Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği

Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1445 - 1460 Metin Dili: Türkçe

Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı, okulöncesi dönemdeki gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin tek basamaklı becerilerin öğretiminde etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada tek-denekli araştırma modellerinden yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmada yaşları 43 ay ile 46 ay arasında değişen Down Sendromlu üç denek ile çalışılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, deneklerin iki ayrı türdeki araç seti ile kendilerine sorulan giysi isimlerini sözel olarak söyleme davranışıdır. Giysi isimleri öğrencilerin o dönem hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarında yer almaktadır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, yanlışsız öğretim yöntemlerinden sabit bekleme süreli öğretimin etkinlikler içerisine gömülerek uygulanmasıdır. Araştırmanın etkililik bulguları, deneklerin bu becerileri farklı koşullar altında ortalama %90-%96 doğruluk düzeyinde gerçekleştirmiş olmaları, becerileri daha edinim aşamasında farklı etkinliklere, farklı zamanlara ve araçlara genel-leyebildiklerini göstermiştir. Ayrıca deneklerden üçünün de öğrendikleri giysi isimlerini, uygulamanın tamamlanmasından sonraki bir ve üç hafta sonrada ortalama %98 düzeyinde korudukları gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The effects of constant time delay embedded into teaching activities for teaching the names of clothes for preschool children with developmental disabilities

Öz:
The general purpose of this study was to examine the effectiveness of constant time delay embedded in activities for teaching clothes name for preschool children with developmental disabilities. This study included four par- ticipants having Down syndrome with an age range of 43-46 months. All experimental sessions were conducted in one to one teaching style. All sessions were conducted in a classroom of the university unit where the parti- cipants are every day. A multiple probe design across behaviors and replicated across subjects was used. The dependent variable of the study was teaching the names of clothes name and the independent variable of the study was constant time delay procedure. There were, full probe, intervention, generalization and maintenance sessions in the study. The results concerning effectiveness revealed that all three participants acquired the target skills at criterion level. Furthermore, participants maintained acquired skills at criterion level and generalized acquired skills to another person at criterion level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Barnett, W. S. (1995). Long term effects of early childhood programs on cognitive school outcomes. The Future of Children: Long Term Outcomes of Early Childhood Programs, 5, 25-50.
 • Bricker, D., Pretti-Frontczak, K., & McComas, N. R. (1998). An activity based approach to early intervention (2. ed.). Baltimore: Brookes.
 • Caldwell, N. K., Wolery, M., Werts, M. G., & Caldwell, Y. (1996). Embedding instructive feedback into teacher-student interactions during independent seat work. Journal of Behavioral Education, 6 (4), 459-480.
 • Chiara, L., Schuster, J., & Bell, J., & Wolery, M. (1995). Small-group massed-trial and individually-administered-distributed-trial instruction with preschoolers. Journal of Early Interventioti, 19, 203-217.
 • Daugherty, S., Grisham-Brown, J., & Hemmeter, M. L. (2001). The effects of embedded skill instruction on the acquisition of target and nontarget skills in preschoolers with developmental delays. Topics in Early Childhood Special Education, 21, 213-221
 • Gomby, D. S., Larner, M., Stevenson, C., Lewit, E., & Behrman, R. (1995). Long term outcomes of early childhood programs: Analysis and recomendations. The Future of Children, 6, 6-24.
 • Grisham-Brown, J., Schuster, J. W., Hemmeter, M. L., & Collins,B. C. (2000). Using an embeding strategy to teach preschoolers with significant disabilities. Journal of Behavioral Education, 10, 139-162.
 • Kleinert, H. L., & Gast, D. L. (1982). Teaching a multihandicapped adult manual signs using a constant time delay procedure. Journal of the Association for the Severely Handicapped, 5, 25-32.
 • Klein, D., Cook, R. E., & Richardson-Gibbs, A. M. (2001). Strategies for including children with special needs in early chilhood settings. NY: Delmar Thomson Learning.
 • Kurt, O. (2008). Doğal öğretim yöntemleri (9. Ünite). E. Tekin-İftar (Ed.), Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi içinde (s. 162-179). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kurt, O., & Tekin-İftar, E. (2008). A comparison of constant time delay and simultaneous prompting within embedded instruction on teaching leisure skills to children with autism. Topics in Early Childhood Special Education, 28, 53-64.
 • Lerner, J. W, Lowenthal, B., & Egan, R (1998). Preschool children with special needs children at risk children with disabilities MA: Allyn and Bacon.
 • McDonnell, J., Johnson, J. W., Polychronis, S., & Risen, T. (2003). Effects of embedded instruction on students with moderate disabilities enrolled in general education classes. Education and Training in Developmental Disabilities, 37, 363- 377.
 • McDonnell, J., Johnson, J. W., & McQuivey, C. (2008). Embeded instruction for students with developmental disabilities in general education classrooms. Arlington, VA: A publication of the division on developmental disabilities of the council for exceptional children.
 • Odluyurt, S. ve Batu, E. S. (2009) Okul öncesi dönemdeki kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin öğretmen görüşlerine ve alanyazın taramasına dayalı olarak belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1819-1851.
 • Pretti-Frontczak, K., & Bricker, D. (2004). ). An activity based approach to early intervention (3th ed.). Baltimore: Brookes.
 • Pueschel, S. M. (2001). A parent’s guide to down syndrome toward a brighter future (rev. ed.). Baltimore: Brookes.
 • Rogers, L., Hemmeter, M. L., & Wolery, M. (2010) Using a constant time delayprocedure to teach foundational swimming skills to childrenwith autism. Topics in Early Childhood Special Education, 30, 102-111.
 • Sewell, T. J., Collins, B. C., Hemmeter, M. L., & Schuster, J. W. (1998). Using simultaneous prompting within an activity based format to teach dressing skills to preschoolers with developmental delays. Journal of Early Intervention, 21, 132- 145.
 • Schuster, J. W., Morse, T. E., Ault, M. J., Doyle, P. M., Crawford, M. R., & Wolery, M. (1998). Constant time delay with chained tasks: A review of the literature. Education & Treatment of Children, 21, 74-107.
 • Schoen, S. F., & Sivil, E. O. (1989). A comparison of procedures in teaching self-help skills: Increasing assistance, time delay, and observational learning. Journal of Autism and Developmental Disorders, 19, 57-72.
 • Tekin-İftar, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2004) Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wolery, M., Ault, M. J., & Doyle, P. M. (1992). Teaching students with moderate to severe disabilities: Use of response prompting strategies. New York: Longman.
 • Wolery, M., Anthony, L., Caldwell, N. K., Snyder, E. D., & Morgante, J. D. (2002). Embedding and distributing constant time delay in circle time and transitions. Topics in Early Childhood Special Education, 22, 14-25.
 • Wolery, M., Anthony, L., Snyder, E. D., Werts, M. G., & Katzenmeyer, J. (1997). Training elementary teachers to embed instruction during classroom activities. Education and Treatment of Children, 20, 40-58.
 • Venn, M. L., Wolery, M., Werts, M. G., Morris, A., DeCesare, L. D., & Cuffs, M. S. (1993). Embedding instruction in art activities to teach preschoolers with disabilities to imitate their pers. Early Childhood Research Quarterly, 8, 277-294.
 • Yoshikawa, H. (1995). Long term effects of early childhood programs, on social outcomes and deliquency. The Future of Children: Long Term Outcomes of Early Childhood Programs, 6, 51-75.
APA OLDUYURT S (2011). Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1445 - 1460.
Chicago OLDUYURT Serhat Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11, no.3 (2011): 1445 - 1460.
MLA OLDUYURT Serhat Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.11, no.3, 2011, ss.1445 - 1460.
AMA OLDUYURT S Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011; 11(3): 1445 - 1460.
Vancouver OLDUYURT S Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011; 11(3): 1445 - 1460.
IEEE OLDUYURT S "Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, ss.1445 - 1460, 2011.
ISNAD OLDUYURT, Serhat. "Etkinlikler içine gömülen sabit bekleme süreli öğretimin gelişimsel yetersizliği olan küçük çocuklara giysi isimlendirme becerisinin öğretimi üzerindeki etkililiği". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11/3 (2011), 1445-1460.