Yıl: 2023 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 704 - 714 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53433/yyufbed.1221987 İndeks Tarihi: 31-08-2023

Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri

Öz:
Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde yetiştirilen domates, biber ve kavun bitkilerinin köklerinden izole edilen Rhizoctonia ve Fusarium türlerini teşhis etmek ve patojenitelerini belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Sürvey çalışmaları 2018 yılında yapılmış ve domates örneklerinden 6 Rhizoctonia, 31 Fusarium, biber örneklerinden 4 Rhizoctonia, 6 Fusarium, kavun örneklerinden 10 Fusarium olmak üzere toplam 57 fungal izolat elde edilmiştir. Fusarium ve Rhizoctonia izolatlarının tür teşhisleri klasik yöntemlerle yapılmış, Rhizoctonia anastomosis grupları (AG) test izolatları ile eşleştirilerek belirlenmiştir. Buna göre Rhizoctonia izolatları; binükleik AG-K (domatesten 2 izolat), Rhizoctonia solani AG-4 (domatesten 2 izolat), R. solani AG-2 (domatesten 2, biberden 1 izolat), R. solani AG-3 (biberden 2 izolat) ve R. solani AG-5 (biberden 1 izolat) olarak belirlenmiştir. Fusarium izolatları ise; F. oxyporum (kavundan 6, biberden 3, domatesten 18 izolat), F. solani (kavundan 2, biberden 3, domatesten 13 izolat) ve F. equiseti (kavundan 2 izolat) olarak tespit edilmiştir. Patojenite denemesinde sayılarının az olması nedeniyle izole edilen bütün Rhizoctonia izolatları ile bölgeleri temsil edecek şekilde seçilen 14 Fusarium izolatı kullanılmıştır. Deneme sonucunda Fusarium izolatlarında biberde F. solani' nin, domates ve kavunlarda F. oxysporum’ un daha patojen oldukları belirlenmiştir. Rhizoctonia türlerinde ise biberlerde R. solani AG-3' ün, domateslerde R. solani AG-4 ve binükleik Rhizoctonia AG K’ nın daha patojen olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak biberden R. solani AG-5 ve R. solani AG-3, domates ve biberden R. solani AG-2, domatesten binükleik Rhizoctonia AG-K Van' da ilk defa bu çalışma ile izole edilmiş ve anastomosis grupları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Anastomosis grup Fusarium Patojenite Rhizoctonia

Diagnosis and Pathogenicity of Fusarium spp. and Rhizoctonia spp. from Pepper, Tomato and Melon in Erciş, Gevaş and Edremit districts of Van

Öz:
The aim of this study was to identify Rhizoctonia and Fusarium species isolated from the roots of tomato, pepper and melon plants grown in Erciş, Gevaş and Edremit districts of Van and to determine their pathogenicity. Survey studies were carried out in 2018 and a total of 57 fungal isolates were obtained, 6 Rhizoctonia, 31 Fusarium from tomato samples, 4 Rhizoctonia, 6 Fusarium from pepper samples, and 10 Fusarium from melon samples. Species identification of Fusarium and Rhizoctonia isolates were made by classical methods, and Rhizoctonia anastomosis groups (AG) were determined by matching with test isolates. Accordingly, Rhizoctonia isolates; binucleic AG-K (2 isolates from tomato), Rhizoctonia solani AG-4 (2 isolates from tomato), R. solani AG-2 (2 isolates from tomato, 1 isolate from pepper), R. solani AG-3 (2 isolates from pepper) and R. solani AG-5 (1 isolate from pepper). Fusarium isolates were identified as F. oxyporum (6 isolates from melon, 3 isolates from pepper, 18 isolates from tomato), F. solani (2 isolates from melon, 3 isolates from pepper, 13 isolates from tomato) and F. equiseti (2 isolates from melon). In the pathogenicity experiment, 14 Fusarium isolates were selected to represent the regions and all Rhizoctonia isolates isolated due to their low numbers were used. As a result of the experiment, it was determined that F. solani in pepper and F. oxysporum in tomatoes and melons were more pathogenic in Fusarium isolates. In Rhizoctonia species, R. solani AG-3 in peppers, R. solani AG-4 and binücleic Rhizoctonia AG-K in tomatoes were found to be more pathogenic. In this study, R. solani AG-5 and R. solani AG-3 from pepper, R. solani AG-2 from tomato and pepper, binucleic Rhizoctonia AG-K from tomato were isolated and anastomosis groups were determined for the first time in Van.
Anahtar Kelime: Anastomosis grup Fusarium Patojenite Rhizoctonia

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Teniz N, Demirer Durak E (2023). Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. , 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
Chicago Teniz Necmettin,Demirer Durak Emre Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. (2023): 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
MLA Teniz Necmettin,Demirer Durak Emre Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. , 2023, ss.704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
AMA Teniz N,Demirer Durak E Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. . 2023; 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
Vancouver Teniz N,Demirer Durak E Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. . 2023; 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
IEEE Teniz N,Demirer Durak E "Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri." , ss.704 - 714, 2023. 10.53433/yyufbed.1221987
ISNAD Teniz, Necmettin - Demirer Durak, Emre. "Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri". (2023), 704-714. https://doi.org/10.53433/yyufbed.1221987
APA Teniz N, Demirer Durak E (2023). Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(2), 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
Chicago Teniz Necmettin,Demirer Durak Emre Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28, no.2 (2023): 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
MLA Teniz Necmettin,Demirer Durak Emre Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.2, 2023, ss.704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
AMA Teniz N,Demirer Durak E Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 28(2): 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
Vancouver Teniz N,Demirer Durak E Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 28(2): 704 - 714. 10.53433/yyufbed.1221987
IEEE Teniz N,Demirer Durak E "Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28, ss.704 - 714, 2023. 10.53433/yyufbed.1221987
ISNAD Teniz, Necmettin - Demirer Durak, Emre. "Van’ın Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde Biber, Domates ve Kavundan Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28/2 (2023), 704-714. https://doi.org/10.53433/yyufbed.1221987