on interoperablity of BI and collaborative working environments. Automation in Construction, 19(5), 522- 520, (2010).
 • [13] Yazıcı, S., Özdemirci, F., EBYS birlikte çalışabilirlik olgunluk modeli ve Ankara Üniversitesi e-BEYAS uygulaması, Ankara Üniversitesi BİL-BEM, 95-111, (2019).
 • [14] Kumar, B., Cheng, J., C., McGibbney, L., Cloud computing and its implications for construction IT., In Computing in Civil and Building Engineering, Proceedings of the International Conference, vol.30, p.315, (2010).
 • [15] Domer, B., BIM, a new method and what it means fort he industry, Annual Conference of the Europan Society of Construction Law University of Fribourg Switzerland , (2017).
 • [16] Özorhon B., Karahan U., Critical success factors of building ınformation modeling ımplementation, Journal of Management in Engineering , 33, 3, (2017).
 • [17] Erdik, M., Gökuç, Y., T., Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 159-171, (2020).
 • [18] Çıracıoğlu, A., S., Yaman, H., İnşaat sektöründe elektronik ihale (E-ihale) sistemleri ve yapı enformasyon modellemesi entegrasyonu: örnek bir çalışma, Journal of Coputational Design, 1(2), 27-40, (2020).
APA PINAR Ö (2023). Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. , 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
Chicago PINAR ÖMER GALİP Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. (2023): 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
MLA PINAR ÖMER GALİP Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. , 2023, ss.731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
AMA PINAR Ö Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. . 2023; 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
Vancouver PINAR Ö Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. . 2023; 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
IEEE PINAR Ö "Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi." , ss.731 - 747, 2023. 10.25092/baunfbed.1210829
ISNAD PINAR, ÖMER GALİP. "Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi". (2023), 731-747. https://doi.org/10.25092/baunfbed.1210829
APA PINAR Ö (2023). Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(2), 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
Chicago PINAR ÖMER GALİP Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25, no.2 (2023): 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
MLA PINAR ÖMER GALİP Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.2, 2023, ss.731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
AMA PINAR Ö Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 25(2): 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
Vancouver PINAR Ö Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 25(2): 731 - 747. 10.25092/baunfbed.1210829
IEEE PINAR Ö "Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi." Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25, ss.731 - 747, 2023. 10.25092/baunfbed.1210829
ISNAD PINAR, ÖMER GALİP. "Yerel yönetimlerde doğrudan temin süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) entegrasyon model önerisi". Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25/2 (2023), 731-747. https://doi.org/10.25092/baunfbed.1210829