Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması

Yıl: 2021 Cilt: 15 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 356 - 358 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12956/tchd.741768 İndeks Tarihi: 04-09-2023

Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Tüberküloz (TB) tüm dünyada hala çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de, 2005 yılından beri aktif olarak Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi ile tüm TB vakalarının Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur. Bu çalışmada amacımız, bu sistemin üçüncü basamak bir merkezde ne kadar etkili çalıştığını göstermektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2005- Aralık 2015 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde tüberküloz tanısı alan veya tüberküloz tanısıyla tedavi alıp izlenmekte olan 0-18 yaşları aralığında TB vakaları geriye dönük olarak saptandı. Sağlık Bakanlığı Tüberküloz Daire başkanlığı yöneticileri ile beraber hastaların Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi kayıtları tarandı. Rapor edilmemiş vakalar veya raporlamadaki gecikmelerin nedenleri değerlendirildi. Bulgular: Ocak 2005- Aralık 2015 tarihleri arasında 93 TB vakası tespit edildi. Tüberküloz Daire Başkanlığı yöneticileri ile yapılan ön değerlendirmede 93 hastadan 92’sinin bildirim sisteminde uygun şekilde yer aldığı görüldü. Bildirimi yapılmamış bir hastanın TB menenjiti tanısıyla yoğun bakımda yattığı; aile isteğiyle başka bir merkeze tedavi devamı için sevk edildiği ve yatışı esnasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Sonuç: Tüberküloz vakalarının bildirilmesi ve ulusal kayıt sistemleri halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde 2005 yılından beri uygulanmakta olan doğrudan gözetim altında tedavi politikası sayesinde TB vakalarının neredeyse hepsi kayıt altına alınmaktadır. Merkezimizden bildirimi yapılmayan hastamız göz önünde bulundurulduğunda özellikle genel durumu kötü olan hastaların tanı alır almaz bildirilmesinin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Erken bildirimler, başta çocuklar olmak üzere temaslıların tüberküloz koruma tedavisi veya tüberküloz tedavisi ihtiyacı açısından daha erken değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.
Anahtar Kelime: Bildirim Sürveyans Tüberküloz

Pediatric Tuberculosis Data from a Tertiary Center With the Comparison of National Tuberculosis Surveillance System Data

Öz:
Objective: Tuberculosis (TB) is still a major public health problem worldwide. In Turkey, TB cases have to be reported to the Ministry of Health via the National Tuberculosis Surveillance System which has been active since 2005. In this study, our aim is to investigate how effectively the system is working at a tertiary center. Material and Methods: TB cases aged 0 to 18 years who admitted to Hacettepe University Pediatric Pulmonology for diagnosis or treatment between January 2005 and December 2015 were detected. These cases were later screened from the records of the National Tuberculosis Surveillance System by the help of the managers from Tuberculosis Department of the Ministry of Health. Unreported cases and delays in reporting were evaluated. Results: From January 2005 to December 2015 there were 93 pediatric TB patients. In the preliminary evaluation, 92 of the 93 patients were properly reported via the National Tuberculosis Surveillance System. The single unreported patient had been hospitalized in the intensive care unit with a diagnosis of severe TB meningitis and transferred to another center upon the family request. It was learned that she died during her hospitalization. Conclusion: Reporting of tuberculosis cases and national registration systems are very important for public health. Thanks to the direct supervision treatment policy implemented in our country since 2005, almost all TB cases are recorded. Considering our patient who was not notified from our center, it has seen that it is very important to report patients with a poor condition as soon as they are diagnosed. Early notifications allow earlier evaluation of contacts, especially children, in terms of the need for tuberculosis prevention or tuberculosis treatment.
Anahtar Kelime: Notification Surveillance Tuberculosis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ (Accessed on October 28, 2019).
  • 2. Türkiye’de Verem Savaşı 2019 Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın no:1168.
  • 3. Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi, Sağlık Bakanlığı Yayın No:1129 Ankara, Mayıs 2019.
  • 4. Özkara Ş, Arpaz S, Özkan S, Aktaş Z, Örsel O, Ecevit H. Tüberküloz tedavisinde doğrudan gözetimli tedavi (DGT). Solunum Hastalıkları 2003;14:150-7.
  • 5. Organization WH. Global tuberculosis report 2016 World Health Organization; 2016.
  • 6. Morales García, Rodrigo T, Clemente MM, Munoz A, Bermudez P, Casas F, et all. Factors associated with unreported tuberculosis cases in Spanish hospitals. BMC Infec Dis 2015;15:295.
  • 7. Tao Li, Shewade HD, Thu Soe K, Rainey JJ, Zhang H, Du X, et al. Under-reporting of diagnosed tuberculosis to the national surveillance system in China: an inventory study in nine counties in 2015. BMJ open 2019;9:e021529.
  • 8. Huseynova S, Hashim DS, Tbena MR, Harris R, Bassili A, Abubakar I, et al. “ Estimating tuberculosis burden and reporting in resource- limited countries: a capture-recapture study in Iraq. Int J Tuber Lung Dis 2013;17: 462-7.
  • 9. Şimşek AÇ, Özkan S. Ankara İlinde Yapılan Aktif Sürveyans Uygulamasının Tüberküloz Hastalarının Kayıt ve Takibine Katkısının Değerlendirilmesi. Ankara Med J 2019;19:71-82.
APA Mete Yesil A, Yalçın E, Ademhan Tural D, Emiralioglu N, Ozsezen B, Kabasakal E, YILDIRIM A, Dogru D, Özçelik U, Kiper N (2021). Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. , 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
Chicago Mete Yesil Ayse,Yalçın Ebru Güneş,Ademhan Tural Dilber,Emiralioglu Nagehan,Ozsezen Beste,Kabasakal Erhan,YILDIRIM AYŞEGÜL,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. (2021): 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
MLA Mete Yesil Ayse,Yalçın Ebru Güneş,Ademhan Tural Dilber,Emiralioglu Nagehan,Ozsezen Beste,Kabasakal Erhan,YILDIRIM AYŞEGÜL,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. , 2021, ss.356 - 358. 10.12956/tchd.741768
AMA Mete Yesil A,Yalçın E,Ademhan Tural D,Emiralioglu N,Ozsezen B,Kabasakal E,YILDIRIM A,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. . 2021; 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
Vancouver Mete Yesil A,Yalçın E,Ademhan Tural D,Emiralioglu N,Ozsezen B,Kabasakal E,YILDIRIM A,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. . 2021; 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
IEEE Mete Yesil A,Yalçın E,Ademhan Tural D,Emiralioglu N,Ozsezen B,Kabasakal E,YILDIRIM A,Dogru D,Özçelik U,Kiper N "Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması." , ss.356 - 358, 2021. 10.12956/tchd.741768
ISNAD Mete Yesil, Ayse vd. "Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması". (2021), 356-358. https://doi.org/10.12956/tchd.741768
APA Mete Yesil A, Yalçın E, Ademhan Tural D, Emiralioglu N, Ozsezen B, Kabasakal E, YILDIRIM A, Dogru D, Özçelik U, Kiper N (2021). Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 15(5), 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
Chicago Mete Yesil Ayse,Yalçın Ebru Güneş,Ademhan Tural Dilber,Emiralioglu Nagehan,Ozsezen Beste,Kabasakal Erhan,YILDIRIM AYŞEGÜL,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 15, no.5 (2021): 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
MLA Mete Yesil Ayse,Yalçın Ebru Güneş,Ademhan Tural Dilber,Emiralioglu Nagehan,Ozsezen Beste,Kabasakal Erhan,YILDIRIM AYŞEGÜL,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.15, no.5, 2021, ss.356 - 358. 10.12956/tchd.741768
AMA Mete Yesil A,Yalçın E,Ademhan Tural D,Emiralioglu N,Ozsezen B,Kabasakal E,YILDIRIM A,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2021; 15(5): 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
Vancouver Mete Yesil A,Yalçın E,Ademhan Tural D,Emiralioglu N,Ozsezen B,Kabasakal E,YILDIRIM A,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2021; 15(5): 356 - 358. 10.12956/tchd.741768
IEEE Mete Yesil A,Yalçın E,Ademhan Tural D,Emiralioglu N,Ozsezen B,Kabasakal E,YILDIRIM A,Dogru D,Özçelik U,Kiper N "Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması." Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 15, ss.356 - 358, 2021. 10.12956/tchd.741768
ISNAD Mete Yesil, Ayse vd. "Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Tüberküloz Verilerinin Ulusal Tüberküloz Bildirim Sistemi Verileri ile Karşılaştırılması". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 15/5 (2021), 356-358. https://doi.org/10.12956/tchd.741768