Yıl: 2023 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 635 - 654 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31592/aeusbed.1318785 İndeks Tarihi: 14-08-2023

Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması

Öz:
ÖZ Bu araştırmada Türkiye ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı ile Hindistan ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının hedef, içerik, eğitim durumu ve ölçme-değerlendirme ögeleri bağlamında karşılaştırması, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma ülkeler-arası (cross-national) karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır, yatay yaklaşım ve tanımlayıcı yaklaşım birarada kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmış ve verilerin kaynağını Hindistan ve Türkiye’de uygulamada olan, ülkelerin resmi genel ağ siteleri ile ulaşılan ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi öğretim programları ve ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde; betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye’ye göre Hindistan’ın çok daha esnek öğretim programlarına sahip olduğu, Türkiye ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programında Hindistan ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına göre daha çok teori, kavram ve tanımların öğrenilmesinin amaçlandığı, Hindistan ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının ise daha çok matematiğin pratik kullanımının geliştirilmesini amaçladığı vurgulanabilir. Bu farklılıkların yanısıra her iki öğretim programının da matematiğin günlük hayatta kullanımına önem verdiği, yapılandırmacı kurama dayanan öğrenmeyi öğrenme, yaparak-yaşayarak öğrenme anlayışlarına dayandığı da elde edilen sonuçlar arasındadır. Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, ilkokul matematik öğretim programı, Türkiye eğitim sistemi, Hindistan eğitim sistemi
Anahtar Kelime: Karşılaştırmalı eğitim ilkokul matematik öğretim programı Türkiye eğitim sistemi Hindistan eğitim sistemi

Comparison of 4th Grade of Turkish and Indian Primary Schools Mathematic Educational Curriculums and within the Context of the Elements of the Curriculum

Öz:
In this study, it is aimed to compare the 4th Grade Mathematics Curriculum in Turkey and the 4th Grade Mathematics Curriculum in India in the context of objectives, content, learning-teaching process and assessment-evaluation elements, and to reveal the similarities and differences. The study is a cross- national comparative education research and the horizontal approach and the descriptive approach are used together. In the study, document analysis was used as the data collection method and the source of the data consists of the primary school 4th grade Mathematics course curricula, which are in practice in India and Turkey, and which can be accessed through the official web sites of the countries. In the analysis of the data collected in the research; descriptive analysis method was used. In line with the findings obtained from the research, India has much more flexible curricula compared to Turkey, it is aimed to learn more theories, concepts and definitions in the 4th Grade Mathematics Curriculum in Turkey compared to the 4th Grade Mathematics Curriculum in India. And it can be emphasized that the primary school 4th grade Mathematics Curriculum in India mostly aims to develop the practical use of mathematics. In addition to these differences, it is also among the results obtained that both curricula give importance to the use of mathematics in daily life, and are based on some theories such as learning to learn, constructivist theory and learning by doing- experience.
Anahtar Kelime: Comparative education primary school mathematics curriculum Turkish education system Indian education system

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ersöz s, abalı öztürk y, DEMIR M (2023). Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. , 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
Chicago ersöz sevgi,abalı öztürk yasemin,DEMIR MEHMET KAAN Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. (2023): 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
MLA ersöz sevgi,abalı öztürk yasemin,DEMIR MEHMET KAAN Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. , 2023, ss.635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
AMA ersöz s,abalı öztürk y,DEMIR M Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. . 2023; 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
Vancouver ersöz s,abalı öztürk y,DEMIR M Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. . 2023; 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
IEEE ersöz s,abalı öztürk y,DEMIR M "Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması." , ss.635 - 654, 2023. 10.31592/aeusbed.1318785
ISNAD ersöz, sevgi vd. "Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması". (2023), 635-654. https://doi.org/10.31592/aeusbed.1318785
APA ersöz s, abalı öztürk y, DEMIR M (2023). Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
Chicago ersöz sevgi,abalı öztürk yasemin,DEMIR MEHMET KAAN Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, no.2 (2023): 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
MLA ersöz sevgi,abalı öztürk yasemin,DEMIR MEHMET KAAN Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, 2023, ss.635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
AMA ersöz s,abalı öztürk y,DEMIR M Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; 9(2): 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
Vancouver ersöz s,abalı öztürk y,DEMIR M Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; 9(2): 635 - 654. 10.31592/aeusbed.1318785
IEEE ersöz s,abalı öztürk y,DEMIR M "Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması." Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss.635 - 654, 2023. 10.31592/aeusbed.1318785
ISNAD ersöz, sevgi vd. "Türkiye ve Hindistan İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programlarının Program Öğeleri Bağlamında Karşılaştırılması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/2 (2023), 635-654. https://doi.org/10.31592/aeusbed.1318785