Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 228 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-07-2023

Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar

Öz:
Evlilik ile TC vatandaşlığının elde edilmesinde vatandaşlığın çocuklar üzerindeki etkisi bazı noktalarda sorunlar çıkarabilmektedir. Sadece anne veya sadece babanın TC vatandaşlığını elde etmesi durumunda anne veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları diğer eşin onayı ile TC vatandaşlığını kazana- caktır. Birlikte velayet olması durumunda ise bunlardan birinin Türk vatandaşlığını kazanmış olması çocu- ğun vatandaşlığına etkili olmayacaktır. Diğer eş onay vermez ve bir uyuşmazlık söz konusu olursa yetkili mahkemenin kararı eşin onayı yerine geçecektir. Dolayısıyla çocuğun TC vatandaşlığını kazanabilmesi mahkeme kararına göre belirlenecektir. Çalışmamızda bu durumun ortaya çıkarabileceği bazı sorunları üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan Türk hukukunda kabul edilmeyen evlilik benzeri modeller sonucu doğan çocukların TC vatandaşlığına geçişi ile ilgili olarak görüşlerimiz de gerek karşılaştırmalı hukuk gerek AİHM kararları gerek uluslararası düzenlemeler çerçevesinde belirtilmeye çalışılmıştır. Özellikle çocuğun yüksek menfaatinin ve vatansız kalma riskinin söz konusu olduğu durumlarda, evlilik benzeri modeller sonucu dünyaya gelen çocuklara da TC vatandaşlığının verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Anahtar Kelime:

Problems Related to Children in the Acquisition of Turkish Citizenship with Marriage

Öz:
The effect of gaining Turkish citizenship through marriage on children may cause some problems. In the event that only the mother or only the father acquires Turkish citizenship, the children who have the custody of the mother or father will acquire Turkish citizenship with the approval of the other spouse. In case of joint custody, the acquisition of Turkish citizenship by one of them will not affect the citizenship of the child. In the event of a dispute without the consent of the other spouse, the decision of the competent court will replace the consent of the spouse. Therefore, the child’s ability to acquire Turkish citizenship will be determined by the court decision. In our study, we focused on some problems that may arise in this case. On the other hand, we have tried to express our views on the transition to Turkish citizenship of children born as a result of marriage-like models that are not accepted in Turkish law, within the framework of comparative law, ECHR decisions and international regulations. It has been stated that Turkish citizenship should be given to children born as a result of marriage-like models, especially in cases where the child has the best interests and the risk of becoming stateless.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
APA Ağaoğlu C (2022). Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. , 209 - 228.
Chicago Ağaoğlu Cahit Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. (2022): 209 - 228.
MLA Ağaoğlu Cahit Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. , 2022, ss.209 - 228.
AMA Ağaoğlu C Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. . 2022; 209 - 228.
Vancouver Ağaoğlu C Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. . 2022; 209 - 228.
IEEE Ağaoğlu C "Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar." , ss.209 - 228, 2022.
ISNAD Ağaoğlu, Cahit. "Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar". (2022), 209-228.
APA Ağaoğlu C (2022). Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 209 - 228.
Chicago Ağaoğlu Cahit Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10, no.1 (2022): 209 - 228.
MLA Ağaoğlu Cahit Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2022, ss.209 - 228.
AMA Ağaoğlu C Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 10(1): 209 - 228.
Vancouver Ağaoğlu C Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 10(1): 209 - 228.
IEEE Ağaoğlu C "Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar." Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10, ss.209 - 228, 2022.
ISNAD Ağaoğlu, Cahit. "Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar". Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10/1 (2022), 209-228.