Yıl: 2023 Cilt: 52 Sayı: 239 Sayfa Aralığı: 1543 - 1574 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.1134973 İndeks Tarihi: 21-09-2023

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri

Öz:
Öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sürecinde aldıkları öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, onların öğretmenlik mesleğine hazırlanmalarında temel oluşturan, mesleki gelişimlerine katkı sağlayan derslerdir. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerine ilişkin var olan durumun tespit edilmesi ve sürecin etkili şekilde devam etmesi için, bu derslerin mesleki gelişimlere yönelik değerlendirilmesi önemlidir. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik görüşlerini mesleki gelişimleri açısından değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise ölçüt ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemleri ile belirlenen, bir devlet üniversitesinin matematik ve kimya öğretmenliği programlarında öğrenimine devam eden on öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen görüş formu aracılığıyla toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin mesleki gelişimlerine yönelik görüşleri “öğretim bilgi ve becerilerine katkısı, iletişim ve ilişki becerilerine katkısı, bireylerin sahip olduğu farklılıkları anlama veya potansiyelleri keşfetmesine katkısı, eğitime bakış ve öğrenme-öğretme anlayışına katkısı, eğitim aracılığıyla bireyin kendini gerçekleştirme ve toplumsal değişimi olanaklı kılmaya katkısı” olmak üzere beş tema altında incelenerek sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime: öğretim programı öğretmenlik meslek bilgisi dersleri mesleki gelişim öğretmen adayı

Pre-service Teachers’ Evaluation of Professional Teaching Knowledge Courses from the Aspect of their Professional Development

Öz:
Professional teaching knowledge courses that pre-service teachers take during their undergraduate education are the courses which prepare them to teaching profession and which contribute to their professional development. It is important to evaluate those courses from the aspect of professional development so that the current situation in the courses could be identified and that the process could continue effectively. This study aims to evaluate pre-service teachers’ views on professional teaching knowledge courses from the aspect of their professional development. A single case embedded design, which is one of the qualitative research methods was utilised. The study group was composed of ten pre-service teachers who attended the mathematics and chemistry teaching programmes in a state university and who were chosen in criterion sampling and convenience sampling methods. The research data were collected with the interview form developed by the researchers and were analyzed by content analysis. The participants’ views on professional teaching knowledge courses from the aspect of their professional development were analyzed under five themes labelled as “contributions to teaching knowledge and skills, contributions to communication and relation skills, contributions to understanding individual differences or to discovering potentials, contributions to perspective on education and to understanding of learning-teaching and contributions to individuals’ self-actualising and to making social change possible through education”. Finally, the results were interpreted.
Anahtar Kelime: curriculum professional teaching knowledge courses professional development pre-service teachers

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA COŞKUN ŞİMŞEK M, Dinçol Özgür S (2023). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. , 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
Chicago COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,Dinçol Özgür Sinem Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. (2023): 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
MLA COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,Dinçol Özgür Sinem Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. , 2023, ss.1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
AMA COŞKUN ŞİMŞEK M,Dinçol Özgür S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. . 2023; 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
Vancouver COŞKUN ŞİMŞEK M,Dinçol Özgür S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. . 2023; 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
IEEE COŞKUN ŞİMŞEK M,Dinçol Özgür S "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri." , ss.1543 - 1574, 2023. 10.37669/milliegitim.1134973
ISNAD COŞKUN ŞİMŞEK, Meltem - Dinçol Özgür, Sinem. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri". (2023), 1543-1574. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1134973
APA COŞKUN ŞİMŞEK M, Dinçol Özgür S (2023). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. Milli Eğitim, 52(239), 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
Chicago COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,Dinçol Özgür Sinem Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. Milli Eğitim 52, no.239 (2023): 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
MLA COŞKUN ŞİMŞEK Meltem,Dinçol Özgür Sinem Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. Milli Eğitim, vol.52, no.239, 2023, ss.1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
AMA COŞKUN ŞİMŞEK M,Dinçol Özgür S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. Milli Eğitim. 2023; 52(239): 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
Vancouver COŞKUN ŞİMŞEK M,Dinçol Özgür S Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri. Milli Eğitim. 2023; 52(239): 1543 - 1574. 10.37669/milliegitim.1134973
IEEE COŞKUN ŞİMŞEK M,Dinçol Özgür S "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri." Milli Eğitim, 52, ss.1543 - 1574, 2023. 10.37669/milliegitim.1134973
ISNAD COŞKUN ŞİMŞEK, Meltem - Dinçol Özgür, Sinem. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri". Milli Eğitim 52/239 (2023), 1543-1574. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1134973