Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 328 - 351 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17943/etku.1188016 İndeks Tarihi: 24-07-2023

TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER

Öz:
Bu araştırmada Türkiye’de sorgulama topluluğu modeli kapsamında yapılan araştırmaların genel eğilimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda farklı veri tabanları ve dergilerden ulaşılan çalışmalar içerik analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çalışmalar araştırma kapsamına dahil edilirken; sorgulama topluluğu modeli kapsamında yapılmış olma, Türkiye’de gerçekleştirilme ve tam metnine ulaşılabilir olma şartları aranmıştır. Tarama sonucunda elde edilen makale, tez ve bildirilerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri incelenmiş, çalışmanın amacına uygun olarak 1999-2022 yılları arasında gerçekleştirilen 6 1 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre en çok makale türünde yayın gerçekleştiği, en çok araştırılan değişkenlerin sorgulama topluluğu bileşenleri, yaygın olarak araştırılan diğer değişkenlerin ise akademik başarı, memnuniyet, motivasyon ve algılanan öğrenme olduğu görülmüştür. Araştırmaların genelinde karma ve nicel yöntemler tercih edilmiştir. Araştırmaların çoğunlukla lisans düzeyinde gerçekleştiği, temel eğitim seviyesinde ve öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ulaşılan diğer sonuçlar arasındadır.
Anahtar Kelime: sorgulama topluluğu modeli bilişsel buradalık öğretimsel buradalık sosyal buradalık içerik analizi

CONTENT ANALYSIS ON THE RESEARCH TRENDS OF COMMUNITY OF INQUIRY MODEL IN TÜRKİYE

Öz:
In this study, it is aimed to reveal the general trends of the research conducted within the scope of the Community of Inquiry Model in Türkiye. For this purpose, research obtained from different databases and journals were examined using content analysis technique. While the studies were included in the scope of the research, it was required to be studied within the scope of the Community of Inquiry Model, to be conducted in Türkiye, and to be accessible to the full text. The titles, abstracts and keywords of the articles, theses and conference proceedings obtained as a result of the search were examined. Accordingly, 61 studies carried out between 1999 and 2022 in accordance with the purpose of the study were included in the scope of the research. According to the results of the research, it was identified that article was the publication type mostly published, the most researched variables were the Community of Inquiry components, and the other widely researched variables were academic success, satisfaction, motivation and perceived learning. Among the other results were that mixed and quantitative methods were mostly preferred in research, research was mostly carried out at undergraduate level, and there was a limited number of studies conducted at the basic education level and with faculty members.
Anahtar Kelime: community of inquiry model cognitive presence teaching presence social presence content analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Turgut Y, CİVELEK KUTAY F (2023). TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. , 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
Chicago Turgut Yiğit Emrah,CİVELEK KUTAY Funda TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. (2023): 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
MLA Turgut Yiğit Emrah,CİVELEK KUTAY Funda TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. , 2023, ss.328 - 351. 10.17943/etku.1188016
AMA Turgut Y,CİVELEK KUTAY F TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. . 2023; 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
Vancouver Turgut Y,CİVELEK KUTAY F TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. . 2023; 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
IEEE Turgut Y,CİVELEK KUTAY F "TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER." , ss.328 - 351, 2023. 10.17943/etku.1188016
ISNAD Turgut, Yiğit Emrah - CİVELEK KUTAY, Funda. "TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER". (2023), 328-351. https://doi.org/10.17943/etku.1188016
APA Turgut Y, CİVELEK KUTAY F (2023). TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 13(2), 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
Chicago Turgut Yiğit Emrah,CİVELEK KUTAY Funda TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 13, no.2 (2023): 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
MLA Turgut Yiğit Emrah,CİVELEK KUTAY Funda TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.13, no.2, 2023, ss.328 - 351. 10.17943/etku.1188016
AMA Turgut Y,CİVELEK KUTAY F TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2023; 13(2): 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
Vancouver Turgut Y,CİVELEK KUTAY F TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2023; 13(2): 328 - 351. 10.17943/etku.1188016
IEEE Turgut Y,CİVELEK KUTAY F "TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER." Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 13, ss.328 - 351, 2023. 10.17943/etku.1188016
ISNAD Turgut, Yiğit Emrah - CİVELEK KUTAY, Funda. "TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA TOPLULUĞU MODELİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 13/2 (2023), 328-351. https://doi.org/10.17943/etku.1188016