Yıl: 2023 Cilt: 43 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1101 - 1128 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17152/gefad.1325095 İndeks Tarihi: 09-09-2023

Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators

Öz:
The aim of this research is to reveal the influence tactics adopted by the school administrators working in the official secondary schools of Kırıkkale city center and to examine the importance of the influence tactics and their effects on the education and training process according to the views of the teachers working in these schools. Qualitative research and phenomenology design was used in the study. The research was conducted with 16 teachers. Maximum diversity sampling among purposive sampling methods was used. The data obtained with the semi-structured interview form were analyzed with the content analysis technique. According to the results of the research, it is seen that the moderate influence tactics used by the administrators in secondary schools can create an efficient working environment and peaceful climate in schools as well as increasing the organizational citizenship behaviors of teachers. On the other hand, it is seen that the use of harsh influence tactics causes negative attitudes among teachers and behaviors such as uneasiness, low motivation, grouping and failure. Administrators should prefer more moderate tactics for the effective functioning of the schools.
Anahtar Kelime: School Administrator Administration Influence Influence Tactics

Öğretmenlerin Okul Yöneticileri Tarafından Kullanılan Etkileme Taktiklerine İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Kırıkkale il merkezindeki resmi ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin benimsedikleri etkileme taktiklerini ortaya çıkarmak ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre etkileme taktiklerinin önemini ve eğitim öğretim sürecine etkilerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma 16 öğretmen ile yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ortaokullarda yöneticiler tarafından kullanılan ılımlı etkileme taktiklerinin okullarda verimli bir çalışma ortamı ve huzurlu bir iklim oluşturmanın yanı sıra öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını da artırabildiği görülmektedir. Öte yandan sert etkileme taktiklerinin kullanılmasının öğretmenler arasında olumsuz tutumlara ve tedirginlik, düşük motivasyon, gruplaşma ve başarısızlık gibi davranışlara neden olduğu görülmektedir. Yöneticiler, okulların etkili işleyişi için daha ılımlı taktikleri tercih etmelidir.
Anahtar Kelime: Okul Yöneticisi Yönetim Etkileme Etkileme Taktikleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA korkmaz y, Koşar D (2023). Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. , 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
Chicago korkmaz yusuf,Koşar Didem Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. (2023): 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
MLA korkmaz yusuf,Koşar Didem Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. , 2023, ss.1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
AMA korkmaz y,Koşar D Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. . 2023; 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
Vancouver korkmaz y,Koşar D Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. . 2023; 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
IEEE korkmaz y,Koşar D "Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators." , ss.1101 - 1128, 2023. 10.17152/gefad.1325095
ISNAD korkmaz, yusuf - Koşar, Didem. "Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators". (2023), 1101-1128. https://doi.org/10.17152/gefad.1325095
APA korkmaz y, Koşar D (2023). Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
Chicago korkmaz yusuf,Koşar Didem Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43, no.2 (2023): 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
MLA korkmaz yusuf,Koşar Didem Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, 2023, ss.1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
AMA korkmaz y,Koşar D Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
Vancouver korkmaz y,Koşar D Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 1101 - 1128. 10.17152/gefad.1325095
IEEE korkmaz y,Koşar D "Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, ss.1101 - 1128, 2023. 10.17152/gefad.1325095
ISNAD korkmaz, yusuf - Koşar, Didem. "Teachers’ Views on The Influence Tactics Used By School Administrators". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43/2 (2023), 1101-1128. https://doi.org/10.17152/gefad.1325095