Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 114 - 119 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46309/biodicon.2023.1231696 İndeks Tarihi: 08-09-2023

Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri

Öz:
Umbelliferae ailesinde yer alan Lagoecia cinsi ülkemiz doğal florasında cinse ait tek tür olan L. cuminoides ile temsil edilmektedir. Tek yıllık otsu bir bitki olan L. cuminoides ülkemizde Nisan-Haziran aylarında çiçeklenmekte ve deniz seviyesinden 1100 m yüksekliklere kadar yayılış göstermektedir. Yabani kimyon olarak adlandırılan bitkinin uçucu yağında ana bileşen olarak yüksek miktarda thymol bulunmaktadır. Geçmişte kimyon yerine kullanılan bitkinin diş ağrısında bir çeşit analjezik olarak, anti-epileptik ve safra taşı önleyici ilaç olarak kullanılmasının yanısıra yayılış gösterdiği yerlerde çay olarak tüketiminin olduğu da bilinmektedir. Antalya’nın batı (Kemer), merkez (Aksu) ve doğusunu (Alanya) temsil eden üç farklı lokasyondan toplanan örneklerden su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağlara ait uçucu yağ bileşenlerinin GC/-MS-FID ile analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uçucu yağ verimleri 1.66 (Kemer), 0.47 (Aksu) ve 0.93 % (Alanya) ve uçucu yağ ana bileşeni thymol ise sırasıyla 89.57, 83.54 ve 72.55, % oranlarında tespit edilmiştir. Dikkat çeken diğer uçucu yağ bileşenleri ise sırasıyla cymene için (4.66, 5.29 ve 7.39%) ve γ-terpinene için (3.74, 7.24 ve 14.97%) olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Lagoecia cumminoides L. uçucu yağ timol

Essential oil components of some Lagoecia cuminoides L. populations in Antalya/Türkiye

Öz:
The genus Lagoecia, which is in the Umbelliferae family, is represented by L. cuminoides, the only species belonging to the genus, in the natural flora of our country. L. cuminoides, an annual herbaceous plant, blooms in April–June and spreads at altitudes from sea level to 1100 m. Known as "wild cumin", the essential oil of the plant is rich in the compound thymol. It is known that the plant, which was used in the past instead of cumin, has various medicinal uses, including as an analgesic for toothache, an anti-epileptic, and a repellent for bile stones. In addition, the plant is consumed as tea in the regions where it spreads. The essential oil components of essential oils obtained by water distillation from samples collected from three different locations representing the west (Kemer), center (Aksu), and east (Alanya) of Antalya were analyzed by GC/-MS-FID. According to the results, the essential oil yields were 1.66%, 0.47%, and 0.93% for Kemer, Aksu, and Alanya, respectively. Thymol, the main component of essential oils, was detected at 89.57%, 83.54%, and 72.55% for Kemer, Aksu, and Alanya, respectively. Other notable essential oil components were identified as cymene (4.66, 5.29, and 7.39%) and terpinene (3.74, 7.24, and 14.97%).
Anahtar Kelime: Lagoecia cumminoides L. essential oil thymol

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Davis, P.H. (1982). Flora of Turkey and East Aegean Islands, (vol. 7, pp. 304-306). Edinburg, UK: Edinburg University Press.
 • [2] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, Flora Dizisi I.
 • [3] Baser, K.H.C. & Tümen, G., (1994). Composition of the essential oil of Lagoecia cuminoides L. from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 6(5), 545-546. https://doi.org/10.1080/10412905.1994.9698448
 • [4] Sazdar, S., Masoudi, S., & Bavill, S.S. (2015, September 10). Phytochemistry: Comparision of Hydrodistillation and Solvent Free Microwave Extraction Methods for the Analysis of Volatile Oils of Lagoecia cuminoides L. from Iran. The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, University of Kurdistan, Sanandaj-Iran.
 • [5] Rowshan, V., & Khanpoor, E. (2013, May 16). Evaluation of Essential Oil Components of Lagoecia cuminoides L. 2nd National Congress on Medicinal Plants Tehran- Iran.
 • [6] Bahmanzadagan A., Hatami A., Rowshan V., & Izadi M. (2022). Chemical composition of essential oils using hydrodistillation and headspace methods of Lagoecia cuminoides. Chemistry of Natural Compounds, 58(6), 1164-1166. https://doi: 10.1007/s10600-022-03895-4.
 • [7] Baydar, H. (2019). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, ISBN: 978-605-7846-38-9, Nobel Yayınevi, Yayın no: 2328.
 • [8] Özek, G., Demirci, F., Özek, T., Tabanca, N., Wedge, D.E., Khan, Sh.I., Başer, K.H.C., Duran, A., & Hamzaoglu, E. (2010). Gas chromatographic–mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four different techniques from Salvia rosifolia Sm., and evaluation for biological activity. Journal of Chromatography A, 1217 (5), 741-748. https://doi: 10.1016/j.chroma.2009.11.086
 • [9] Berdanoğlu, C.A. (2021). Lagoecia cuminoides L. bitkisinin uçucu yağ ve ekstrelerinin kimyasal ve biyolojik aktivite açısından değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • [10] Salehi, B., Mishra, A. P., Shukla, I., Sharifi Rad, M., Contreras, M.D.M., Segura Carretero, A., & Sharifi Rad, J. (2018). Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses. Phytotherapy Research, 32(9), 1688-1706. https://doi: 10.1002/ptr.6109
 • [11] Kowalczyk, A., Przychodna, M., Sopata, S., Bodalska, A., & Fecka, I. (2020). Thymol and thyme essential oil—new insights into selected therapeutic applications. Molecules, 25(18), 4125.
 • [12] Naghdi Badi, H. A., Abdollahi, M., Mehrafarin, A., Ghorbanpour, M., Tolyat, S. M., Qaderi, A., & Ghiaci Yekta, M. (2017). An overview on two valuable natural and bioactive compounds, thymol and carvacrol, in medicinal plants. Journal of Medicinal Plants, 16(63), 1-32.
 • [13] Escobar Caicedo, A. M., Perez, M. C., Romanelli, G. P., & Blustein, G. (2020). Thymol bioactivity: A review focusing on practical applications. Arabian Journal of Chemistry, 13(12), 9243-9269.
APA elmasulu s, cinar a, çınar o (2023). Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. , 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
Chicago elmasulu safinaz,cinar ahu,çınar orçun Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. (2023): 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
MLA elmasulu safinaz,cinar ahu,çınar orçun Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. , 2023, ss.114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
AMA elmasulu s,cinar a,çınar o Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. . 2023; 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
Vancouver elmasulu s,cinar a,çınar o Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. . 2023; 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
IEEE elmasulu s,cinar a,çınar o "Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri." , ss.114 - 119, 2023. 10.46309/biodicon.2023.1231696
ISNAD elmasulu, safinaz vd. "Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri". (2023), 114-119. https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1231696
APA elmasulu s, cinar a, çınar o (2023). Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. Biological Diversity and Conservation, 16(2), 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
Chicago elmasulu safinaz,cinar ahu,çınar orçun Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. Biological Diversity and Conservation 16, no.2 (2023): 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
MLA elmasulu safinaz,cinar ahu,çınar orçun Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. Biological Diversity and Conservation, vol.16, no.2, 2023, ss.114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
AMA elmasulu s,cinar a,çınar o Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. Biological Diversity and Conservation. 2023; 16(2): 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
Vancouver elmasulu s,cinar a,çınar o Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri. Biological Diversity and Conservation. 2023; 16(2): 114 - 119. 10.46309/biodicon.2023.1231696
IEEE elmasulu s,cinar a,çınar o "Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri." Biological Diversity and Conservation, 16, ss.114 - 119, 2023. 10.46309/biodicon.2023.1231696
ISNAD elmasulu, safinaz vd. "Antalya’daki bazı Lagoecia cumminoides L. popülasyonlarının uçucu yağ içerikleri". Biological Diversity and Conservation 16/2 (2023), 114-119. https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1231696