Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri

Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 5 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46309/biodicon.2022.1118983 İndeks Tarihi: 08-09-2023

Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri

Öz:
Laser trilobum (L.) Borkh. Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Kurutulmuş ve öğütülmüş meyveleri 'Kefe kimyonu' olarak adlandırılır. Besin elementleri yönünden zengin olan meyvelerinden uçucu yağ elde edilen kefe kimyonunun ülkemizde yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bu çalışma ile kefe kimyonu meyvelerinden elde edilen uçucu yağ miktarını ve bu uçucu yağların bileşenlerini belirlenmiştir. Kefe kimyonu (Laser trilobum) bitkisi Mersin yöresinden temin edilmiş olup meyvelerinin uçucu yağı clevenger cihazı ile bileşenleri ise Gaz Kromatografisi ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bitkinin uçucu yağ oranı %4,4 olarak tespit edilmiş olup bu uçucu yağın ana bileşenlerini d-limonen ve peril aldehitin (toplam %95,36 oranında) oluşturduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Mersin Kefe cumin Laser trilobum essential oil

Chemical compositions of essential oil obtained from the fruits of Laser trilobum grown in Mersin

Öz:
Laser trilobum (L.) Borkh. is a perennial herbaceous plant growing naturally in some parts of Turkey. Its dried and ground fruits are called 'Kefe kimyonu'. Kefe cumin, from which essential oil is obtained from its fruits rich in nutrients, is not cultivated in our country. In this study, the amount of essential oil obtained from the fruits of kefe cumin and the components of these essential oils were determined. Kefe cumin (Laser trilobum) plant was obtained from Mersin region and the essential oils of its fruits were determined by clevenger aparatus and its components were determined by Gas Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectroscopy method. According to the research findings, the essential oil rate of the plant was determined as 4.4%, and it was determined that the main components of this essential oil were d-limonene and peryl aldehyde (with a total rate of 95.36%).
Anahtar Kelime: Mersin Kefe cumin Laser trilobum essential oil

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Baytop, T. (1984). Türkiye`de Bitkilerle Tedavi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • [2] Şenkardeş, İ., & Tuzlacı, E. (2014). Gündoğmuş (Antalya/Türkiye) yöresinden bazı etnobotanik bilgiler. Clinical and Experimental Health Sciences, 4(2), 63-75. doi: 10.5455/musbed.20140303070652.
 • [3] Drobac, M., Petrović, S., Milenković, M., Couladis, M., Kukić-Marković, J., & Niketić, M. (2017). Composition and Antimicrobial Properties of Essential Oils of Laser trilobum Rhizomes and Fruits. Natural Product Communications, 12(3), 1934578X1701200335.
 • [4] Kivanç, M., & Akgül, A. (1991). Effect of Laser trilobum spice on natural microflora of köfte, a Turkish ground meat product. Food/Nahrung, 35(2), 149-154. doi: 10.1002/food.19910350206
 • [5] Parlatan, A., Sariçoban, C., & Özcan, M. M. (2009). Chemical composition and antimicrobial activity of the extracts of Kefe cumin (Laser trilobum L.) fruits from different regions. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 60(7), 606-617. doi: 10.3109/09637480801993938.
 • [6] Doğan, A., Bulut, G., Tuzlaci, E., Şenkardeş, İ., Tuzlacı, E., & Şenkardeş, İ. (2014). A review of edible plants on the Turkish Apiaceae species. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, 44(2), 251-262.
 • [7] Güneş, S., Savran, A., Paksoy, M. Y., Koşar, M., & Çakılcıoğlu, U. (2017). Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Karaisalı and its surrounding (Adana-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 8, 68-75.
 • [8] Ebrahimzadeh, M. A., Nabavi, S. M., Nabavi, S., Eslami, B., & Rahmani, Z. (2010). Antioxidant and antihaemolytic activities of the leaves of Kefe cumin (Laser trilobum L) Umbelliferae. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 9 (5): 441-449.
 • [9] Harmatha, J., Buděšínský, M., Vokáč, K., Kostecká, P., Kmoníčková, E., & Zídek, Z. (2013). Trilobolide and related sesquiterpene lactones from Laser trilobum possessing immunobiological properties. Fitoterapia, 89, 157-166.
 • [10] Tomanová, P., Rimpelová, S., Jurášek, M., Buděšínský, M., Vejvodová, L., Ruml, T., ... & Drašar, P. B. (2015). Trilobolide–porphyrin conjugates: On synthesis and biological effects evaluation. Steroids, 97, 8-12.
 • [11] Kmonickova, E., Harmatha, J., & Zidek, Z. (2011). Inhibition of angiogenic factors by laserolide, a sesquiterpene lactone from Laser trilobum Borkh. ex Gaertn. Planta Medica, 77(12), PM23.
 • [12] Jurášek, M., Džubák, P., Rimpelová, S., Sedlák, D., Konečný, P., Frydrych, I., ... & Drašar, P. B. (2017). Trilobolide-steroid hybrids: Synthesis, cytotoxic and antimycobacterial activity. Steroids, 117, 97-104.
 • [13] Kartal, N., Sokmen, M., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M., & Sokmen, A. (2007). Investigation of the antioxidant properties of Ferula orientalis L. using a suitable extraction procedure. Food Chemistry, 100(2), 584- 589.
 • [14] Tepe, B., Akpulat, H. A., Sokmen, M., Daferera, D., Yumrutas, O., Aydin, E., ... & Sokmen, A. (2006). Screening of the antioxidative and antimicrobial properties of the essential oils of Pimpinella anisetum and Pimpinella flabellifolia from Turkey. Food Chemistry, 97(4), 719-724.
 • [15] Zeng, Y. X., Zhao, C. X., Liang, Y. Z., Yang, H., Fang, H. Z., Yi, L. Z., & Zeng, Z. D. (2007). Comparative analysis of volatile components from Clematis species growing in China. Analytica Chimica Acta, 595(1-2), 328-339.
 • [16] Andriamaharavo, N. R. (2014). Retention Data NIST Mass Spectrometry Data Center, NIST Mass Spectrometry Data Center. Retrieved March, 17, 2015.
 • [17] Meriçli, F., & Meriçli, A. H. (1986). Laser trilobum ve Cuminum cyminum meyvalarının uçucu yağları. Marmara Pharmaceutical Journal, 2(1), 85-95.
 • [18] Masoudi, S., Ameri, N., Rustaiyan, A., Moradalizadeh, M., & Azar, P. A. (2005). Volatile constituents of three Umbelliferae herbs: Azilia eryngioedes (Pau) Hedge et Lamond, Laser trilobum (L.) Borkh. and Falcaria falcarioides (Bornm. et Wolff) growing wild in Iran. Journal of Essential Oil Research, 17(1), 98-100.
 • [19] Telci, I., Demirtas, I., Bayram, E., Arabaci, O., & Kacar, O. (2010). Environmental variation on aroma components of pulegone/piperitone rich spearmint (Mentha spicata L.). Industrial Crops and Products, 32(3), 588-592.
 • [20] Katar, D., Kacar, O., Kara, N., Aytaç, Z., Göksu, E., Kara, S., ... & Elmastaş, M. (2017). Ecological variation of yield and aroma components of summer savory (Satureja hortensis L.). Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 7, 131-135.
 • [21] Nimet, Kara, & Baydar, H. (2014). Kurutma yöntemleri, depolama koşulları ve sürelerinin lavanta (Lavandula spp.)'nın uçucu yağ oranı ve bileşenlerine etkisi. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 24(2), 185-192.
 • [22] Katar, N., & Katar, D. (2020). Eskişehir ekolojik koşullarında farklı hasat zamanlarının limon kekiğinin (Thymus citriodorus L.) verim ve kalitesi üzerine etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 93- 105.
 • [23] Katar, N., Katar, D., & Yıldız, E. (2021). Farklı kurutma sürelerinin Zufa/Çördük Otu (Hyssopus officinalis L.) bitkisinin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkisinin belirlenmesi. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 14(1), 28-34.
 • [24] Tuğlu, Ü., Baydar, H., & Erbaş, S.(2021). Distilasyon Yöntemlerinin, Sürelerinin ve Fraksiyonlarının Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yağ Oranları ve Bileşenleri Üzerine Etkisi. Journal of the Institute of Science and Technology, 11(4), 3195-3202. doi: 10.21597/jist.810615.
 • [25] Brunke, E. J., Hammerschmidt, F. J., & Köster, F. H. (1990). The essential oil of Laser trilobum L. Dragoco Rep, 37, 182-188.
 • [26] Akgül, A. (1992). The essential oil composition of turkish Laser trilobum (L.) borkh. fruits. Journal of Essential Oil Research ,4(1), 89-90.
 • [27] Baser, K. H. C., Özek, T., & Kirimer, N. (1993). The essential oil of Laser trilobum fruit of Turkish origin. Journal of Essential Oil Research, 5(4), 365-369.
 • [28] Chizzola, R. (2007). Composition of the essential oil from Laser trilobum grown in the wild in Vienna. Chemistry of Natural Compounds, 43(4), 484-486.
 • [29] Güler, V., & Kırıcı S. (2008). Diyarbakır koşullarında çördük otu (Hyssopus officinalis L.)’ nda farklı gelişme dönemlerinde verim ve morfogenetik varyabilitenin saptanması. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, 17(4)
 • [30] Karık, Ü., Çınar, O., Tunçtürk, M., & Şekeroğlu, N. (2019). Morphological and diurnal variability of essential oil in lemon verbena (Lippia citriodora HBK). Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 29(2), 114- 120.
 • [31] Joint, F.A.O., & WHO Expert Committee on Food Additives. (2002). Safety evaluation of certain food additives and contaminants. World Health Organization, No. 50.
 • [32] Hobbs, C. A., Taylor, S. V., Beevers, C., Lloyd, M., Bowen, R., Lillford, L., ... & Hayashi, S. M. (2016). Genotoxicity assessment of the flavouring agent, perillaldehyde. Food and Chemical Toxicology, 97, 232-242. doi: 10.1016/j.fct.2016.08.029.
 • [33] Tian, J., Zeng, X., Lü, A., Zhu, A., Peng, X., & Wang, Y. (2015). Perillaldehyde, a potential preservative agent in foods: Assessment of antifungal activity against microbial spoilage of cherry tomatoes. LWT-Food Science and Technology, 60(1), 63-70. doi: 10.1016/j.lwt.2014.08.014.
 • [34] Tian, J., Wang, Y., Lu, Z., Sun, C., Zhang, M., Zhu, A., & Peng, X. (2016). Perillaldehyde, a promising antifungal agent used in food preservation, triggers apoptosis through a metacaspase-dependent pathway in Aspergillus flavus. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(39), 7404-7413.
 • [35] Ji, W. W., Wang, S. Y., Ma, Z. Q., Li, R. P., Li, S. S., Xue, J. S., ... & Ma, S. P. (2014). Effects of perillaldehyde on alternations in serum cytokines and depressive-like behavior in mice after lipopolysaccharide administration. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 116, 1-8.
 • [36] Fan, Y., Li, C., Peng, X., Jiang, N., Hu, L., Gu, L., ... & Lin, J. (2020). Perillaldehyde ameliorates Aspergillus fumigatus keratitis by activating the Nrf2/HO-1 signaling pathway and inhibiting dectin-1-mediated inflammation. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 61(6), 51-51.
 • [37] Andrade, L. N., Severino, P., Amaral, R. G., DÃria, G. A. A., da Silva, A., Alves, M., Albuquerque Jr, R. L. C., Luciano, M. C. S., Pessoa, C. Ã., Carvalho, A. A., & de Sousa, D. P. (2018). Evaluation of cytotoxic and antitumor activity of perillaldehyde 1,2-epoxide. Journal of Medicinal Plants Research, 12(30), 590-600.
 • [38] Zielińska-Błajet, M., Pietrusiak, P., & Feder-Kubis, J. (2021). Selected monocyclic monoterpenes and their derivatives as effective anticancer therapeutic agents. International Journal of Molecular Sciences, 22(9), 4763.
 • [39] Burdock, G. A. (2016). Fenaroli's handbook of flavor ingredients. 6th Edition, CRC Press, Boca Raton, Florida,2159.
 • [40] Crowell, P. L., Elson, C. E., Bailey, H. H., Elegbede, A., Haag, J. D., & Gould, M. N. (1994). Human metabolism of the experimental cancer therapeutic agentd-limonene. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 35(1), 31-37.
 • [41] Sun, J. (2007). D-Limonene: safety and clinical applications. Alternative Medicine Review, 12(3):259-64.
 • [42] Yu, X., Lin, H., Wang, Y., Lv, W., Zhang, S., Qian, Y., Deng, X., Feng, N., Yu, H., & Qian, B. (2018). D- limonene exhibits antitumor activity by inducing autophagy and apoptosis in lung cancer. Onco Targets and Therapy, 11, 1833–1847. https://doi.org/10.2147/OTT.S155716.
APA ferahoğlu e (2023). Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. , 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
Chicago ferahoğlu elif Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. (2023): 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
MLA ferahoğlu elif Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. , 2023, ss.1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
AMA ferahoğlu e Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. . 2023; 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
Vancouver ferahoğlu e Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. . 2023; 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
IEEE ferahoğlu e "Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri." , ss.1 - 5, 2023. 10.46309/biodicon.2022.1118983
ISNAD ferahoğlu, elif. "Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri". (2023), 1-5. https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1118983
APA ferahoğlu e (2023). Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. Biological Diversity and Conservation, 16(1), 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
Chicago ferahoğlu elif Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. Biological Diversity and Conservation 16, no.1 (2023): 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
MLA ferahoğlu elif Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. Biological Diversity and Conservation, vol.16, no.1, 2023, ss.1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
AMA ferahoğlu e Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. Biological Diversity and Conservation. 2023; 16(1): 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
Vancouver ferahoğlu e Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri. Biological Diversity and Conservation. 2023; 16(1): 1 - 5. 10.46309/biodicon.2022.1118983
IEEE ferahoğlu e "Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri." Biological Diversity and Conservation, 16, ss.1 - 5, 2023. 10.46309/biodicon.2022.1118983
ISNAD ferahoğlu, elif. "Mersin’ de yetişen kefe kimyonu (Laser trilobum) meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşenleri". Biological Diversity and Conservation 16/1 (2023), 1-5. https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1118983