Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 151 - 175 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması

Öz:
Bu çalışma, sosyal medyanın kullanımı üzerinde durarak, bağımlılık profilinive cinsiyet ile sınıf üzerinden farklılıkları ortaya çıkarmak üzerine tasarımlanmıştır. Bağımlılık profili olarak bilişsel, duygusal (sosyalleşme ve kaçış), davranışsal (araç bağımlılığı ve eylem) kategorileri ele alınmış ve bu çerçevede üniversite öğrencileri üzerine yapılan saha çalışmasının sonucu tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: bilişsel bağımlılık sosyal medya bağımlılığı üniversite öğrencileri anket yeni medya sosyal medya sosyal sermaye internet davranışsal bağımlılık kişilerarası iletişim duygusal bağımlılık internet bağımlılığı sosyal ağlar

Konular: İletişim Sosyoloji Psikoloji Davranış Bilimleri

Social media dependency-filed survey

Öz:
This study is designed to reveal the dependency profile of social media emphasizing its utilisation. Cognitive, emotional (socialization and escape), behavioral (instrument dependency and action) characteristics are dealed as dependency profile and in this framework the result of field survey implemented on university students is discussed.
Anahtar Kelime: social media social capital internet behavioral dependency interpersonal communication emotional dependency internet addiction social networks cognitive dependency social media dependency university students questionnaire new media

Konular: İletişim Sosyoloji Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akar, E. (2010) Sosyal Medya Pazarlaması, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Aydede, C. (2006) Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Anderson, B. (2007) Socialcapital, quality of life andICTs, Information andCommunication Technologies in Society E-living in a digital Europe, Ed. By Ben Anderson, MalcolmBrynin, JonathanGershungandYoelRaban, Routledge, 163-174.
 • Barabası, A. L. (2010) Bağlantılar, Çeviren Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Chip (2011) Focus, Chip Dergisi, Temmuz, 2011.
 • Civelek, M. E. (2009) İnternet Çağı Dinamikleri, İstanbul: Beta Yayınları.
 • De Fleur, M. L. And S. Ball-Rokeach (1977) Theories af MassCommunication, Third ed., USA: Longman.
 • Dedeoğlu, G. (2006) Bilişim Toplumu ve Etik Sorunlar, İstanbul: Alfa Akademi.
 • Dolgun, Uğur (2005) Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Gere, C. (2008) DigitalCulture, UK: ReaktionBooks.
 • Gürsakal, N. (2009) Sosyal Ağ Analizi, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Heres, J. and F. Thomas (2007) CivicparticipationandICTs, Information andCommunication Technologies in Society E-living in a digital Europe, Ed. By Ben Anderson, MalcolmBrynin, JonathanGershungandYoelRaban, Routledge, 175-188.
 • Hesmondhalgh, D. (2007) TheCulturalIndustries, 2. Edition, Sage Publications.
 • Liebert, E. (2011) Facebook Masalları, Çeviren Nehir Güler, İstanbul: Derin Kitap.
 • Noelle-Neumann, E. (1998) Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi, Çeviren Murat Özkök, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Shirky, C. (2008) Herkes Örgüt, Çeviren Pınar Şiraz, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Soffer, T. And Y.Raban (2007) GenderandICTs, Information andCommunication Technologies in Society E-living in a digital Europe, Ed. By Ben Anderson, MalcolmBrynin, JonathanGershungandYoelRaban, Routledge, 78-87.
 • Toprak, A., A. Yıldırım, E. Aygül, M. Binark, S. Börekçi, T. Çomu (2009)
 • Toplumsal Paylaşım Ağı facebook: “görülüyorum öyleyse varım”, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Uzkurt, (2007) Yeni Müşteri, Ed. Ömer Torlak, Remzi Altunışık, Şuayıp Özdemir, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Watson, J. and A. Hill (1989) A Dictionary of Communicationand Media Studies, Edward Arnold Inc.,London.
 • Strauss, J., A. El-Ansaryand R. Frost (2003) E-Marketing, Third Edition, Pearson PrenticeHall.
 • http://blog.skloog.com/history-social-media-history-social-media-bookmarking
 • http://haber.gazetevatan.com/turk-erkegi-fark-atti/347485/1/Haber
 • http://news.cnet.com/like-no-kidding-baby-named-after-facebook-like/8301- 17938_105-20063397-1.html
 • http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/21/facebook-baby-egyptian
 • http://www.huffingtonpost.com/2011/06/22/jason-valdez-utah-man-facebookswat_ n_882327.html
 • http://www.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm
APA HAZAR Ç (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. , 151 - 175.
Chicago HAZAR ÇETİN MURAT Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. (2011): 151 - 175.
MLA HAZAR ÇETİN MURAT Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. , 2011, ss.151 - 175.
AMA HAZAR Ç Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. . 2011; 151 - 175.
Vancouver HAZAR Ç Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. . 2011; 151 - 175.
IEEE HAZAR Ç "Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması." , ss.151 - 175, 2011.
ISNAD HAZAR, ÇETİN MURAT. "Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması". (2011), 151-175.
APA HAZAR Ç (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(32), 151 - 175.
Chicago HAZAR ÇETİN MURAT Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 0, no.32 (2011): 151 - 175.
MLA HAZAR ÇETİN MURAT Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.0, no.32, 2011, ss.151 - 175.
AMA HAZAR Ç Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2011; 0(32): 151 - 175.
Vancouver HAZAR Ç Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2011; 0(32): 151 - 175.
IEEE HAZAR Ç "Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0, ss.151 - 175, 2011.
ISNAD HAZAR, ÇETİN MURAT. "Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 32 (2011), 151-175.