Yıl: 2023 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 773 - 789 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34083/akaded.1328009 İndeks Tarihi: 05-09-2023

Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV

Öz:
Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Alî Şîr Nevâyî; Farsçanın edebî dil olduğu ve Türkçe eser vermenin küçümsendiği bir dönemde, eserlerini şuurlu olarak Türkçe kaleme almıştır. Aynı zamanda Farsça bir dîvân da tertip eden Nevâyî’nin Farsça Dîvân’ı; gazel, müseddes, terkîb-bend, rübâ’î, kıt’a, tarih, lugaz, muammâ, müfredler, Molla Câmî için yazılan mersiye ile “Sitte-i Zarûriyye” isimli kasidelerden oluşmaktadır. Ayrıca Nevâyî’nin Türkiye’de bulunan Farsça dîvânlarının yazma nüshalarında yer almayan ve “Fusûl-i Erba’a” başlığını taşıyan dört kasidesi daha mevcuttur. Fusûl-i Erba’a; dört mevsimden söz eden “Seretân”, “Hazân”, “Bahâr” ve “Dey” başlıklı dört kasideden müteşekkildir. Nevâyî’nin kasidelerinin Türkçe tercümelerini ihtiva edecek olan bu çalışmanın ilk tefrikasında; Nevâyî’nin Türkçe ve Farsça eserler verme kabiliyetinden söz edilmiş, “Sitte-i Zarûriyye” ve “Fusûl-i Erba’a”da yer alan kasideler kısaca tanıtılmış ve sonunda da “Seretân” başlıklı kasidenin Türkçe tercümesine yer verilmiştir. İkinci tefrika, “Fusûl-i Erba’a”nın ikinci kasidesi olan “Hazân”ın; üçüncü tefrika ise “Fusûl-i Erba’a”nın üçüncü kasidesi olan “Bahâr”ın tercümesinden oluşmaktadır. Bu tefrikada ise dördüncü kaside olan “Dey”in Türkçe tercümesine yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: Nevâyî Farsça Dîvân kaside Fusûl-i Erba'a dey kış

Persian Qasidas of Alî Şîr Nevâyî-IV

Öz:
Ali Şîr Nevâyî, one of the most important figures of Turkish literature; He consciously wrote his works in Turkish at a time when Persian was the literary language and writing in Turkish was despised. Nevâyî's Persian Dîvân, who also arranged a Persian divan; it consists of gazel, müseddes, terkib-bend, rübâ'î, kıt'a, tarih, lugaz, muamma, mufreds, an elegy written for Molla Câmî and eulogies named “Sitte-i Zarûriyye”. In addition, Nevâyî has four more odes titled “Fusûl-i Erba'a” which are not included in the manuscripts of Persian divans in Turkey. Fusûl-i Erba'a; it consists of four odes titled “Seretân”, “Hazân”, “Spring” and “Dey”, which talk about the four seasons.In the first episode of this study, which will contain the Turkish translations of Nevâyî's eulogies; Nevâyî's ability to produce works in Turkish and Persian is mentioned, the odes in “Sitte-i Zarûriyye” and “Fusûl-i Erba'a” are briefly introduced, and the Turkish translation of the eulogy titled “Seretân” is given at the end. The second serial is the second eulogy of “Fusûl-i Erba'a”, “Hazan”; the third serial consists of the translation of “Bahâr”, which is the third eulogy of “Fusûl-i Erba'a”. In this serial, the Turkish translation of “Dey”, which is the fourth eulogy, is included.
Anahtar Kelime: Nevâyî Persian Diwan qasida Fusûl-i Erba'a dey winter

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Kartal A, Eraslan S (2023). Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. , 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
Chicago Kartal Ahmet,Eraslan Saniye Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. (2023): 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
MLA Kartal Ahmet,Eraslan Saniye Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. , 2023, ss.773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
AMA Kartal A,Eraslan S Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. . 2023; 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
Vancouver Kartal A,Eraslan S Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. . 2023; 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
IEEE Kartal A,Eraslan S "Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV." , ss.773 - 789, 2023. 10.34083/akaded.1328009
ISNAD Kartal, Ahmet - Eraslan, Saniye. "Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV". (2023), 773-789. https://doi.org/10.34083/akaded.1328009
APA Kartal A, Eraslan S (2023). Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 7(2), 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
Chicago Kartal Ahmet,Eraslan Saniye Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 7, no.2 (2023): 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
MLA Kartal Ahmet,Eraslan Saniye Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , vol.7, no.2, 2023, ss.773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
AMA Kartal A,Eraslan S Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi . 2023; 7(2): 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
Vancouver Kartal A,Eraslan S Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi . 2023; 7(2): 773 - 789. 10.34083/akaded.1328009
IEEE Kartal A,Eraslan S "Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV." Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 7, ss.773 - 789, 2023. 10.34083/akaded.1328009
ISNAD Kartal, Ahmet - Eraslan, Saniye. "Alî Şîr Nevâyî’nin Farsça Kasideleri-IV". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 7/2 (2023), 773-789. https://doi.org/10.34083/akaded.1328009