Yıl: 2011 Cilt: 26 Sayı: 67 Sayfa Aralığı: 27 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde

Öz:
Mevcut makalede sunulan ve 341 Türk üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada, önce, Kernis ve Goldman’ın bireyci kültür özellikleri gösteren ABD’de geliştirdikleri, çok ögeli (farkındalık, yansızlık, ilişkisel özgünlük ve özgün davranış olarak nitelendirilen) özgünlük kavramsallaştırmasının geçerliliğinin, daha toplulukçu olan Türkiye bağlamında sınanması; ikinci olarak da özgünlüğün, kişilerin (a) cinsiyet, (b) bireyci-toplulukçu kültürel yönelimleri ve (c) temel benlik yönelimleriyle (İmamoğlu’nun Dengeli Bütünleşme ve Ayırdetme-Ayrışma Modeli’nde önerilen ilişkililik ve kendileşme boyutları ile) olan bağlantılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bulgular, çok ögeli hiyerarşik özgünlük modelinin, anılan Türk örneklemi için geçerliliğine destek sağlamıştır. İkinci amaçla ilgili bulgulara göre ise, kadın olmak ile bireycilik ve toplulukçuluk yönelimlerinin, özgünlüğün bazı boyutlarını yordadığı; ancak anılan etkilerden bağımsız olarak, hem genel özgünlüğü hem de özgünlüğün her bir boyutunu yalnız kendileşme ve ilişkililik yönelimlerinin tutarlı olarak yordadığı saptanmıştır. Bulgular araştırmanın dayandığı ilgili modeller ve kültür çerçevesinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelime: ilişkililik sosyal psikoloji geçerlik üniversite öğrencileri toplulukçuluk özgünlük dengeli bütünleşme ayrışma modeli bireyselcilik Türkiye benlik kurgusu kültür çok ögeli özgünlük kavramsallaştırması bireyleşme toplumsal cinsiyet

Konular: Psikoloji

Individuation and relatedness as predictors of the authentic self: beyond gender and cultural orientations

Öz:
The authors report the results of a study (N = 341 Turkish university students) that, fi rst, tested the validity of Kernis and Goldman’s multicomponent conceptualization of authenticity (proposed in the individualist U.S. context, involving the components of awareness, unbiased processing, authentic behavior, and relational orientation) in the Turkish collectivist context; and, second, explored the relationship of authenticity with (a) gender, (b) individualistic and collectivistic cultural-orientations, and (c) basic self-orientations (i.e., relational and individuational orientations, as suggested by Imamoğlu’s Balanced Integration-Differentiation Model). Results provided support to the multicomponent hierarchical conceptualization of authenticity. Furthermore, although gender (being female), individualism, and collectivism predicted some components of authenticity, only individuation and relatedness appeared as consistently signifi cant predictors of general authenticity and each of its components. Results are discussed with reference to culture and the models on which the study is based.
Anahtar Kelime: authenticity balanced integration differentiation model individualism Turkey self construal culture multicomponent hierarchical conceptualization of authenticity individualization gender relatedness social psychology validity university students collectivism

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, G. (2005). The cultural grounding of personal relationship: Enemyship in North American and West African worlds. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 948-968.
 • Adams, G., Anderson, S. L. ve Adonu, J. K. (2004). The cultural grounding of closeness and intimacy. D. J. Mashek ve A. Aron, (Ed.), The handbook of closeness and intimacy içinde (321-339). Mahvah, NJ: Erlbaum.
 • Ainsworth, M. D. S. (1972). Attachment and dependency: A comparison. J. L. Gewirtz, (Ed.), Attachment and dependency içinde (97-137). Washington, DC: Winston & Sons.
 • Avolio, B. J. ve Gardner, W. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338.
 • Bandalos, D. L. (2002). The effects of item parceling on goodness- of-fi t and parameter estimate bias in structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 9, 78-102.
 • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26. Bell, L. G. ve Bell, D. C. (2009). Effects of family connection and family individuation. Attachment & Human Development, 11(5), 1-20.
 • Bell, L. G., Meyer, J., Rehal, D., Swope, C., Martin, D. R. ve Lakhani, A. (2007). Connection and individuation as separate and independent processes: A qualitative analysis. Journal of Family Psychotherapy, 18, 43-59.
 • Bettencourt, B. A. ve Sheldon, K. (2001). Social roles as mechanisms for psychological need satisfaction within social groups. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1131-1143.
 • Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Routledge.
 • Colvin, C. R. ve Block, J. (1994). Do positive illusions foster mental health? An examination of the Taylor and Brown formulation. Psychological Bulletin, 116, 3-20.
 • Colvin, C. R., Block, J. ve Funder, D. C. (1995). Overly positive self-evaluations and personality: Negative implications for mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 1152-1162.
 • Cross, S. E., Gore, J. S. ve Morris, M. L. (2003). The relationalinterdependent self-construal, self-concept consistency, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 933-944.
 • Cross, S. E. ve Madson, L. (1997). Models of the self: Selfconstruals and gender. Psychological Bulletin, 122, 5-37.
 • Ehlers, A., Maercker, A. ve Boos, A. (2000). Posttraumatic stress disorder following political imprisonment: The role of mental defeat, alienation, and perceived permanent change. Journal of Abnormal Psychology, 109, 45-55.
 • Fiske, S. T. ve Taylor, S. E. (2008). Social cognition: From brains to culture. New York: McGraw-Hill.
 • Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.
 • Gabriel, S. ve Gardner, W. L. (1999). Are there “his” and “hers” types of interdependence? The implications of gender differences in collective versus relational interdependence for affect, behavior, and cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 642-655.
 • Geertz, C. (1973a). Religion as a cultural system. The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz içinde (87-125). New York: Basic.
 • Geertz, C. (1973b). Ritual and social change: A Javanese example. The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz içinde (142-169). New York: Basic.
 • Gezici, M. ve Güvenç, G. (2003). Çalışan kadınların ve ev kadınlarının benlik algısı ve benlik kurgusu açısından karşılaştırılması (Self perceptions and self-construals of women in relation to employment and domestic status). Türk Psikoloji Dergisi, 18, 1-17.
 • Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Guisinger, S. ve Blatt, S. J. (1994). Individuality and relatedness: Evolution of a fundamental dialectic. American Psychologist, 49, 104-111.
 • Gündoğdu, A. ve İmamoğlu, E. O. (2008, Eylül). Beş alanda dengeli benlik: Benlik yönelimleri ile evlilik memnuniyeti- uyumu arasındaki ilişkiler. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
 • Harter, S. (2002). Authenticity. C. R. Snyder ve S. J. Lopez, (Ed.), Handbook of positive psychology içinde (382-394). Oxford, England: Oxford University Press. Harter, S., Marold, D. B., Whitesell, N. R. ve Cobbs, G. (1996). A model of the effects of parent and peer support on adolescent false self behavior. Child Development, 67, 360- 374.
 • Harter, S., Waters, P., Pettitt, L., Whitesell, N., Kofkin, J. ve Jordan, J. (1997). Autonomy and connectedness as dimensions of relationship style in adult men and women. Journal of Social and Personal Relationships, 14, 147-164.
 • Hayyam, Ö. (Çev. Sabahattin Eyüboğlu; 2010). Dörtlükler – Rubailer (14. baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Heine, S. J., Takata, T. ve Lehman, D. R. (2000). Beyond selfpresentation: Evidence for self-criticism among Japanese. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 71-78.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • İmamoğlu, E. O. (1987). An interdependence model of human development. Ç. Kağıtçıbaşı, (Ed.), Growth and progress in cross-cultural psychology içinde (138-145). Lisse, The Netherlands: Swets and Zeitlinger.
 • İmamoğlu, E. O. (1995). Değişim sürecinde aile: Evlilik ilişkileri, bireysel gelişim ve demokratik değerler. 1994 Aile kurultayı (33-51). Ankara: Aile Araştırma Kurumu.
 • İmamoğlu, E. O. (1998). Individualism and collectivism in a model and scale of balanced differentiation and integration. Journal of Psychology, 132, 95-105.
 • İmamoğlu, E. O. (2003). Individuation and relatedness: Not opposing, but distinct and complementary. Genetic, Social,and General Psychology Monographs, 129, 367-402.
 • İmamoğlu, E. O. (2004). Self-related correlates of well-being. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yayımlanmamış araştırma.
 • İmamoğlu, E. O. (2006, Eylül). Dengeli yetişme ortamı ve benlik modeli: 1970’lerden 2000’lere bir araştırma öyküsü. Davetli konferans, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
 • Imamoglu, E. O. (2009a, Kasım). Some culture-related considerations of intimacy processes (Davetli sunum). Preconference Symposium on Cultural Foundations of Intimacy Processes. Lawrence, Kansas, A.B.D.
 • İmamoğlu, E. O. (2009b, Kasım). Towards a balanced construction of selves and relationships (Davetli sunum). Mini Conference of the International Association for Relationship Research (IARR) on New Directions in Research on Close Relationships: Integrating Across Disciplines and Theoretical Approaches. Lawrence, Kansas, A.B.D.
 • İmamoğlu, E. O. ve Beydoğan, B. (baskıda). Impact of selforientations and work-context-related variables on the well-being of public- and private-sector Turkish employees. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied.
 • İmamoğlu, E. O. ve Güler-Edwards, A. (2007). Geleceğe ilişkin yönelimlerde benlik tipine bağlı farklılıklar (Self-related differences in future time orientations). Türk Psikoloji Dergisi, 22, 115-138.
 • İmamoğlu, E. O. ve İmamoğlu, S. (2007). Relationship between attachment security and self-construal orientations. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 141, 539-558.
 • İmamoğlu, E. O. ve İmamoğlu, S. (2010). Attachment within a cultural perspective: Relationships with exploration and self orientations. P. Erdman ve Kok-Mun Ng, (Ed.), Attachment: Expanding the cultural connections içinde (35- 53). New York: Routledge.
 • İmamoğlu, E. O. ve İmamoğlu, V. (1992). Life situations and attitudes of the Turkish elderly toward institutional living within a cross-cultural perspective. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 47(2), 102-108.
 • İmamoğlu, E. O. ve Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2004). Selfconstruals and values in different cultural and socioeconomic contexts. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 130(4), 277-306.
 • İmamoğlu, E. O. ve Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2006). Actual, ideal and expected relatedness with parents across and within cultures. European Journal of Social Psychology, 36, 721-745.
 • İmamoğlu, E. O. ve Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2007). Relatedness of identities and emotional closeness with parents across and within cultures. Asian Journal of Social Psychology, 10, 145-161.
 • İmamoğlu, E. O., Küller, R., İmamoğlu, V. ve Küller, M. (1993). The social psychological worlds of Swedes and Turks in and around retirement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 24, 26-41.
 • İmamoğlu, S. ve İmamoğlu, E. O. (2008, Eylül). Beş alanda dengeli benlik: Bağlanma - keşif ve benlik yönelimleri arasındaki ilişkiler. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
 • Isen, A. M. ve Reeve, J. (2005). The infl uence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: Facilitating enjoyment of play, responsible behavior, and self control. Motivation and Emotion, 29, 297-325.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 403-422.
 • Karadayı, F. (1998). İlişkili ōzerklik: Kavramı, ōlçülmesi, gelişimi ve toplumsal ōnemi. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.
 • Karakitapoğlu-Aygün, Z. ve İmamoğlu, E. O. (2008, Eylül). Beş alanda dengeli benlik: Farklı kültür ve aile ortamlarında benlik kurguları ve iyi olma hali ile ilişkileri. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
 • Kashima, Y., Yamaguchi, K. Y., Kim, U., Choi, S. C., Gelfand, M. J. ve Yuki, M. (1995). Culture, gender and self: A perspective from individualism-collectivism research. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 925-937.
 • Kernis, M. H. (2003a). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14, 1-26. Kernis, M. H. (2003b). Optimal self-esteem and authenticity: Separating fantasy from reality. Psychological Inquiry, 14, 83-89.
 • Kernis, M. H. ve Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 283- 357.
 • Kurt, A. (2002, Haziran). Autonomy and relatedness: A comparison of Canadians and Turks. Annual Convention of Canadian Psychological Association, Vancouver, BC.
 • Li, H. Z. (2002). Culture, gender and self-close other(s) connectedness in Canadian and Chinese samples. European Journal of Social Psychology, 32, 93-104.
 • Little, T. D., Cunningham, W. A., Shahar, G. ve Widaman, K. F. (2002). To parcel or not to parcel: Exploring the question, weighing the merits. Structural Equation Modeling, 9, 151-173.
 • Lopez, F. G. ve Rice, K. G. (2006). Preliminary development and validation of a measure of relationship authenticity. Journal of Counseling Psychology, 53, 362-371.
 • Lynch, M. F. ve Ryan, R. M. (2004). On being yourself: Consistency versus authenticity of self-concept in cultural and interpersonal contexts. H. W. Marsh, J. Baumert, G. E. Richards ve U. Trautwein, (Ed.), Self-concept, motivation and identity: Where to from here? Proceedings of the Third International Biennial SELF Research Conference, in Berlin. Sydney, Australia: SELF Research Centre, University of Western Sydney. (Ulaşım: http://self.uws.edu. au/Conferences/2004_Proceedings_All_Papers.htm).
 • Markus, H. R. ve Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
 • Markus, H. R., Kitayama, S. ve Heiman, R. J. (1996). Culture and “basic” psychological principles. E. T. Higgins ve A. W. Kruglanski, (Ed.), Social psychology: Handbook of basic principles içinde (857-913). New York: Guilford Press.
 • Matsumoto, D. (1999). Culture and self: An empirical assessment of Markus and Kitayama’s theory of independent and interdependent self-construals. Asian Journal of Social Psychology, 2, 289-310.
 • May, R. (1981). Freedom and destiny. New York: Basic Books
 • Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-101.
 • Neff, K. D. ve Harter, S. (2002). The authenticity of confl ict resolutions among adult couples: Does women’s other oriented behavior refl ect their true selves? Sex Roles, 47, 403-417.
 • Ng, A. K., Ho, D. Y. F., Wong, S. S. ve Smith, I. (2003). In search of the good life: A cultural odyssey in the East and West. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129, 317-363.
 • Oyserman, D., Coon, H. M. ve Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128, 3-72.
 • Peterson, C. ve Seligman, M. E. P. (2004). Introduction: Strengths of courage. C. Peterson ve M. E. P. Seligman, (Ed.), Character strengths and virtues: A handbook of classifi cation içinde (197-212). Oxford, England: Oxford University Press.
 • Raeff, C. (1997). Individuals in relationships: Cultural values, children’s social interactions, and the development of an American individualistic self. Developmental Review, 17, 205-238.
 • Roberts, B. W. ve Donahue, E. M. (1994). One personality, multiple selves - integrating personality and social roles. Journal of Personality, 62, 199-218.
 • Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Miffl in.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55, 68- 78.
 • Ryan, R. M. ve Lynch, J. H. (1989). Emotional autonomy versus detachment: Revisiting the vicissitudes of adolescence and young adulthood. Child Development, 60, 340-356.
 • Sheldon, K. M. (2004). Integrity (honesty/authenticity). C. Peterson ve M. E. P. Seligman, (Ed.), Character strengths and virtues içinde (249-272). New York: Oxford University Press.
 • Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Rawsthorne, L. J. ve Ilardi, B. (1997). Trait self and true self: Cross-role variation in the big-fi ve personality traits and its relations with psychological authenticity and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1380-1393.
 • Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580-591.
 • Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. ve Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refi nement. Cross-Cultural Research, 29, 240-275.
 • Suh, E. M. (2002). Culture, identity consistency, and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1378-1391.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4. baskı). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Takano, Y. ve Osaka, E. (1999). An unsupported common view: Comparing Japan and the U.S. on individualism/collectivism. Asian Journal of Social Psychology, 2, 311-341.
 • Taylor, S. E. ve Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193-210.
 • Tosun, L. P., İmamoğlu, S. ve İmamoğlu, E. O. (2009, Kasım). Impact of cultural and authentic self-orientations on high or low-context communication. Mini-Conference of the International Association for Relationship Research (IARR) on New Directions in Research on Close Relationships: Integrating Across Disciplines and Theoretical Approaches. Lawrence, Kansas, A.B.D.
 • Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological Review, 96, 506- 520.
 • Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder: Westview.
 • Turan, G. (2007). Relationship between materialism and selfconstruals. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Watson, D. (2005). Positive affectivity: The disposition to experience pleasurable emotional states. C. R. Snyder ve S. J. Lopez, (Ed.), Handbook of positive psychology içinde (106-119). New York: Oxford University Press.
 • Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M. ve Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385-399.
 • Yalçındağ, B. ve İmamoğlu, E. O. (2009, Temmuz). Courage, related concepts and self-construals. 11. European Congress of Psychology, Oslo, Norway.
 • Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
APA İMAMOĞLU E, Gunaydin G, Selçuk E (2011). Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. , 27 - 48.
Chicago İMAMOĞLU E. Olcay,Gunaydin Gul,Selçuk Emre Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. (2011): 27 - 48.
MLA İMAMOĞLU E. Olcay,Gunaydin Gul,Selçuk Emre Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. , 2011, ss.27 - 48.
AMA İMAMOĞLU E,Gunaydin G,Selçuk E Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. . 2011; 27 - 48.
Vancouver İMAMOĞLU E,Gunaydin G,Selçuk E Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. . 2011; 27 - 48.
IEEE İMAMOĞLU E,Gunaydin G,Selçuk E "Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde." , ss.27 - 48, 2011.
ISNAD İMAMOĞLU, E. Olcay vd. "Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde". (2011), 27-48.
APA İMAMOĞLU E, Gunaydin G, Selçuk E (2011). Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 27 - 48.
Chicago İMAMOĞLU E. Olcay,Gunaydin Gul,Selçuk Emre Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi 26, no.67 (2011): 27 - 48.
MLA İMAMOĞLU E. Olcay,Gunaydin Gul,Selçuk Emre Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi, vol.26, no.67, 2011, ss.27 - 48.
AMA İMAMOĞLU E,Gunaydin G,Selçuk E Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi. 2011; 26(67): 27 - 48.
Vancouver İMAMOĞLU E,Gunaydin G,Selçuk E Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi. 2011; 26(67): 27 - 48.
IEEE İMAMOĞLU E,Gunaydin G,Selçuk E "Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde." Türk Psikoloji Dergisi, 26, ss.27 - 48, 2011.
ISNAD İMAMOĞLU, E. Olcay vd. "Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde". Türk Psikoloji Dergisi 26/67 (2011), 27-48.