Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 51 Sayfa Aralığı: 92 - 112 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.52642/susbed.1277793 İndeks Tarihi: 31-08-2023

Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi

Öz:
2000 yılından itibaren yeni iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile Metaverse dünyasına yönelik bir evrilmenin meydana geldiği bilinmektedir. Bu dünya, Türkiye’de özellikle son yıllarda farklı çevreler tarafından yoğun bir şekilde dile getirilmekte, tanımlanırken sosyal bilimlerdeki birçok kavram gibi farklı yönleri vurgulanmakta; ancak genel kabul gören bir tanımdan söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada ulusal ve uluslararası çalışmalarda Metaverse’ün hangi kavramlarla tanımlandığını ve bu tanımlarda hangi kavramların daha çok vurgulandığını belirlemek amaçlanmıştır. Metaverse’ün ne olduğu, Metaverse ile ilgili üzerinde en çok durulan kavramların neler olduğu ve hangi temaların oluşturulabileceği soruları sorulmuştur. Amaç ve sorular doğrultusunda Metaverse’ü açıklayan 89 tanım Maxqda 2020 programında içerik analizi yapılarak incelenmiştir. İncelemede kapsam, içerik, teknik yapı ve sosyal alan olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Bu temalar çerçevesinde 22 kategori ve 401 kod oluşturulmuştur. İnceleme sonunda dünya, sanal, Metaverse, gerçeklik, etkileşim, dijital, fiziksel, 3D, insan, kullanıcı kavramlarının yoğunluğa sahip oldukları görülmüş ve kapsayıcı yeni bir tanımlama yapılmıştır.
Anahtar Kelime: Metaverse Sanal Dünya Sanal Gerçeklik 3D Avatar

What is the Metaverse? A New Definition Proposal in the Context of the Literature Background

Öz:
It is known that evolution towards the Metaverse world has occurred with the rapid development of new communication technologies since 2000. This world has been intensely expressed by different people in Turkey, especially in recent years. While defining the Metaverse, different aspects are emphasized like many concepts in social sciences; however, it is not possible to talk about a generally accepted definition. Accordingly, in this study, it is aimed to determine with which concepts Metaverse is defined in national and international publications and which concepts are emphasized more in these definitions. Questions were asked about what the Metaverse is, what the most emphasized concepts about Metaverse are, and which themes can be created. In line with the purpose and questions, 89 definitions explaining the Metaverse were analyzed by content analysis in the Maxqda 2020 program. In the review, four themes were determined as scope, content, technical structure and social area. Within the framework of these themes, 22 categories and 401 codes were created. At the end of the review, it was seen that the concepts of world, virtual, Metaverse, reality, interaction, digital, physical, 3D, human and user had the highest frequency and an inclusive new definition was made.
Anahtar Kelime: Metaverse Virtual World Virtual Reality 3D Avatar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ağralı, Ö., & Aydın, Ö. (2021). Tweet classification and sentiment analysis on Metaverse related messages. Journal of Metaverse, 25-30.
 • Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: A review. Medical Reference Services Quarterly, 31(2), s. 212-218.
 • Binance Academy. (2021a, September 21). Binance Academy. January 4, 2022 tarihinde What Is the Metaverse?: https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse?utm_campaign=googleadsxacademy&utm_source=googleads&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXTtpSPQO21KMxN_iS0Mx1v_dp4AIWgrgAGs05FFA49o3lgCTjQx1AwaAh1FEALw_wcB adresinden alındı
 • Binance Academy. (2021b, December 22). Top 7 technologies that power the Metaverse. February 2022, 13 tarihinde https://academy.binance.com/en/articles/top-7-technologies-that-power-the-metaverse adresinden alındı
 • Bond, K. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Brown, P. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence.
 • Cem, H. (2021, Şubat 21). Karma gerçeklik. Mart 09, 2022 tarihinde https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/karma-gerceklik,29959 adresinden alındı
 • Cem, H. (2022a, Şubat 9). Hoş geldin metaverse. Şubat 11, 2022 tarihinde https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/hos-geldin-metaverse,34141 adresinden alındı
 • Cem, H. (2022b, Ocak 30). Metaverse öncesi hazırlıklar. Şubat 2022, 2 tarihinde https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/metaverse-oncesi-hazirliklar,34026 adresinden alındı
 • Cem, H. (2022c, Şubat 12). Metaverse'e nasıl girer, neler yapabilirim? Mart 3, 2022 tarihinde https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/metaverse-e-nasil-girer-neler-yapabilirim,34157 adresinden alındı
 • Cheng, R., Wu, N., Chen, S., & Han, B. (2022). Will metaverse be nextG internet? Vision, hype, and reality. arXiv preprint arXiv:2201.12894. https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.12894
 • Chiu, E. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Cisco. (2022). What is 5G? February 5, 2022 tarihinde https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/what-is-5g.html adresinden alındı
 • Collins, C. (2008). Looking to the future: Higher education in the Metaverse. Educause Review, 43(5), s. 51-63.
 • Conti, R., & Schmidt, J. (2022, February 15). What is an NFT? Non-fungible tokens explained. March 12, 2022 tarihinde https://www.forbes.com/advisor/investing/nft-non-fungible-token/ adresinden alındı
 • Deloitte. (2017). Mixed reality: Experiences get more intuitive, immersive, and empowering. March 9, 2022 tarihinde https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology/deloitte-uk-tech-trends-2017-mixed-reality.pdf adresinden alındı
 • Dionisio, J., Burns III, W. G., & Gilbert, R. (2013). 3D virtual worlds and the Metaverse: Current status and future possibilities. ACM Computing Surveys (CSUR), 45(3), s. 1-38.
 • Dong, H. (2021). A primer on augmented, virtual. Wunderman Thompson. March 5, 2022 tarihinde https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Doolani, S., Wessels, C., Kanal, V., Sevastopoulos, C., Jaiswal, A., Nambiappan, H., & Makedon, F. (2020). A review of extended reality (XR) technologies for manufacturing training. Technologies, 8(4). https://doi.org/10.3390/technologies8040077
 • Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., & Cai, W. (2021). Metaverse for social good: A university campus prototype. 29th ACM International Conference on Multimedia (MM, (s. 153-161). https://arxiv.org/pdf/2108.08985.pdf adresinden alındı
 • Ethereum. (2022). Non-fungible tokens (NFT). March 11, 2022 tarihinde https://ethereum.org/en/nft/ adresinden alındı
 • Euronews. (2021, Aralık 18). 'İnternetin geleceği' olarak görülen 'Metaverse' nedir? Mart 7, 2022 tarihinde https://tr.euronews.com/next/2021/12/18/meta-universe-nedir-metaverse-ile-ilgili-neler-biliniyor adresinden alındı
 • Evolve EFTs. (2021, December 8). Metaverse glossary. January 16, 2022 tarihinde https://evolveetfs.com/wp-content/uploads/2021/12/MESH-ETF-metaverse-Glossary-2021-12-08-EN.pdf adresinden alındı
 • Fast-Berglund, A., Gong, L., & Li, D. (2018). Testing and validating extended reality (xR) technologies in manufacturing. Procedia Manufacturing, 25, 31-38. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.06.054
 • Ferhat, S. (2016). Dijital dünyanın gerçekliği, gerçek dünyanın sanallığı bir dijital medya ürünü olarak sanal gerçeklik. TRT Akademi, 1(2), s. 724-746.
 • Fiğan, M. (2022). Üç boyutlu bir dijital dünyaya doğru: Metaverse. Mart 07, 2022 tarihinde https://yenimedya.wordpress.com/2021/11/24/uc-boyutlu-bir-dijital-dunyaya-dogru-metaverse/ adresinden alındı
 • Google Earth Help. (2022). How images are collected. March 11, 2022 tarihinde https://support.google.com/earth/answer/6327779?hl=en#zippy=%2Cd-images adresinden alındı
 • Grider, D., & Maximo, M. (2021). The Metaverse: Web 3.0 virtual cloud economies. Grayscale Research. https://www.digitalcapitalmanagement.com.au/wp-content/uploads/2022/02/Grayscale_metaverse_Report_Nov2021.pdf adresinden alındı
 • Huggett, J. (2020). Virtually real or really virtual: Towards a heritage Metaverse. Studies in Digital Heritage, 4(1), s. 1-15.
 • Huynh-The, T., Pham, Q.-V., Pham, X.-Q., Nguyen, T. T., Han, Z., & Kim, D.-S. (2022). Artificial intelligence for the Metaverse: A survey. arXiv preprint, 1-24. https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.10336
 • IBM Cloud Education. (2020, June 3). Artificial intelligence (AI). March 14, 2022 tarihinde https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence adresinden alındı
 • İçten, T., & Bal, G. (2017). Artırılmış gerçeklik üzerine son gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), s. 111-136.
 • Jaynes, C., Seales, W. B., Calvert, K., Fei, Z., & Griffioen, J. (2003). The Metaverse: A networked collection of inexpensive, self-configuring, immersive environments. the Workshop on Virtual Environments 2003, (s. 115-124).
 • Kalkavan, B. (2021, Ağustos 25). Artırılmış gerçeklik AR (Augmented Reality) nedir? E-Ticaretten kullanım örnekleri. Mart 8, 2022 tarihinde https://hype.com.tr/arama-motoru-optimizasyonu/artirilmis-gerceklik-augmented-reality-nedir/ adresinden alındı
 • Kim, J. G. (2021). A study on Metaverse culture contents matching platform. International Journal of Advanced Culture Technology, 9(3), s. 232-237.
 • Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital büyük patlamada’ fırsatlar ve endişelere yönelik algılar. Intermedia International e-Journal, 8(15), s. 245-266. https://doi.org/10.21645/intermedia.2021.109
 • Künüçen, H. H., & Samur, S. (2021). Dijital çağın gerçeklikleri: Sanal, artırılmış, karma ve genişletilmiş gerçeklikler üzerine bir değerlendirme. Yeni Medya, 2021(11), 37-62.
 • Kwanya, T., Stilwell, C., & Underwood, P. (2014). Library 3.0: Intelligent libraries and apomediation. Elsevier.
 • Lai, J. (2021). Intro to the Metaverse. Newzoo. https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-intro-to-the-metaverse-report-2021-free-version adresinden alındı
 • Lee, L.-H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., . . . Hui, P. (2021). All one needs to know about Metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda. https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.05352
 • Leonard, K. (2022, February 11). What is an NFT? March 14, 2022 tarihinde https://seekingalpha.com/article/4479683-what-is-an-nft?external=true&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjullABouX0PWCb3f4dktpZQXPa-emj7u40gxJ5wY6nJKVRzUfFFIy3_UaAr8_EALw_wcB&utm_campaign=14926960698&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=133537863789%5Eaud- adresinden alındı
 • Merriam-Webster. (2022). NFT. March 14, 2022 tarihinde https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT adresinden alındı
 • Microsoft. (2021, October 19). Mixed reality color, light, and materials. February 18, 2022 tarihinde https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/design/color-light-and-materials adresinden alındı
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Mullins, R. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Murphy, K. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Nakavachara, V., & Saengchote, K. (2022). Is Metaverse LAND a good investment? It depends on your unit of account! arXiv preprint, 0-12. https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03081
 • Nalbant, K. G., & Uyanık, Ş. (2021). Computer vision in the Metaverse. Journal of Metaverse, 1(1), 9-12.
 • Narin, N. G. (2021). A content analysis of the Metaverse articles. Journal of Metaverse, 1(1), 17-24.
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., . . . Daneshmand, M. (2021). A survey on Metaverse: the state-of-the-art, technologies, applications, and challenges. https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.09673
 • Oracle. (2022). Yapay zeka nedir? Yapay zeka hakkında bilgi edinin. Mart 13, 2022 tarihinde https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/ adresinden alındı
 • Özcan, B. (2021). İnternetten sonra bu gelecek! METAVERSE. March 7, 2022 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=kbDEojkAt9c adresinden alındı
 • Park, S.-M., & Kim, Y.-G. (2022). A Metaverse: Taxonomy, components, applications, and open challenges. IEEE Access, 4209-4251. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3140175
 • Prisco, G. (2009). A virtual world space agency. Futures, 41(8), s. 569-571.
 • Qualcomm. (2022). Everything you need to know about 5G. March 2, 2022 tarihinde https://www.qualcomm.com/5g/what-is-5g adresinden alındı
 • Reaume, A. (2022, February 11). Seeking alpha. February 11, 2022 tarihinde https://seekingalpha.com/article/4472812-what-is-metaverse?external=true&gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXROvxI23fZH8D3pKNpdIM57wwpkTvIcgc87MCikr0hBF9Zx4_vYhKMaAjqiEALw_wcB&utm_campaign=14926960698&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=127894704186%5Ed adresinden alındı
 • Rehm, S. V., Goel, L., & Crespi, M. (2015). The Metaverse as mediator between technology, trends, and the digital transformation of society and business. Journal for Virtual Worlds Research, 8(2), s. 1-6.
 • Roblox. (2021). Intro to the Metaverse. Newzoo. https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-intro-to-the-metaverse-report-2021-free-version adresinden alındı
 • Ryskeldiev, B., Ochiai, Y., Cohen, M., & Herder, J. (2018). Distributed Metaverse: Creating decentralized blockchain-based model for peer-to-peer sharing of virtual spaces for mixed reality applications. the 9th Augmented Human International Conference, (s. 1-3).
 • Schlemmer, E., Trein, D., & Cristoffer, O. (2009). The Metaverse: Telepresence in 3D avatar-driven digital-virtual worlds. Tic. Revista d'innovaci? Educativa(2), s. 26-32.
 • Schroeder, R., Huxor, A., & Smith, A. (2001). Activeworlds: Geography and social interaction in virtual reality. Futures, 33(7), s. 569-587.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (s. 351-357).
 • Singh, N. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Speicher, M., Hall, B. D., & Nebeling, M. (2019). What is mixed reality? 2019 CHI conference on human factors in computing systems, (s. 1-15). Glasgow. https://doi.org/10.1145/3290605.3300767
 • Stein, D. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Stephenson, N. (2000). Snow crash. Spectra Books.
 • Stuart, K. (2021). Into the Metaverse. Wunderman Thompson Intelligence. https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Suzuki, S. N., Kanematsu, H., Barry, D. M., Ogawa, N., Yajima, K., Nakahira, K. T., & Yoshitake, M. (2020). Virtual experiments in Metaverse and their applications to collaborative projects: The framework and its significance. Procedia Computer Science, 176, s. 2125-2132.
 • Sweeney , T. (2021). Intro to the Metaverse. Newzoo. https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-intro-to-the-metaverse-report-2021-free-version adresinden alındı
 • Toneis, C. N. (2011). Puzzles as a creative form of play in Metaverse. Journal for Virtual Worlds Research, 4(1), s. 4-21.
 • Unleash. (2021, August 19). What is Facebook Horizon Workrooms? March 9, 2022 tarihinde https://www.unleash.ai/what-is-facebook-horizon-workrooms/ adresinden alındı
 • Verizon. (2022). What is 5G and why does it matter? January 8, 2022 tarihinde https://www.verizon.com/about/our-company/5g/what-5g adresinden alındı
 • Wright, M., Ekeus, H., Coyne, R., Stewart, J., Travlou, P., & Williams, R. (2008). Augmented duality: overlapping a Metaverse with the real world. the 2008 International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology, (s. 263-266).
 • Wunderman Thompson Intelligence. (2021). Into the Metaverse. March 5, 2022 tarihinde https://www.wundermanthompson.com/insight/new-trend-report-into-the-metaverse adresinden alındı
 • Yurdakul, N. B., & Bat, M. (2011). Şirketler için rekabette sanal farkındalık: Arama motoru pazarlaması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), s. 44-60.
APA BATU M, Kocaömer C (2023). Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. , 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
Chicago BATU MIKAIL,Kocaömer Celal Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. (2023): 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
MLA BATU MIKAIL,Kocaömer Celal Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. , 2023, ss.92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
AMA BATU M,Kocaömer C Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. . 2023; 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
Vancouver BATU M,Kocaömer C Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. . 2023; 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
IEEE BATU M,Kocaömer C "Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi." , ss.92 - 112, 2023. 10.52642/susbed.1277793
ISNAD BATU, MIKAIL - Kocaömer, Celal. "Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi". (2023), 92-112. https://doi.org/10.52642/susbed.1277793
APA BATU M, Kocaömer C (2023). Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (51), 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
Chicago BATU MIKAIL,Kocaömer Celal Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.51 (2023): 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
MLA BATU MIKAIL,Kocaömer Celal Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.51, 2023, ss.92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
AMA BATU M,Kocaömer C Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (51): 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
Vancouver BATU M,Kocaömer C Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (51): 92 - 112. 10.52642/susbed.1277793
IEEE BATU M,Kocaömer C "Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.92 - 112, 2023. 10.52642/susbed.1277793
ISNAD BATU, MIKAIL - Kocaömer, Celal. "Metaverse Nedir? Literatür Art Alanı Bağlamında Yeni Bir Tanım Önerisi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 51 (2023), 92-112. https://doi.org/10.52642/susbed.1277793