Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 95 Sayfa Aralığı: 350 - 371 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17753/sosekev.1271868 İndeks Tarihi: 21-09-2023

GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ

Öz:
Keman eğitiminde kullanılmak üzere 16. yüzyıldan bu yana farklı ekollerde yazılmış birçok metot ve etüt çalışması bulunmaktadır. Bu etütler arasında en çok tercih edilen ve literatürde önemli bir yere sahip olan, Fransız kemancı Pierre Gavinies’nin yazmış olduğu ve her icracının seviyesine göre tekniğini geliştirmesine yönelik başucu kitabı niteliğindeki 24 Etüt başlıklı çalışmadır. Araştırmamızda, Gavinies’nin 24 etüdünün sağ ve sol el teknikleri ayrıntılı olarak değerlendirilerek hangi etüdün hangi teknik beceriyi geliştirmeye yönelik olduğunun belirlenmesi ve icracıların teknik sorunlarına yönelik çözümler getirilmesi amaçlanmıştır. Etüdünün içerdiği teknik öğretiler, nitel araştırma deseni esas alınarak incelenmiş ve etüdün içerdiği sağ el ve sol el keman tekniklerini ortaya koymada nitel veriler “içerik analiz” modeliyle değerlendirilmiştir. Bu araştırmaya göre, 24 etütte legato, staccato, ekstansiyon (parmak esnetme), oktav, aralık çalışmaları, tril ve süslemeler, arpej, akor, çift ses, kent basma, flajole, geniş pozisyon geçişleri, yüksek pozisyon kullanımı, çeşitli bağ kalıpları, tel atlamaları, uçan staccato gibi tekniklere yer verilmiştir. Sağ el tekniği için en çok staccato, çeşitli bağ kalıpları ve legato kullanılmıştır. Sol el tekniği için ise, ekstansiyon, pozisyon geçişleri, tril ve süslemelere ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Etütlerin sağ el için zorlayıcı çeşitli teknik ögeleri bir arada bulundurması, icracının her duruma ve zorluğa uyum sağlayabilmesi anlamında, iyi bir sağ kol gelişimine olanak sağlayacaktır. Gavinies etütlerinde, sol el için icracıyı zorlayan ve dikkat gerektiren parmak numaraları kullanmıştır. Bu etütlerin çalışılması; özellikle dört telin tamamında uygulanan altıncı ve yedinci pozisyon kullanımı, parmak esnetme hareketleri ile yazılmış pasajlar, icracıya esnek ve çevik bir sol el için de önemli bir deneyim sunmaktadır.
Anahtar Kelime: Gavinies Etüt Sağ ve sol el tekniği Keman Çalışma önerileri

Investigation of the Contributions of Gavinies’ 24 Etudes to Violin Technique

Öz:
There are many methods and etudes written in different schools since the 16th century to be used in violin education. Among these etudes, the most preferred one, which has an important place in the literature, is the work titled 24 Etudes written by the French violinist Pierre Gavinies, which is a bedside book for every performer to improve their technique according to their level. In our research, it was aimed to evaluate the right and left hand techniques of Gavinies' 24 etudes in detail, to determine which etude is intended to develop which technical skill and to provide solutions for the technical problems of the performers. The technical teachings contained in the etude were examined on the basis of qualitative research design and qualitative data were evaluated with the "content analysis" model to reveal the right hand and left hand violin techniques contained in the etude. According to this study, 24 etudes included techniques such as legato, staccato, extension (finger stretching), octave, interval studies, trills and ornaments, arpeggio, chord, double note, quintuple interval, flajole, wide position changes, high position use, various ligature patterns, string skips, staccato in the ligament. For the right hand technique, staccato,various ligature patterns and legato were mostly used. For the left hand technique, extension, position changes and trills and ornaments were used predominantly. The fact that the etudes contain various technical elements that are challenging for the right hand will enable the performer to develop a good right arm in terms of being able to adapt to every situation and difficulty. In his etudes, Gavinies used fingerings for the left hand that challenge the performer and require attention. The study of these etudes, especially the use of the sixth and seventh positions on all four strings and the passages written with finger stretches, offer the performer an important experience for a flexible and agile left hand.
Anahtar Kelime: Gavinies Etude Right and left hand technique Violin Practice suggestion

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baykara, S. (2009). Kreutzer etütleri üzerine teknik bir inceleme (Tez No.254805) [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Biricik, B. (1998). Keman sağ el tekniğinin Galamian ve Rus okullarından örneklerle incelenmesi (Tez No.102407) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Cottin-Rack, M. (2007). The twenty four matinées by Pierre Gavinies (Publication No.3292844). [Doctoral dissertation, University of Cincinnati]. PQDT Open.
 • Delikara, A. (2013). Keman eğitimine yönelik bir “Etüt Analiz Modeli”. Sanat Eğitim Dergisi, 1 (2), 1-17. https://doi.org/10.7816/sed-01-02-01
 • Demirci, E., & Sümbüllü, H. T. (2020). Pierre Rode’nin keman için 24 kaprisinin analizi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Müzik Özel Sayısı, 238-454. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.695717
 • Domain, P. (2014). 24 Matinées (Gaviniés, Pierre). Imbault Edition.
 • Galamian, I. (Ed.) (2005). Gavinies 24 Studies Violin Solo. International Music Company Edition.
 • Ginter, A. (1978). Pierre Gavinies Founder Of French School Of Violin Playing. American String Teacher Association, 28(3), 36-37. https://doi.org/10.1177/000313137802800325
 • Ginter, A. (1976). The sonatas of Pierre Gavinies (Publucation No. 7624600). [Doctoral dissertation, The Ohio University]. PQDT Open.
 • Gören, A. (2006). Leopold Auer’in kademeli keman eğitimi adlı sekiz ciltlik kitabını incelenmesi (Tez. No.214076) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Görsev, G. (2015). Henryk Wieniawski’nin keman için yazılmış L’ecole Moderne Etüt-kaprsileri Op. 10’un teknik ve biçimsel yönden incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-33.
 • Merdinli, Ö. (1998). Keman sol el tekniğinin Galamian ve Rus okullarından örneklerle incelenmesi (Tez No.102409) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Say, A. (2010). Müzik Ansiklopedisi. (3.Cilt) Pan.
 • Sipahioğlu F., & Angı Ç.E. (2020). Keman eğitiminde çift ses ve akor çalma durumlarına ilişkin öğrenci görüşlerinin, öğrenim alanlarına göre değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18 (2), 984-1008. https://doi.org/10.37217/tebd.797181
 • Stolba, M. K. (1969). A history of the violin etude to about 1800 volume II Fort Hays State Kansas State College. https://doi.org/10.58809/FCWT6100
 • Ulucan S. (2005). Kemanda yay tekniğinin temel bilgileri ve gelişimi (Tez No. 214074) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Ültay, E., Akyurt, H., Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188- 201. https://doi.org/10.21733/ibad.871703
APA erden Z (2023). GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. , 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
Chicago erden Zeynep ilayda GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. (2023): 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
MLA erden Zeynep ilayda GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. , 2023, ss.350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
AMA erden Z GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. . 2023; 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
Vancouver erden Z GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. . 2023; 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
IEEE erden Z "GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ." , ss.350 - 371, 2023. 10.17753/sosekev.1271868
ISNAD erden, Zeynep ilayda. "GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ". (2023), 350-371. https://doi.org/10.17753/sosekev.1271868
APA erden Z (2023). GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, (95), 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
Chicago erden Zeynep ilayda GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.95 (2023): 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
MLA erden Zeynep ilayda GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol., no.95, 2023, ss.350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
AMA erden Z GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2023; (95): 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
Vancouver erden Z GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2023; (95): 350 - 371. 10.17753/sosekev.1271868
IEEE erden Z "GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ." EKEV AKADEMİ DERGİSİ, , ss.350 - 371, 2023. 10.17753/sosekev.1271868
ISNAD erden, Zeynep ilayda. "GAVİNİES’NİN 24 ETÜDÜNÜN KEMAN TEKNİĞİNE OLAN KATKILARININ İNCELENMESİ". EKEV AKADEMİ DERGİSİ 95 (2023), 350-371. https://doi.org/10.17753/sosekev.1271868