Yıl: 2023 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 797 - 836 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-09-2023

İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türk ilaç sektöründe yer alan üç çeşit müşteri profili içinde en önemli müşteri segmenti olarak kabul gören hekimlerin marka sadakatini etkileyen faktörlerin saptanması olarak belirlenmiştir. Firmaların pazardaki konumunu belirlemede en önemli etken olan rekabetin son yıllarda hızla artması sebebiyle marka sadakati kavramı ilaç sektöründe gittikçe önem kazanmakta ve ilaç firmalarının pazarlama stratejileri birincil müşteri kabul edilen hekimlerin reçetelendirme tercihlerini etkilemeye yönelik olarak konumlandırılmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle derinlemesine mülakatlar neticesinde marka sadakatini en çok etkilediği belirlenen boyutlar olan marka güveni, algılanan kalite ve müşteri memnuniyeti ile ilaç sektörünün dinamikleri üzerine kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Sonrasında kavramsal bir araştırma modeli oluşturularak, önerilen modelin hipotezleri Türk ilaç sektörünün en önemli müşteri grubu olan hekimlerden anket yöntemiyle toplanan verilerle test edilmiştir. Yapılan faktör ve regresyon analizlerinin sonucunda, marka sadakatini en fazla etkileyen boyutun algılanan kalite olduğu, sonraki boyutların sırasıyla marka güveni ve müşteri memnuniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Anova ve t test analizleri sonucunda ise yerli ve global ilaç firmalarının marka grupları arasında hekimlerin marka güveni, müşteri memnuniyeti, algılanan kalite ve marka sadakati boyutlarının farklılık göstermediği, hekimlerin görev yaptıkları hastane türü gruplamaları arasında ise kuruma göre farklılık bulunduğu görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarının marka yönetimi literatürüne ve ilaç sektöründeki firmaların rekabet stratejileri ile pazarlama faaliyetlerine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelime: Marka sadakati marka güveni algılanan kalite müşteri memnuniyeti ilaç sektörü

THE FACTORS AFFECTING PHYSICIANS' BRAND LOYALTY IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Öz:
The aim of this research is determined as investigating the factors affecting brand loyalty of physicians who are accepted as the most important customer segment among three type of customer profiles in Turkish pharmaceutical industry. Because of increasing competition in recent years, being the most important factor in determining the position of companies in the market, brand loyalty concept is gaining more and more importance in pharmaceutical industry and the marketing strategies of pharmaceutical companies are positioned on affecting the prescription preferences of physicians who are accepted as the primary customers. By this respect, first a compherensive literature review was conducted on brand trust, perceived quality and customer satisfaction dimensions which were determined to affect brand loyalty at most as the result of in depth interviews and dynamics of pharmaceutical industry. Afterwards, a conceptual research model was developed, proposed hypotheses of the model were tested on survey data collected from physicians who is the most important customer group in Turkish pharmaceutical industry. The factor and regression analyses’ results revealed that brand loyalty was affected by perceived quality at highest level, followed by brand trust and customer satisfaction consecutively. According to the results of Anova and t test analyses, brand trust, customer satisfaction, perceived quality and brand loyalty dimensions didn’t show any differences between local and foreign pharmaceutical companies’ brand groups, while the institutional groups of physicians showed differences. The conclusion of research is expected to give important contributions to brand management literature and pharmaceutical companies’ competition strategies and marketing activities.
Anahtar Kelime: Brand loyalty brand trust perceived quality customer satisfaction pharmaceutical industry

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KARATAŞ ERDEM Y, Baykal B (2023). İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. , 797 - 836.
Chicago KARATAŞ ERDEM YAĞMUR,Baykal Bilge İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. (2023): 797 - 836.
MLA KARATAŞ ERDEM YAĞMUR,Baykal Bilge İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. , 2023, ss.797 - 836.
AMA KARATAŞ ERDEM Y,Baykal B İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. . 2023; 797 - 836.
Vancouver KARATAŞ ERDEM Y,Baykal B İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. . 2023; 797 - 836.
IEEE KARATAŞ ERDEM Y,Baykal B "İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER." , ss.797 - 836, 2023.
ISNAD KARATAŞ ERDEM, YAĞMUR - Baykal, Bilge. "İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER". (2023), 797-836.
APA KARATAŞ ERDEM Y, Baykal B (2023). İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(3), 797 - 836.
Chicago KARATAŞ ERDEM YAĞMUR,Baykal Bilge İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 26, no.3 (2023): 797 - 836.
MLA KARATAŞ ERDEM YAĞMUR,Baykal Bilge İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.26, no.3, 2023, ss.797 - 836.
AMA KARATAŞ ERDEM Y,Baykal B İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2023; 26(3): 797 - 836.
Vancouver KARATAŞ ERDEM Y,Baykal B İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2023; 26(3): 797 - 836.
IEEE KARATAŞ ERDEM Y,Baykal B "İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER." Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26, ss.797 - 836, 2023.
ISNAD KARATAŞ ERDEM, YAĞMUR - Baykal, Bilge. "İLAÇ SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 26/3 (2023), 797-836.