Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 585 - 614 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.56720/mevzu.1314481 İndeks Tarihi: 20-09-2023

Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri

Öz:
Bu araştırma 1960’lı yıllarda iş gücü anlaşmaları ile Almanya’ya göç eden işçilerden koruyucu aile olan Türkiyelilerin Gençlik Daireleri ile olan iletişimlerini ele almaktadır. Çalışma, Alman çocuk koruma sistemindeki koruyucu aile modelinin tarihçesini ve yasal dayanaklarını Türkçe literatüre kazandırmayı hedeflemektedir. Berlin ve Kuzey Ren-Westfalya eyaletlerinde 16 koruyucu aile araştırma kapsamına alınmış olup derinlemesine görüşme yöntemi ile nitel veriler elde edilmiştir. Araştırmanın önemi göçmen kökenli ailelerin Gençlik Daireleri ile ilgili “korku ve güvensizlik” algılarının temel nedenini ortaya çıkarmaya dayanmaktadır. Ailelerin deneyimlerine göre Türkiyeli ailelerin Gençlik Daireleri ile ilgili olumsuz ön yargıları bu kurum hakkındaki duyumlardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışma ile Türkiyeli koruyucu ailelerin çoğunun Gençlik Daireleri ile ilgili görüşlerinin daha çok olumlu olduğu gözlemlenmiştir. Görüşmecilerden elde edilen veriler, Gençlik Dairelerinin göçmen kökenli çocukları koruma altına alırken genellikle çocuğun yüksek yararını baz aldığı ancak bununla beraber kurumlarda çalı-şan bazı görevlilerin negatif münferit tavırlarının kurumun tamamı-na atfedilemeyeceğini de ortaya çıkarmıştır. Gençlik Dairelerinin medyaya yansıyan ve göçmen aileleri ilgilendiren durumlarda daha şeffaf davranması, göçmen ailelere daha tatmin edici bir ifade ile açıklamalarda bulunması gerektiği görülmektedir.
Anahtar Kelime: Türkiyeli koruyucu aileler Alman Gençlik Daireleri Göç Koruyucu Aileler Alman Çocuk Koruma

Experiences of Turkish Foster Families in Germany with Youth Agencies

Öz:
This research examines the communication of foster families from Tur-key with the Youth Agencies. The study aims to bring the history and legal basis of the foster family model in the German child protection system to the Turkish literature. In the states of Berlin and North Rhine-Westphalia, 16 foster families were included in the re-search and qualitative data were obtained by indepth interview method. The importance of the research is based on revealing the root cause of the “fear and insecurity” perceptions of families with immigrant backgrounds regarding Youth Agencies. According to the experiences of the families, the negative preju-dices of the Turkish families about the Youth Agencies stem from the feelings about this institution. With this study, it has been observed that most of the foster families in Turkey have more positive opinions about the Youth Agencies. The data obtained from the interviewees revealed that Youth Agencies generally rely on the best interests of the child when protecting children with a migrant background, however, the negative individual attitudes of some officials working in the institutions cannot be attributed to the entire institution. It is seen that Youth Agencies should act more transparently in situations that are reflected in the media and that concern immigrant families, and they should make explanations to immigrant families with a mo-re satisfactory expression.
Anahtar Kelime: Turkish foster families German Youth Offices Immigration Foster families German Youth Care

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Achtes Sozialgesetzbuch. (1990).
 • Adıgüzel, Y. Kimliğin Korunmasında ve Üretilmesinde Türk Derneklerinin Rolü: Almanya Köln Örneği. Sakarya üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora, 2019
 • Almanya'da Koruyucu Aile Olmak. (2021, 07. 07.). Koruyucu Aile: http://www.koruyucuaile.de/index.php/koruyucu-aile-nedir adresin-den alındı
 • Anderson, M., & Linares, O. The role of cultural dissimilarity factors on child adjustment following foster placement. Children and youth services review, 34(4), (2012), 597-601.
 • Brown, j., George, N., Sintzel, J., & Arnault, D. Benefits of cultural matching in foster care. Elsevier; Children and Youth Services Review, 31(9) (2009), 1019-1024.
 • Creswell, J. Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (Bütün, & Demir, Çev.) Ankara: Sage Publications, (2013).
 • Çelebi, G., Teyhani, G., Kleinsimmlingshaus-Brieden, K. & Wallraff, A. Neue Ansaetze für die interkulturelle Pflegekinderhilfe. Münster: Landsc-haftsverband Westfalen Lippe, (2018).
 • Deutscher Familiengerichtstag. (2014). Reformbedarf im Pflegekinderwesen. Kinderrechte Kommission. https://www.dfgt.de/resources/SN-KiKo_Pflegekinder_Stellungnahme_2014.pdf
 • Ergin, D.Y. & Ermeğan, B. Çok kültürlülük ve sosyal uyum. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. (Vol. 27, No.29, pp. 1754-1761), (2011).
 • Familienportal.de.(2023). https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/pflegefamilien
 • Helming, E., Sandmeier, G., Kindler, H., & Blüml, H. Strukturelle Aspekte der Pflegekinderhilfe. München: Deutsches Jugend Institut, (2010).
 • Özgür, Ö. Çok Kültürcü Sosyal Hizmet: Eleştirel Bir Bakış. Toplum ve Sosyal Hizmet, (2010).
 • Özkan, Y., & Hablemitoğlu, Ş. Identity Crisis of Turkisch Youth in Europe: Neither Turkish nor German. European Turks. IInd International Congress of European Turks, Education and Integration.Vol1.p174-187. Ed. By. Aydoğan,İ., Yaylacı, A.F.. Erciyes University Press number:178, (2010).
 • Pothmann, & Mühlmann. Befragung von Jugendämtern (Pflegekinderdi-enste) über Pflegekinder und Pflegefamilien mit (türkischem) Migrationshintergrund – Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Dortmund: Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik/ Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, (2014).
 • Deutscher Bundestag (2017). Rechtliche Regelungen zur Qualifikation von Pflegeeltern.
 • Rip, J., Ziljstra, E., Post, W., Margrite, K., & Knorth, E. „It can never be as perfect as home‟: An explorative study into the fostering experiences of unaccompanied refugee children, their foster carers and social workers. Children and Youth Service, (2020).
 • Scheiwe, K., Harms, M., Walper, S., & Fegert, J. Pflegefamilien als soziale Familien, ihre rechtliche Anerkennung und aktuelle Herasuforderungen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, (2016, Juni), s. 1-58.
 • Test.de. (2021). https://www.test.de/Pflegeeltern-werden-Diese-Regeln-gelten-diese-Hilfen-gibt-es-5137593- 5137599/
 • Vatandaş, S. Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) ve Koruma Altına Alınan Çocuklar. Bilge Strateji, (2014), 135- 154.
 • Walter, J. K. (2021, 06 30). Caritas. Neue Caritas/Freie Traeger: https://www.caritas.de/neue- caritas/heftarchiv/jahrgang2015/artikel/pflegekinderdienste-ermoeglichen-ein-sicheres-zuhause adresinden alındı
 • Waltjen, D. C., Lipp, V., Schumann, E., & Veit, B. Das Pflegekindverhältnis -zeitlich befristete oder dauerhafte Lebensperspektive für Kinder? Göttinger Workshop zum Familienrecht, (2013).
 • Yaman, F. Almanya'da Çocukları Koruma Altına Alınan Göçmen Ailelere Yönelik Koruma Hizmetlerinin İncelenmesi. Doktora, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2018).
 • Yaman, F., & Tuncay, T. Almanya'da çocukları koruma altına alınan göçmen ailelerin gençlik dairelerine ilişkin deneyimleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (2018), 315-366.
APA Doğan B, ÖZKAN Y (2023). Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. , 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
Chicago Doğan Beyhan,ÖZKAN YASEMİN Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. (2023): 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
MLA Doğan Beyhan,ÖZKAN YASEMİN Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. , 2023, ss.585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
AMA Doğan B,ÖZKAN Y Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. . 2023; 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
Vancouver Doğan B,ÖZKAN Y Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. . 2023; 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
IEEE Doğan B,ÖZKAN Y "Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri." , ss.585 - 614, 2023. 10.56720/mevzu.1314481
ISNAD Doğan, Beyhan - ÖZKAN, YASEMİN. "Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri". (2023), 585-614. https://doi.org/10.56720/mevzu.1314481
APA Doğan B, ÖZKAN Y (2023). Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online), (10), 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
Chicago Doğan Beyhan,ÖZKAN YASEMİN Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online) , no.10 (2023): 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
MLA Doğan Beyhan,ÖZKAN YASEMİN Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online), vol., no.10, 2023, ss.585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
AMA Doğan B,ÖZKAN Y Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online). 2023; (10): 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
Vancouver Doğan B,ÖZKAN Y Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri. Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online). 2023; (10): 585 - 614. 10.56720/mevzu.1314481
IEEE Doğan B,ÖZKAN Y "Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri." Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online), , ss.585 - 614, 2023. 10.56720/mevzu.1314481
ISNAD Doğan, Beyhan - ÖZKAN, YASEMİN. "Almanya’daki Türkiyeli Koruyucu Ailelerin Gençlik Dairelerine İlişkin Deneyimleri". Mevzu –Sosyal bilimler dergisi (Online) 10 (2023), 585-614. https://doi.org/10.56720/mevzu.1314481