Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı

Yıl: 2021 Cilt: 15 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 239 - 244 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12956/tchd.895409 İndeks Tarihi: 06-09-2023

Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı

Öz:
Amaç: İdiopatik pulmoner hemosideroz (İPH), tekrarlayan hemoptizi, demir eksikliği anemisi ve pulmoner infiltrasyonlar ile giden nadir bir hastalıktır. Bu çalışmada başlangıçta anemi ve/veya retikülosit yüksekliği bulunan ve İPH tanısı alan hastaların özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Anemi ve/veya retikülosit yüksekliği ile başvurup İPH tanısı almış ve Hacettepe Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümünde takipte olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 14 hastanın dokuzu (%64.3) kızdı. Ortanca tanı yaşı 60 ay (IQR: 42)’di. Şikayetler ile tanı arasında geçen ortanca süre 12 ay (IQR:15.5)’di. Ortanca başvuru hemoglobin (Hb) düzeyleri 6.7 g/dL (IQR: 4.07), ortanca retikülosit yüzdesi 5.1 (IQR: 3.2)’di. Tanı anında hastaların sadece 5’sinde (%35.71) hastalığın klasik triadı olan hemoptizi, demir eksikliği anemisi ve pulmoner infiltrasyon bulguları saptandı. Oniki (%85.7) hastada tanı anında anormal akciğer grafisi saptandı. On (71.4%) hastaya başlangıçta pnömoni tanısı konulduğu kaydedildi. Tanı öncesinde 12 (%85.7) hastada demir eksikliği anemisi saptanarak tedavi verildiği saptandı. Bu hastaların tümünde demir eksikliği anemisinin tedaviye dirençli seyrettiği öğrenildi. Hastaların 13’üne (%92.9) tanı anına kadar en az bir kez kan trasfüzyonu yapıldığı saptandı. Sonuç: İPH her zaman klasik triad şeklinde izlenmeyebilir. Demir eksikliği anemisi ile birlikte solunumsal bulguları olan ve görüntülemede pulmoner infiltrasyon bulunan hastalarda, tedavilere beklenen yanıt alınamaması veya tekrarlayan ataklar olması durumunda İPH akla gelmelidir.
Anahtar Kelime: Anemi Çocukluk İdiopatik pulmoner hemosideroz

Anemia and Reticulocyte Elevation with Respiratory Distress: Warning For Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis

Öz:
Objective: Idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH) is a rare disease with recurrent hemoptysis, iron deficiency anemia, and pulmonary infiltrates. We aimed to examine the characteristics of patients who had anemia and/or elevation of reticulocyte and were diagnosed with IPH. Material and Methods: 14 patients with a diagnosis of idiopathic pulmonary hemosiderosis who had anemia and/or elevation of reticulocyte at initial presentation were retrospectively analyzed. Results: A total of 14 children were included in the study. Nine (64.3%) were female. The median age at the diagnosis was 60 months (IQR: 42). The median time from onset to diagnosis was 12 months (IQR: 15.5). The median hemoglobin levels were 6.7 g/dL (IQR:4.07). At the time of initial diagnosis, only 5 (35.71%) patients had a classical triad of hemoptysis, iron deficiency anemia, and pulmonary infiltration. Abnormal chest X-ray was detected in 12 (85.7%) of patients at the time of diagnosis. Ten (71.4%) patients were diagnosed with pneumonia at the initial presentation. Iron deficiency anemia was detected in 12 (85.7%) patients before diagnosis and all were resistant to treatment. Thirteen (92.9%) patients had a history of blood transfusion at least once before diagnosis. Conclusion: IPH may not always present with the classical triad. In patients with respiratory findings and pulmonary infiltration with iron deficiency anemia, IPH should be considered in unresponsive patients to treatments or recurrent attacks.
Anahtar Kelime: Anemia Children Idiopathic pulmonary hemosiderosis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. de Silva C, Mukherjee A, Jat KR, Lodha R, Kabra SK. Pulmonary Hemorrhage in Children: Etiology, Clinical Profile and Outcome. Indian J Pediatr 2019;86:7-11.
 • 2. Zhang Y, Luo F, Wang N, Song Y, Tao Y. Clinical characteristics and prognosis of idiopathic pulmonary hemosiderosis in pediatric patients. J Int Med Res 2019;47:293-302.
 • 3. Le Clainche L, Le Bourgeois M, Fauroux B, Fauroux B, Forenza N, Dommergues JP, et al. Long-term outcome of idiopathic pulmonary hemosiderosis in children. Medicine (Baltimore) 2000;79:318-26.
 • 4. Taytard J, Nathan N, de Blic J, Fayon M, Epaud R, Deschildre A, et al. New insights into pediatric idiopathic pulmonary hemosiderosis: the French RespiRare (R) cohort. Orphanet J Rare Dis 2013;8:161.
 • 5. Bakalli I, Kota L, Sala D,Celaj E,Kola E, Lluka R, et al. Idiopathic pulmonary hemosiderosis - a diagnostic challenge. Ital J Pediatr 2014;40:35.
 • 6. Kiper N, Gocmen A, Ozcelik U, Dilber E, Anadol D. Long-term clinical course of patients with idiopathic pulmonary hemosiderosis (1979-1994): prolonged survival with low-dose corticosteroid therapy. Pediatr Pulmonol 1999;27:180-4.
 • 7. Zhang X, Wang L, Lu A, Zhang M. Clinical study of 28 cases of paediatric idiopathic pulmonary haemosiderosis. J Trop Pediatr 2010;56:386-90.
 • 8. Castellazzi L, Patria MF, Frati G, Esposito AA, Esposito S. Idiopathic pulmonary haemosiderosis in paediatric patients: how to make an early diagnosis. Ital J Pediatr 2016;42:86.
 • 9. Ahmed M, Raj D, Kumar A, Kumar A. Anaemia and respiratory failure in a child: can it be idiopathic pulmonary haemosiderosis? BMJ Case Rep 2017;2017.
 • 10. Blanco A, Solis P, Gomez S, Valbuena C, Telleria JJ. Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in idiopathic pulmonary hemoside- rosis. Pediatr Allergy Immunol 1994;5:235-9.
 • 11. Kurland G, Deterding RR, Hagood JS, Hagood JS, Young LR, Brody AS, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: classification, evaluation, and management of childhood interstitial lung disease in infancy. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:376-94.
 • 12. Poggi V, Lo Vecchio A, Menna F, Menna G. Idiopathic pulmonary hemosiderosis: a rare cause of iron-deficiency anemia in childhood. J Pediatr Hematol Oncol 2011;33:e160-2.
 • 13. Kabra SK, Bhargava S, Lodha R, Satyavani A, Walia M. Idiopathic pulmonary hemosiderosis: clinical profile and follow up of 26 children. Indian Pediatr 2007;44:333-8.
APA Hizal m, Eryilmaz Polat S, Emiralioglu N, Ademhan Tural D, Ozsezen B, Sunman B, YALÇIN ÜLGER E, Dogru D, Özçelik U, Kiper N (2021). Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. , 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
Chicago Hizal mina,Eryilmaz Polat Sanem,Emiralioglu Nagehan,Ademhan Tural Dilber,Ozsezen Beste,Sunman Birce,YALÇIN ÜLGER EBRU,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. (2021): 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
MLA Hizal mina,Eryilmaz Polat Sanem,Emiralioglu Nagehan,Ademhan Tural Dilber,Ozsezen Beste,Sunman Birce,YALÇIN ÜLGER EBRU,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. , 2021, ss.239 - 244. 10.12956/tchd.895409
AMA Hizal m,Eryilmaz Polat S,Emiralioglu N,Ademhan Tural D,Ozsezen B,Sunman B,YALÇIN ÜLGER E,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. . 2021; 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
Vancouver Hizal m,Eryilmaz Polat S,Emiralioglu N,Ademhan Tural D,Ozsezen B,Sunman B,YALÇIN ÜLGER E,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. . 2021; 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
IEEE Hizal m,Eryilmaz Polat S,Emiralioglu N,Ademhan Tural D,Ozsezen B,Sunman B,YALÇIN ÜLGER E,Dogru D,Özçelik U,Kiper N "Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı." , ss.239 - 244, 2021. 10.12956/tchd.895409
ISNAD Hizal, mina vd. "Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı". (2021), 239-244. https://doi.org/10.12956/tchd.895409
APA Hizal m, Eryilmaz Polat S, Emiralioglu N, Ademhan Tural D, Ozsezen B, Sunman B, YALÇIN ÜLGER E, Dogru D, Özçelik U, Kiper N (2021). Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 15(3), 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
Chicago Hizal mina,Eryilmaz Polat Sanem,Emiralioglu Nagehan,Ademhan Tural Dilber,Ozsezen Beste,Sunman Birce,YALÇIN ÜLGER EBRU,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 15, no.3 (2021): 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
MLA Hizal mina,Eryilmaz Polat Sanem,Emiralioglu Nagehan,Ademhan Tural Dilber,Ozsezen Beste,Sunman Birce,YALÇIN ÜLGER EBRU,Dogru Deniz,Özçelik Uğur,Kiper Nural Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.15, no.3, 2021, ss.239 - 244. 10.12956/tchd.895409
AMA Hizal m,Eryilmaz Polat S,Emiralioglu N,Ademhan Tural D,Ozsezen B,Sunman B,YALÇIN ÜLGER E,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2021; 15(3): 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
Vancouver Hizal m,Eryilmaz Polat S,Emiralioglu N,Ademhan Tural D,Ozsezen B,Sunman B,YALÇIN ÜLGER E,Dogru D,Özçelik U,Kiper N Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2021; 15(3): 239 - 244. 10.12956/tchd.895409
IEEE Hizal m,Eryilmaz Polat S,Emiralioglu N,Ademhan Tural D,Ozsezen B,Sunman B,YALÇIN ÜLGER E,Dogru D,Özçelik U,Kiper N "Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı." Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 15, ss.239 - 244, 2021. 10.12956/tchd.895409
ISNAD Hizal, mina vd. "Solunum Sıkıntısı ile Beraber Anemi ve Retikülosit Yüksekliği: İdiopatik Pulmoner Hemosideroz İçin Uyarıcı". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 15/3 (2021), 239-244. https://doi.org/10.12956/tchd.895409