Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 379 - 390 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12981/mahder.1166422 İndeks Tarihi: 24-08-2023

ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Pazarlama, geçirdiği tarihsel dönüşüm neticesinde günümüzde hem markalar hem de tüketici için değer yaratan bir yaklaşıma sahip olacak şekilde gelişmiştir. Bu bağlamda tüketicileri anlamak ve etkin bir iletişim kurabilmek, uzun dönemli bir sürdürülebilirlik sağlamak bakımından anahtar niteliğinde görülmektedir. Belirtilen önem neticesinde tüketicilerin bireysel düzeyde anlaşılabilmesi ve desteklenebilmesi, pazarlama iletişiminin sağlıklı bir düzeyde yürütülebilecek şekilde yapılandırılması için oldukça belirleyicidir. Bireysel psikolojinin önemli konularından biri olan başa çıkma stratejileri, bireylerin belli bir zorlukla karşı karşıya kalmaları durumunda başvurdukları yollar olarak tanımlanmaktadır. Benlik ve benliğe yönelik bireysel değerlendirmeler odağında tanımlanan bu stratejilere 2000’li yılların başında “öz şevkat” kavramı eklenmiştir. Öz şefkat; ortak insanlık, farkındalık ve öz nezaket olmak üzere üç farklı boyuta sahiptir. Bireylerin deneyimlediği bir zorluk karşısında uzun dönemli, öz- yargılamadan uzak ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi olarak özetlenebilecek olan öz şevkat, psikoloji alanında uzun süredir çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra yakın dönemde iletişim araştırmalarında ve yönetim organizasyon alanında da kavrama yer verildiği görülmektedir. Bununla beraber pazarlama alanında yürütülen araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Oysaki insan davranışı, bireylerin psikolojik durumlarından ayrı değerlendirilmeyecek kadar bütünsel bir çıktıdır ve tüketici davranışlarının anlaşılması için kapsamın geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar büyük önem taşımaktadır. Belirtilen sebeplerle bu araştırmada, pazarlama perspektifi ile geliştirilen öz şefkat odaklı çalışmalar incelenmiş, alana ve uygulamacılara sağlayabileceği potansiyel katkı bakımından değerlendirilmiştir. Literatürün henüz gelişme aşamasında olması sebebiyle bu araştırmaların sonrakiler için önemli bir zemin oluşturacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelime: Öz şefkat tüketici davranışı pazarlama iletişimi marka yönetimi pozitif psikoloji

THE EFFECT OF THE SELF-COMPASSION APPROACH ON CONSUMER BEHAVIOR

Öz:
As a result of its historical transformation, marketing has developed to have an approach that creates value for both brands and consumers. In this context, understanding consumers and being able to communicate effectively are seen as key in terms of ensuring long- term sustainability. As a result of the importance stated, it is very decisive for the consumers to be understood and supported at an individual level and to structure the marketing communication in a way that can be carried out at a sustainable level. Coping strategies, which are one of the important subjects of positive psychology, are defined as the ways individuals resort to when faced with a certain difficulty. In the early 2000s, the concept of "self-compassion" was added to these strategies, which were defined in the focus on self and individual evaluations of the self. Self-compassion; has three different dimensions: common humanity, awareness and self-kindness. Self-compassion, which can be summarized as a long-term, non-judgmental and constructive approach to a challenge experienced by individuals, has been studied for a long time in the field of psychology. Additionally, it is seen that the concept has been used in communication research and in the field of management and organization in the recent period. However, research in the field of marketing is quite limited. However, human behavior is such a holistic output that it cannot be evaluated separately from the psychological states of individuals, and approaches to developing the scope for understanding consumer behavior are of great importance. For the stated reasons, in this research, self-compassion-oriented studies developed with a marketing perspective were examined and evaluated in terms of potential contribution to the field and practitioners. Since the literature is still in the development stage, it is anticipated that these studies will form an important basis for the following studies.
Anahtar Kelime: Self-compassion consumer behavior marketing communication brand management positive psychology

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allen, A. B., & Leary, M. R. (2010). Self compassion, stress, and coping. Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107-118.
 • Arimitsu, K., & Hofmann, S. G. (2015). Cognitions as mediators in the relationship between self-compassion and affect. Personality and Individual Differences, 74, 41-48.
 • Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of General Psychology, 15(4), 289-303.
 • Berzonsky, M. D. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of Personality, 60(4), 771-788.
 • Brown, V. (2021). Recruitment of social media influencers to promote self- compassion practices to combat the negative effects of social media on adolescents. SLC SFU Library Digital Journal, 5(2021), 1-10.
 • Chang, H. H. (2017). Consumer socially sustainable consumption: the perspective toward corporate social responsibility, perceived value, and brand loyalty. Journal of Economics and Management, 13(2), 167-191.
 • Curry, S. L., & Russ, S. W. (1985). Identifying coping strategies in children. Journal of Clinical Child Psychology, 14(1), 61-69.
 • Dhandra, T. K. (2020). Does self-esteem matter? A framework depicting role of self- esteem between dispositional mindfulness and impulsive buying. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102135.
 • Di Fabio, A., & Saklofske, D. H. (2021). The relationship of compassion and self- compassion with personality and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 169, 110109.
 • Evans, S., etc. (2018). Self-compassion mediates improvement in well-being in a mindfulness-based stress reduction program in a community-based sample. Mindfulness, 9(4), 1280-1287.
 • Falchetti, C., etc. (2016). Understanding the vulnerability of blind consumers: adaptation in the marketplace, personal traits and coping strategies. Journal of Marketing Management, 32(3-4), 313-334.
 • Fan, L., & Wang, Y. (2022). Healthy eating behaviors and self-control in scarcity: The protective effects of self-compassion. Appetite, 169, 105860.
 • Fardouly, J., etc. (2015). Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and mood. Body Image, 13, 38-45.
 • Gouveia, M. J., etc. (2019). Associations between mindfulness, self-compassion, difficulties in emotion regulation, and emotional eating among adolescents with overweight/obesity. Journal of Child and Family Studies, 28(1), 273-285.
 • Holden, C. L., etc. (2021). Does how you treat yourself affect your health? The relationship between health-promoting behaviors and self-compassion among a community sample. Journal of health psychology, 26(12), 2330-2341.
 • Kar, S. K., & Harichandan, S. (2022). Green marketing innovation and sustainable consumption: A bibliometric analysis. Journal of Cleaner Production, 132290.
 • Karanika, K., & Hogg, M. (2015). Self-compassion, social comparison and coping strategies: The case of downwardly mobile consumers. ACR North American Advances.
 • Karanika, K., & Hogg, M. K. (2016). Being kind to ourselves: Self-compassion, coping, and consumption. Journal of Business Research, 69(2), 760-769.
 • Kelly, A. C., etc. (2010). Who benefits from training in self-compassionate self- regulation? A study of smoking reduction. Journal of social and Clinical Psychology, 29(7), 727.
 • Keyte, R., etc. (2021). Self-compassion and instagram use is explained by the relation to anxiety, depression, and stress. Journal of technology in behavioral science, 6(2), 436-441.
 • Körner, A., etc. (2015). The role of self-compassion in buffering symptoms of depression in the general population. PloS one, 10(10), e0136598.
 • Kumar, S. & Panda, T. K. (2019) The role of mindfulness in socially responsible consumption in India: The mediating effect of self-compassion and materialism. IMTG, 01-09.
 • Lazarus, R. (1986). Coping strategies. Illness Behavior, (eds.: S. McHugh, T. M. Vallis), 303-308, Springer, Boston, MA.
 • Leary, M. R., etc. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 887.
 • Long, P., & Neff, K. D. (2018). Self-compassion is associated with reduced self- presentation concerns and increased student communication behavior. Learning and Individual Differences, 67, 223-231.
 • MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 545-552.
 • Machin, J. E., etc. (2019). The marketplace, mental well-being, and me: Exploring self-efficacy, self-esteem, and self-compassion in consumer coping. Journal of Business Research, 100, 410-420.
 • Maraldo, T. M., etc. (2016). Replication and extension of the dual pathway model of disordered eating: The role of fear of negative evaluation, suggestibility, rumination, and self-compassion. Eating behaviors, 23, 187-194.
 • Marshall, S. L., etc. (2020). Is self compassion selfish? The development of self compassion, empathy, and prosocial behavior in adolescence. Journal of Research on Adolescence, 30, 472-484.
 • Moruzzi, R., & Sirieix, L. (2015). Paradoxes of sustainable food and consumer coping strategies: a comparative study in F rance and Italy. International Journal of Consumer Studies, 39(5), 525-534.
 • Müller, A., etc. (2019). Buying-shopping disorder—is there enough evidence to support its inclusion in ICD-11?. CNS Spectrums, 24(4), 374-379.
 • Müller, A., etc. (2019). Online shopping in treatment-seeking patients with buying- shopping disorder. Comprehensive Psychiatry, 94, 152120.
 • Neff, K. D. (2011). Self compassion, self esteem, and well being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1-12.
 • Neff, K. D. (2012). The science of self-compassion. Compassion and Wisdom in Psychotherapy, 1, 79-92.
 • Neff, K. D., etc. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139-154.
 • Peng, Y. Q., & Shen, J. D. (2012). The analysis of self-compassion and self-construal in the compassion-contemplation of Buddhism. Advances in Psychological Science, 20(9), 1479.
 • Phillips, W. J., & Wisniewski, A. T. (2021). Self-compassion moderates the predictive effects of social media use profiles on depression and anxiety. Computers in Human Behavior Reports, 4, 100128.
 • Plazonic, N., & Herrada Vazquez, I. (2020). Self-regulation of eating behavior when facing a motivational dilemma: The role of self-compassion and coping planning. Lund: Lund Universitet Department of Psyhcology Master’s Thesis.
 • Rose, S., & Dhandayudham, A. (2014). Towards an understanding of Internet-based problem shopping behaviour: The concept of online shopping addiction and its proposed predictors. Journal of Behavioral Addictions, 3(2), 83-89.
 • Sivanathan, N., & Pettit, N. C. (2010). Protecting the self through consumption: Status goods as affirmational commodities. Journal of Experimental Social Psychology, 46(3), 564-570.
 • Slater, A., Varsani, N., & Diedrichs, P. C. (2017). # fitspo or# loveyourself? The impact of fitspiration and self-compassion Instagram images on women’s body image, self-compassion, and mood. Body Image, 22, 87-96.
 • Suzuki, S., & Kanno, S. (2018). Self-gifting in interdependent cultures: Lonely mothers and self-compassion. E - European Advances in Consumer Research, Volume 11, 50-54.
 • Tan, Y., etc. (2022). More mindfulness, less conspicuous consumption? Evidence from middle-aged Chinese consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, 69, 103096.
 • Tantleff-Dunn, S., & Thompson, J. K. (2000). Breast and chest size satisfaction: Relation to overall body image and self-esteem. Eating Disorders, 8(3), 241- 246.
 • Topçu, S., & Leana-Taşcılar, M. Z. (2018). The role of motivation and self-esteem in the academic achievement of Turkish gifted students. Gifted Education International, 34(1), 3-18.
 • Umphrey, L. R., & Sherblom, J. C. (2014). The relationship of hope to self-compassion, relational social skill, communication apprehension, and life satisfaction. International Journal of Wellbeing, 4(2), 1-18.
 • Welp, L. R., & Brown, C. M. (2014). Self-compassion, empathy, and helping intentions. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 54-65.
 • Yang, Y., etc. (2016). Self-compassion and life satisfaction: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 98, 91-95.
APA tomris kucun n (2023). ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. , 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
Chicago tomris kucun nihan ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. (2023): 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
MLA tomris kucun nihan ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. , 2023, ss.379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
AMA tomris kucun n ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. . 2023; 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
Vancouver tomris kucun n ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. . 2023; 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
IEEE tomris kucun n "ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ." , ss.379 - 390, 2023. 10.12981/mahder.1166422
ISNAD tomris kucun, nihan. "ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". (2023), 379-390. https://doi.org/10.12981/mahder.1166422
APA tomris kucun n (2023). ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16(41), 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
Chicago tomris kucun nihan ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16, no.41 (2023): 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
MLA tomris kucun nihan ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.16, no.41, 2023, ss.379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
AMA tomris kucun n ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(41): 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
Vancouver tomris kucun n ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(41): 379 - 390. 10.12981/mahder.1166422
IEEE tomris kucun n "ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ." Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16, ss.379 - 390, 2023. 10.12981/mahder.1166422
ISNAD tomris kucun, nihan. "ÖZ ŞEFKAT YAKLAŞIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16/41 (2023), 379-390. https://doi.org/10.12981/mahder.1166422