Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 111 - 121 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.22312/sdusbed.1161211 İndeks Tarihi: 19-08-2023

Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri

Öz:
Amaç: Bu çalışma, dismenore durumlarına göre menstrüel profillerini ve anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal-Metot: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipteki araştırma 04 Nisan - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde yapılmıştır. Çalışmaya 18-45 yaş arasında 247 dismenoresi olan, 91 dismenoresi olmayan toplam 338 kadın öğrenci katılmıştır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadın öğrencilerin yaş ortalaması 21,11±2,76’yıldır. Öğrencilerin %69,5’inin vücut kitle indeksi 18,5-24,9 aralığında olduğu, %70,1’inin kaygılı biri kişiliğe sahip olduğu, %73,1’inin dismenoresi olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kadın öğrencilerin dismenore durumuna göre adet ağrısı yaşama sıklığı, adet ağrısının başlama zamanı, adet dönemindeki ağrının şiddeti, ailede dismenore öyküsü arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Dismenoresi olan ve olmayan grupların sürekli kaygı envanteri puan ortalaması arasında fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda dismenoresi olan ve olmayan grupların menstrüasyon profilleri farklılık gösterirken, sürekli kaygı envanteri puan ortalaması açısından gruplar benzerlik göstermiştir. Kadınlara, menstrüel döneme özgü semptomlara yönelik danışmanlık desteği verilmesi önerilir.
Anahtar Kelime: Menstruasyon Dismenore Menstruel Profil Ağrı Anksiyete

Menstrual Profiles and Anxiety Levels of Young Women by Dysmenorrhea Status

Öz:
Objective: This study was conducted to determine the menstrual profiles and anxiety levels of young women according to their dysmenorrhea status. Material-Method: The descriptive and comparative study was carried out between 04 April - 31 May 2022 in a university's faculty of health sciences. A total of 338 female students between the ages of 18-45, 247 with dysmenorrhea and 91 without dysmenorrhea, participated in the study. Data were collected online on the Web using the "Descriptive Information Form" and "Trait Anxiety Inventory". Results: The mean age of the female students participating in the study was 21.11±2.76 years. It was determined that 69.5% of the students had a body mass index in the range of 18.5-24.9, 70.1% had an anxious personality, and 73.1% had dysmenorrhea. In the study, a significant difference was found between the frequency of experiencing menstrual pain, the onset of menstrual pain, the severity of menstrual pain, and the family history of dysmenorrhea according to the dysmenorrhea status of female students (p<0.05). There was no difference between the trait anxiety inventory mean scores of the groups with and without dysmenorrhea (p>0.05). Conclusion: As a result of this study, while the menstrual profiles of the groups with and without dysmenorrhea differed, the groups showed similarity in terms of trait anxiety inventory mean score. Counseling support for menstrual-specific symptoms is recommended for women.
Anahtar Kelime: Menstruation Dysmenorrhea Menstrual Profile Pain Anxiety

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Abd El-Mawgod, M.M., Alshaibany, A.S., Al-Anazi, A.M. 2016. Epidemiology of Dysmenorrhea Among Secondary-School Students in Northern Saudi Arabia. J Egypt Public Health Assoc, 91(3),115-119.
 • [2] Iacovides, S., Avidon, I., Baker, F.C. 2015. What We Know About Primary Dysmenorrhea Today: A Critical Review. Hum Reprod Update, 21(6),762-778.
 • [3] Osayande, A.S., Mehulic, S. 2014. Diagnosis and İnitial Management of Dysmenorrhea. Am Fam Physician, 1;89(5),341-346.
 • [4] Fernández-Martínez, E., Onieva-Zafra, M.D., Parra-Fernández, M.L. 2018. Lifestyle and Prevalence of Dysmenorrhea Among Spanish Female University Students. PLoS One, 10;13(8),e0201894.
 • [5] Habibi, N., Huang, M.S., Gan, W.Y., Zulida, R., Safavi, S.M. 2015. Prevalence of Primary Dysmenorrhea and Factors Associated with its Intensity Among Undergraduate Students: A Cross-Sectional Study. Pain Manag Nurs,16(6),855-61.
 • [6] Hailemeskel, S., Demissie, A., Assefa, N. 2016. Primary Dysmenorrhea Magnitude, Associated Risk Factors, and its Effect on Academic Performance: Evidence From Female University Students in Ethiopia. Int J Womens Health, 19(8),489-496.
 • [7] Esen, İ., Oğuz, B., Serin, H.M. 2016. Menstrual Characteristics of Pubertal Girls: A Questionnaire-Based Study in Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol, 5;8(2),192-196.
 • [8] Midilli, T.S., Yasar, E., Baysal, E. 2015. Dysmenorrhea Characteristics of Female Students of Health School and Affecting Factors and Their Knowledge and Use of Complementary and Alternative Medicine Methods. Holist Nurs Pract, 29(4),194-204.
 • [9] Şahin, S., Kaplan, S., Abay, H., Akalın, A., Demirhan, İ., Pınar, G. 2015. Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Yaşama Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1),25-43.
 • [10] Lambert-Messerlian, G., Roberts, M.B., Urlacher, S.S., Ah-Ching, J., Viali, S., Urbanek, M., McGarvey, S.T. 2011. First Assessment of Menstrual Cycle Function and Reproductive Endocrine Status in Samoan Women. Hum Reprod, 26(9),2518-2524.
 • [11] Seven, M., Güvenç, G., Akyüz, A., Eski, F. 2014. Evaluating Dysmenorrhea in a Sample of Turkish Nursing Students. Pain Manag Nurs, 15(3),664-671.
 • [12] Dorn, L.D., Negriff, S., Huang, B., Pabs,t S., Hillman, J., Braverman, P., Susman, E.J. 2009. Menstrual Symptoms in Adolescent Girls: Association With Smoking, Depressive Symptoms, and Anxiety. J Adolesc Health, 44(3):237-243.
 • [13] Şentürk Erenel, A., Şentürk, İ. 2007. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Dismenore Yaşama Durumları ve Dismenore ile Başetmeye Yönelik Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2),48-60.
 • [14] Iravani, M. 2009. Clinical Effects of Zataria Multiflora Essential Oil on Primary Dysmenorrhea. J Med Plants, 8,54–60.
 • [15] Güvey, H. 2019. Adölesanlarda Primer Dismenore ve Tedavi Yaklaşımları. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 16(3),160-66.
 • [16] Öner, N., Le Compte, A. Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayını;1983.
 • [17] Karaçam, Z., Dönmez, A., Doğan, H., Üstündağ, H. 2021. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1),60-69.
 • [18] Erdoğan, M., Özsoy, S. 2012. Genç Kızların Dismenore İçin Kullandığı Non-Farmakolojik Yöntemler. Maltepe Tıp Dergisi, 4(4),13-14.
 • [19] Yılmaz, T., Nuraliyeva, Z., Dinç, H. 2020. Genç Kadınların Dismenore ile Baş Etme Yöntemleri. JAREN. 6(2),294-299.
 • [20] Dawood, M.Y. 2006. Primary Dysmenorrhea: Advances in Pathogenesis and Management. Obstet Gynecol, 108(2),428-441.
 • [21] Ju, H., Jones, M., Mishra, G. 2014. The Prevalence and Risk Factors of Dysmenorrhea. Epidemiol Rev, 36,104-113.
 • [22] Zegeye, D.T., Megabiaw, B., Mulu, A. 2009. Age at Menarche and the Menstrual Pattern of Secondary School Adolescents in Northwest Ethiopia. BMC Womens Health. 5,9-29.
 • [23] Latthe, P., Mignini, L., Gray, R., Hills, R., Khan, K. 2006. Factors Predisposing Women to Chronic Pelvic Pain: Systematic Review. BMJ, 332(7544),749-755.
 • [24] Hu, Z., Tang, L., Chen, L., Kaminga, A.C., Xu, H. 2020. Prevalence and Risk Factors Associated With Primary Dysmenorrhea Among Chinese Female University Students: A Cross-Sectional Study. J Pediatr Adolesc Gynecol, 33,15e22.
 • [25] Bernardi, M., Lazzeri, L., Perelli, F., Reis, F.M., Petraglia, F. 2017. Dysmenorrhea and Related Disorders. F1000Res. 5,6:1645.
 • [26] Maryam, M., Ritonga, M.A., Istriati, I. 2016. Relationship Between Menstrual Profile and Psychological Stress With Dysmenorrhea. Althea Medical Journal, 3(3),382-387.
 • [27] Alp Yılmaz, F., Başer, M. 2016. Dismenorenin Okul Performansına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3),29-33.
 • [28] Uslay Keskin, T., Yeşilfidan, D., Adana, F., Okyay, P. 2016. Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Perimenstrüel Şikâyetler ve Başa Çıkma Yöntemleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(5),382-388.
 • [29] Topçu Akduman, A., Çimen Budur, O. 2016. Primer Dismenorede Tedavi Yaklaşımları. Anadolu –Kliniği, 21(3),235-240.
 • [30] Gun, C., Demirci, N., Otrar, M. 2014. Use of Complementary Alternative Therapies for Dysmenorrhea Management. Spatula DD, 4(4),191-197.
 • [31] Omidvar, S., Bakouei, F., Amiri, F.N., Begum, K. 2016. Primary Dysmenorrhea and Menstrual Symptoms in Indian Female Students: Prevalence, Impact and Management. Glob J Health Sci, 8(8),53632.
 • [32] Chia, C.F., Lai, J.H., Cheung, P.K., Kwong, L.T, Lau, F.P., Leung, K.H., Leung, M.T., Wong, F.C., Ngu, S.F. 2013. Dysmenorrhoea Among Hong Kong University Students: Prevalence, İmpact, and Management. Hong Kong Med J, 19(3),222-228.
 • [33] Muluneh, A.A., Nigussie, T.S., Gebreslasie, K.Z., Anteneh, K.T., Kassa, Z.Y. 2018. Prevalence and Associated Factors of Dysmenorrhea Among Secondary and Preparatory School Students in Debremarkos Town, North-West Ethiopia. BMC Womens Health, 18(1),57.
 • [34] Tavallaee, M., Joffres, M.R., Corber, S.J., Bayanzadeh, M., Rad, M.M. 2011. The Prevalence of Menstrual Pain and Associated Risk Factors Among Iranian Women. J Obstet Gynaecol Res, 37(5),442-451.
 • [35] Gagua, T., Tkeshelashvili, B., Gagua, D., Mchedlishvili, N. 2013. Assessment of Anxiety and Depression in Adolescents With Primary Dysmenorrhea: A Case-Control Study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 26(6),350-354.
 • [36] Strine, T.W., Chapman, D.P., Ahluwalia, I.B. 2005. Menstrual-Related Problems and Psychological Distress Among Women in the United States. J Womens Health (Larchmt), 14(4),316-323.
 • [37] Bettendorf, B., Shay, S., Tu, F. 2008. Dysmenorrhea: Contemporary Perspectives. Obstet Gynecol Surv, 63(9),597-603.
 • [38] Namvar, H., Rahmati, M., Akbari, A., Hosseinifar, M., Moghaddam, A.A. 2018. Comparison of Anxiety and Depression in Female Students With Primary Dysmenorrhea and Without Dysmenorrhea in Zahedan University of Medical Sciences in 2017. J Res Med Dent Sci, 6 (2),140-147.
APA Bilgin Z (2023). Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. , 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
Chicago Bilgin Zumrut Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. (2023): 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
MLA Bilgin Zumrut Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. , 2023, ss.111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
AMA Bilgin Z Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. . 2023; 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
Vancouver Bilgin Z Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. . 2023; 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
IEEE Bilgin Z "Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri." , ss.111 - 121, 2023. 10.22312/sdusbed.1161211
ISNAD Bilgin, Zumrut. "Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri". (2023), 111-121. https://doi.org/10.22312/sdusbed.1161211
APA Bilgin Z (2023). Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
Chicago Bilgin Zumrut Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 14, no.2 (2023): 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
MLA Bilgin Zumrut Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, 2023, ss.111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
AMA Bilgin Z Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 14(2): 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
Vancouver Bilgin Z Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 14(2): 111 - 121. 10.22312/sdusbed.1161211
IEEE Bilgin Z "Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri." Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, ss.111 - 121, 2023. 10.22312/sdusbed.1161211
ISNAD Bilgin, Zumrut. "Dismenore Durumuna Göre Genç Kadınların Menstrüel Profilleri ve Anksiyete Düzeyleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 14/2 (2023), 111-121. https://doi.org/10.22312/sdusbed.1161211