Yıl: 2023 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 882 - 888 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.37989/gumussagbil.1320941 İndeks Tarihi: 07-10-2023

Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis

Öz:
This study was conducted retrospectively to determine the profile of forensic cases admitted to the emergency department of a university hospital. 127242 patients admitted to the emergency department of a university hospital within one year were retrospectively reviewed in terms of age, gender, type of event, the season of occurrence, age, and gender distribution of the type of event. Out of all the forensic cases analyzed, 35.8% (n: 525) were in the 0- 14 age group, and 64.7% (n: 949) were males. Admissions were most frequently made in the summer months. The most common forensic diagnoses were exposure to assault/violence, accounting for 29.2% of cases, followed by drug poisoning at 19.1%, and burns at 17.1%. Most cases (66.5%) were discharged after receiving outpatient treatment. It is evident that a substantial number of forensic cases admitted to the emergency department were preventable. To reduce the occurrence of preventable cases, it is essential to implement protective measures both outdoors and at home, creating a safe environment. It is crucial to support and promote education and awareness-raising activities that actively involve families with the support of social institutions. Support and dissemination of education and awareness-raising activities in which families will actively participate by social institutions, raising awareness of society through public service announcements, establishing an understanding that “does not tolerate violence” in preventing and reducing violence at home and in society, and enactment of effective and deterrent laws will be significant steps towards solving the problem of reducing assault/violence.
Anahtar Kelime: Emergency department forensic case university hospital

Acil Servise Başvuran Adli Nitelikli Olguların İncelenmesi: Retrospektif Analiz

Öz:
Bu çalışma bir üniversite hastanesinin acil servisine başvuran adli vaka profilini belirlemek amacıyla retrospektif olarak yapıldı. Çalışmada, bir üniversite hastanesinin acil servisine bir yıl içinde başvuran 127242 hasta, geriye dönük incelendi. Vakalar yaş, cinsiyet, olay türü, olayın meydana geldiği mevsim, olay türünün yaş ve cinsiyete bağlı dağılımı yönünden tarandı. Tüm adli vakaların %35.8’i (n: 525) 0-14 yaş grubunda bulunmakta, %64.7’si (n: 949) erkeklerden oluşmaktaydı. Başvurular en sık yaz aylarında yapılmıştı. En sık görülen adli tanılar sırasıyla darp/şiddete maruz kalma %29.2, ilaç zehirlenmesi %19.1, yanık %17.1 idi. Vakaların çoğunluğu (%66.5) ayaktan tedavi edilerek taburcu edildi. Acil servise başvuran büyük çoğunlukta ki adli nitelikli vakaların önlenebilir nedenlerle oluştuğu görülmüştür. Önlenebilir nedenlerle gerçekleşen başvuru sayısını azaltmak için dış ortamda ve evlerde koruyucu önlemler alınmalı güvenli bir çevre oluşturulmalıdır. Ailelerin etkin olarak katılacağı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sosyal kurumlar tarafından desteklenerek yaygınlaştırılması, kamu spotları aracılığı ile toplumun bilinçlendirilmesi, evde, toplumda şiddeti önleme ve şiddeti azaltmada “şiddete hoşgörü göstermeyen” bir anlayışın oluşturulması, etkili ve caydırıcı nitelikteki yasaların yürürlüğe girmesi ile darp/şiddetin azaltılması sorunun çözümü için önemlidir.
Anahtar Kelime: Acil servis adli vaka üniversite hastanesi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AYDIN M, UZUN SAHIN C (2023). Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. , 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
Chicago AYDIN MERVE,UZUN SAHIN CEYDA Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. (2023): 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
MLA AYDIN MERVE,UZUN SAHIN CEYDA Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. , 2023, ss.882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
AMA AYDIN M,UZUN SAHIN C Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. . 2023; 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
Vancouver AYDIN M,UZUN SAHIN C Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. . 2023; 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
IEEE AYDIN M,UZUN SAHIN C "Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis." , ss.882 - 888, 2023. 10.37989/gumussagbil.1320941
ISNAD AYDIN, MERVE - UZUN SAHIN, CEYDA. "Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis". (2023), 882-888. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1320941
APA AYDIN M, UZUN SAHIN C (2023). Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
Chicago AYDIN MERVE,UZUN SAHIN CEYDA Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12, no.3 (2023): 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
MLA AYDIN MERVE,UZUN SAHIN CEYDA Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, 2023, ss.882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
AMA AYDIN M,UZUN SAHIN C Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 12(3): 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
Vancouver AYDIN M,UZUN SAHIN C Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 12(3): 882 - 888. 10.37989/gumussagbil.1320941
IEEE AYDIN M,UZUN SAHIN C "Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis." Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12, ss.882 - 888, 2023. 10.37989/gumussagbil.1320941
ISNAD AYDIN, MERVE - UZUN SAHIN, CEYDA. "Evaluation of Forensic Cases Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Analysis". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12/3 (2023), 882-888. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1320941