Yıl: 2023 Cilt: 45 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 552 - 561 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20515/otd.1272215 İndeks Tarihi: 27-09-2023

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine çeşitli tanılarla yatırılmış hastalarda gelişen enfeksiyonları, etki eden faktörleri ve mortaliteyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 605 hastanın 232’sinin ex olduğu, 373’ünün ise sağ kaldığı saptandı, genel mortalite oranı %38, 3 idi. Kan kültüründe üreme olan 126 (%20.8) hastanın 80(%63.4)’inin ex olduğu görüldü. Enfeksiyon gelişme riskini, yoğun bakımda kalış süresi, entübasyon süresi, vazopressör tedavi uygulanması, invaziv ve non-invaziv destek ihtiyacının etkilediği belirlendi (sırasıyla p = 0.02, p = 0.05, p = 0.03, p = 0.03). Yoğun bakım enfeksiyonları, etki eden faktörler ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi morbidite, mortalitenin azaltılması için çok önemlidir. Hastaların yoğun bakım ihtiyacının ortadan kalktığı en erken sürede yoğun bakımdan çıkarılması ve gereksiz invaziv prosedürlerden kaçınılması daha az sekelle iyileşmelerini sağlayabilecektir.
Anahtar Kelime: : İç Hastalıkları; Yoğun Bakım Enfeksiyonlar; Mortalite

Evaluation of Infections and Mortality in the Medical Intensive Care Unit

Öz:
In this study, we aimed to evaluate the infections that developed in patients hospitalized in the Internal Diseases Intensive Care Unit with various diagnoses, the affecting factors and their relationship with mortality. 605 patients who were hospitalized with the diagnosis of sepsis were excluded, and the remaining 605 patients were included in the study. It was determined that 232 of 605 patients died and 373 survived. The overall mortality rate was 38.3%. Eighty (63.4%) of 126 (20.8%) patients with growth in blood culture were found to be ex. respectively. It was determined that the risk of developing infection was affected by the length of stay in the intensive care unit, intubation time, vasopressor therapy, and the need for invasive and non-invasive support (p = 0.02, p = 0.05, p = 0.03, p = 0.03, respectively). Conclusion: Determination of intensive care infections, affecting factors and preventive measures is very important for reducing morbidity and mortality. Removing the patients from the intensive care unit as soon as the need for intensive care disappears and avoiding unnecessary invasive procedures will enable them to recover with less sequelae.
Anahtar Kelime: Internal Diseases Intensive Care Infections Mortality

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Uysal N, Gündoğdu N, Börekçi Ş, Dikensoy Ö, Et Al. Prognosis Of Patients İn A Medical İntensive Care Unit Of A Tertiary Care Centre. J Med Surg Intensive Care Med. 2010;1:1–5.
 • 2. Cullen Dj, Ferrara Lc, Briggs Ba, Walker Pf, Gilbert J. Survival, Hospitalization Charges And Follow-Up Results İn Critically Ill Patients. N Engl J Med. 1976; 29;294:982–987.
 • 3. Wang Y, Ren J, Yao Z, et al. Clinical Impactand Risk Factors of Intensive Care Unit-Acquired Nosocomial Infection: A Propensity Score-Matching Study from 2018 to 2020 in a Teaching Hospital in China. Infect Drug Resist. 2023; 26; 16:569-579.
 • 4. Orucu M, Geyik Mf. Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen Enfeksiyonlar The Frequent Nosocomial Infections İn Intensive Care Units. Proteus. 2008;10:40–43.
 • 5. Çukurova Z, Durdu B, Hergünsel O., Eren G., Tekdöş Y., Durdu Y. Yogun Bakim Kliniginde Invaziv Araç Iliskili Hastane Enfeksiyonlari Surveyansi.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32:438-43.
 • 6. Orban JC, Walrave Y, Mongardon N, et al. Causes and Characteristics of Death in Intensive Care Units: A Prospective Multicenter Study. Anesthesiology. 2017;126:882-889.
 • 7. Simpson A, Puxty K, McLoone P, et al. Comorbidity and survival after admission to the intensive care unit: A population-based study of 41,230 patients. J Intensive Care Soc. 2021;22:143-151.
 • 8. Meric M, Willke A, Caglayan C, et al. Intensive care unit acquired infections: incidence, risk factors and associated mortality in a Turkish university hospital. Jpn J InfectDis. 2005; 58:297-302.
 • 9. Araç E, Kaya Ş, Parlak E, et al. Evaluation of Infections in Intensive Care Units: A Multicentre Point Prevalence Study. Mikrobiyol Bul. 2019; 53:364-73
 • 10. Fuchs L, Chronaki Ce, Park S, et al. ICU Admission Characteristics And Mortality Rates Among Elderly And Very Elderly Patients. Intensive Care Medicine 2012; 38:1654-661
 • 11. Ursavaş A, Ege E, Gürdal Yüksel E, et al. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2006; 6:43-48 12. Akkoç İ, Yücetaş E, İşitemiz İ, et al. Üçüncü Basamak Sağlık Kurumunda Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Mortalite Oranları Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi: 3945 Hastanın Analizi. Bezmialem Science, 2017, 5.3. 13. Çakir E, Kocabeyoğlu GM, Gürbüz Ö, et al. Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Sıklığı Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg., 2020 ; 53: 20-24
 • 14. Knaus Wa, Draper Ea, Wagner Dp, et al. Apache II: A Severity Of Disease Classification System. Crit Care Med [Internet]. 1985; 13:818–829.
 • 15. Ahun E, Köksal Ö, Sığırlı D, et al. Acil Servise Başvuran Major Travma Hastalarında Mortalite Tahmininde Glaskow Koma Skalası-Yaş-Arteriyel Kan Basıncı (Gap) Skorun Değerliliği. Ulus Travma Acil Cerrahi Der. 2014;20:241-247.
 • 16. Yologlu S, Durmaz B. Nosocomial İnfections And Risk Factors İn İntensive Care Units. New Microbiol. 2003 ;26:299-303
 • 17. Zhang Z, Xu X. Lactate Clearance İs A Useful Biomarker For The Prediction Of All-Cause Mortality İn Critically Ill Patients: A Systematic Review And Meta-Analysis. New Microbiol. 2003;26:299-303.
 • 18. Kundakcı A, Özkalaycı Ö, Zeyneloğlu P. et al. Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Risk Faktörleri. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi.2014;12:25-35
 • 19. Legras A, Malvy D, Quinioux A, et al. Nosocomial İnfections: Prospective Survey Of İncidence İn Five French İntensive Care Units. Intensive Care Med. 1998;24:1040–1046.
 • 20. Despotovic A, Milosevic B, Milosevic I, et al. Hospital-Acquired İnfections İn The Adult İntensive Care Unit—Epidemiology, Antimicrobial Resistance Patterns, And Risk Factors For Acquisition And Mortality. Am J Infect Control. 2020;48:1211-1215.
 • 21. Ceylan E, İtil O , Arı G, et al. İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Hastalarda Mortalite Ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler. Turkthoracj. 2001; 2:6-12
 • 22. Orsi Gb, Stefano LD. , Noah N. Hospital-Acquired, Laboratory-Confirmed Bloodstream İnfection: İncreased Hospital Stay And Direct Costs. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002; 23:190-197.
 • 23. Konnor, R. (2022). 2021 national and state healthcare-associated infections progress report.https://www.cdc.gov/hai/data/portal/progress-report.html
 • 24. Ding Jg, Sun Qf, Li Kc, et al. Retrospective Analysis Of Nosocomial İnfections İn The İntensive Care Unit Of A Tertiary Hospital İn China During 2003 And 2007. Bmc Infect Dis. 2009; 25;9.
 • 25. Esel D, Doganay M, Alp E, et al. Prospective Evaluation Of Blood Cultures İn A Turkish University Hospital: Epidemiology, Microbiology And Patient Outcome. Clin Microbiol Infect. 2003;9:1038-1044.
 • 26. Nosocomial Bloodstream İnfections İn Estonia. J Hosp Infect. 2009;71:365-370.
 • 27. Ribas RM., Freitas C, Gontijo Filho CF. Nosocomial Bloodstream İnfections: Organisms, Risk Factors And Resistant Phenotypes İn The Brazilian University Hospital. Braz J Infect Dis. 2007;11:351-354.
 • 28. Correa L, Pittet D. Problems And Solutions İn Hospital-Acquired Bacteraemia. J Hosp Infect. 2000;46::89-95.
 • 29- Ayoub Moubareck C, Hammoudi Halat D. Insights into Acinetobacter baumannii: A Review of Microbiological, Virulence, and Resistance Traits in a Threatening Nosocomial Pathogen. Antibiotics. 2020; 9:119
 • 30. Klein RD, Hultgren SJ. Urinary tract infections: microbial pathogenesis, host-pathogen interactions and new treatment strategies. Nat Rev Microbiol. 2020;18:211-226.
 • 31. Taş SŞ., Kahveci K. Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz. Çağdaş Tıp Derg. 2018;8:55–59.
 • 32- Yürüyen C, Gürol Y, Kaleağasioğlu SF, et al. Isolation rates and antibiotic susceptibilities of different Enterobacteriaceae species as urinary tract infection agents in Turkey: a systematic review. Turk J Med Sci. 2017 12;47:979-986.
 • 33 Meric M, Willke A, Caglayan C, et al. "Intensive care unit-acquired infections: incidence, risk factors and associated mortality in a Turkish university hospital." Japanese journal of infectious diseases 58.5 (2005): 297.
APA ULKER G, YILDIZ P, Bilgin M, Şahin Tekin M, Andic N (2023). İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. , 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
Chicago ULKER GULSEN,YILDIZ PINAR,Bilgin Muzaffer,Şahin Tekin Melisa,Andic Neslıhan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. (2023): 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
MLA ULKER GULSEN,YILDIZ PINAR,Bilgin Muzaffer,Şahin Tekin Melisa,Andic Neslıhan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. , 2023, ss.552 - 561. 10.20515/otd.1272215
AMA ULKER G,YILDIZ P,Bilgin M,Şahin Tekin M,Andic N İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. . 2023; 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
Vancouver ULKER G,YILDIZ P,Bilgin M,Şahin Tekin M,Andic N İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. . 2023; 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
IEEE ULKER G,YILDIZ P,Bilgin M,Şahin Tekin M,Andic N "İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi." , ss.552 - 561, 2023. 10.20515/otd.1272215
ISNAD ULKER, GULSEN vd. "İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi". (2023), 552-561. https://doi.org/10.20515/otd.1272215
APA ULKER G, YILDIZ P, Bilgin M, Şahin Tekin M, Andic N (2023). İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 45(4), 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
Chicago ULKER GULSEN,YILDIZ PINAR,Bilgin Muzaffer,Şahin Tekin Melisa,Andic Neslıhan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi 45, no.4 (2023): 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
MLA ULKER GULSEN,YILDIZ PINAR,Bilgin Muzaffer,Şahin Tekin Melisa,Andic Neslıhan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi, vol.45, no.4, 2023, ss.552 - 561. 10.20515/otd.1272215
AMA ULKER G,YILDIZ P,Bilgin M,Şahin Tekin M,Andic N İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2023; 45(4): 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
Vancouver ULKER G,YILDIZ P,Bilgin M,Şahin Tekin M,Andic N İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2023; 45(4): 552 - 561. 10.20515/otd.1272215
IEEE ULKER G,YILDIZ P,Bilgin M,Şahin Tekin M,Andic N "İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi." Osmangazi Tıp Dergisi, 45, ss.552 - 561, 2023. 10.20515/otd.1272215
ISNAD ULKER, GULSEN vd. "İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonlar ve Mortalitenin Değerlendirilmesi". Osmangazi Tıp Dergisi 45/4 (2023), 552-561. https://doi.org/10.20515/otd.1272215