ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?

Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 485 - 501 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54704/akdhfd.1169488 İndeks Tarihi: 13-09-2023

ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?

Öz:
Ticaret şirketlerinin amacı kazanç elde edilmesi, şirket kârının artırılması ve dolayısıyla şirket ortaklarının ekonomik menfaat beklentilerinin tatmin edilmesidir. Türk Borçlar Kanunu m. 620’de “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.” şeklinde yer alan şirket tanımında geçen “ortak amaç” ifadesi de bu hususa işaret etmektedir. Şirket amacının ne olduğu, kollektif ve komandit şirketlerde “bir ticari işletmenin işletilmesi” olarak Türk Ticaret Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Sermaye şirketleri olan anonim ve limited şirketlerde ise ortak amaç, şirket sözleşmesinde yer alan işletme konusu ile somutlaşmakta ve ticaret unvanı vasıtasıyla şirketle ilişkiye geçen üçüncü kişilere ilk elden bildirililmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler hukukuna ilişkin getirdiği en önemli yenilik, şirketin hak ve fiil ehliyetinin işletme konusu ile sınırlı olması kuralının (ultra vires) kaldırılmasıdır. Bu sayede şirket yöneticileri, işletme konusu dışında kalan işlemler de yaparak şirketi hak veya borç sahibi kılabilmektedir. Bu türde işlemlerin kapsamına yardım faaliyetleri, bağışlar, çevrenin korunması yahut iklim değişikliğinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla toplum menfaatine alınan ancak şirkete ekonomik yük getirme ihtimali de bulunan kararlar da dahildir. Her ne kadar şirketin hak ve fiil ehliyetinin önündeki sınırlar kaldırılmış olsa da işletme konusuna dahil olmayan işlemlerden dolayı şirket bir zarara uğrarsa, şirket yöneticilerinin sorumluluğu gündeme gelebilir. Bu bağlamda akla gelen soru şudur: Şirket yöneticileri şirketin ekonomik menfaatlerini feda edebilecek kararlar aldıklarında kendilerine yöneltilecek tazminat taleplerine karşı bu kararları toplumsal faydayı çoğaltmak amacıyla aldıkları savunmasını ileri sürebilir mi? Başka bir anlatımla, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin faaliyetleri şirketin “kâr amacı güden bir tüzel kişi” olması ile bağdaşmakta mıdır? Çalışmada bu sorulara cevap aranacaktır.
Anahtar Kelime: İşletme Konusu Ultra Vires İlkesi Ticaret Şirketleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yardım Faaliyetleri

COMPANY FOR SHAREHOLDERS’ SAKE OR SOCIETY’S SAKE? THOUGHTS ON THE COMPATIBILITY OF COMPANIES’ FIELD OF OPERATIONS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

Öz:
A company’s purpose is to gain income, increase the company’s profit and thus satisfy the shareholders’ economic interests. The expression “common purpose” referred in Article 620 of the Turkish Code of Obligations under the definition “An ordinary partnership agreement is a contract in which two or more persons undertake to combine their labor and property to achieve a common purpose.” confirms the same. The purpose of the company is clearly stated in the Turkish Commercial Code in collective and limited partnership companies as “operation of a commercial enterprise” whereas the purpose of joint stock and limited liability companies, which are capital companies, is embodied in the field of operation in the company contract and is communicated first-hand through their trade name to third parties who have contact with the company. The most important innovation introduced by the Turkish Commercial Code No. 6102 regarding corporate law is the abolition of the rule (ultra vires) that the company’s right and capacity to act are limited to the field of operation. In this way, company executives can make the company the owner of rights or debts by making transactions outside the scope of the business. Undoubtedly, the scope of such transactions also includes decisions taken for the benefit of society, such as aid activities, donations, environmental protection or prevention of climate change, but which are likely to impose an economic burden on the company. However, even if the limits in front of the company’s rights and ability to act have been removed, if the company suffers a loss due to transactions that are not included in the scope of the business, the responsibility of the company executives may come to the fore. In this context, the question that comes to mind is: When company executives take decisions that may sacrifice the economic interests of the company, can they assert the defence that they took these decisions in order to increase social benefit against the compensation claims against them?In other words, are the corporate social responsibility activities of the companies compatible with the fact that the company is a “profit- making legal entity”? In this study, answers to these questions will be sought.
Anahtar Kelime: Business Subject Ultra Vires Principle Trading Companies Corporate Social Responsibility Charitable Activities

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yatağan Özkan Ç (2023). ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. , 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
Chicago Yatağan Özkan Çiğdem ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. (2023): 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
MLA Yatağan Özkan Çiğdem ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. , 2023, ss.485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
AMA Yatağan Özkan Ç ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. . 2023; 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
Vancouver Yatağan Özkan Ç ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. . 2023; 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
IEEE Yatağan Özkan Ç "ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?." , ss.485 - 501, 2023. 10.54704/akdhfd.1169488
ISNAD Yatağan Özkan, Çiğdem. "ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?". (2023), 485-501. https://doi.org/10.54704/akdhfd.1169488
APA Yatağan Özkan Ç (2023). ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
Chicago Yatağan Özkan Çiğdem ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13, no.1 (2023): 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
MLA Yatağan Özkan Çiğdem ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, 2023, ss.485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
AMA Yatağan Özkan Ç ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 13(1): 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
Vancouver Yatağan Özkan Ç ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 13(1): 485 - 501. 10.54704/akdhfd.1169488
IEEE Yatağan Özkan Ç "ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?." Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13, ss.485 - 501, 2023. 10.54704/akdhfd.1169488
ISNAD Yatağan Özkan, Çiğdem. "ŞİRKET ORTAK İÇİN Mİ? ŞİRKET TOPLUM İÇİN Mİ? KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUYLA BAĞDAŞIR MI?". Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13/1 (2023), 485-501. https://doi.org/10.54704/akdhfd.1169488