Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 893 - 909 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.1211772 İndeks Tarihi: 18-10-2023

GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi

Öz:
Cönkler; not defteri özelliği taşıyan, daha çok halk dilinin yansıdığı, konuşma dili özellikleri gösteren metinlerdir. İçinde çok farklı dönemlere ait şiir parçaları, edebî metinler, tarifler, dualar, hesaplamalar bulunan bu defterler; dil incelemeleri için de değerli veriler barındırmaktadır. Özellikle farklı dönemlere ait şiirler ve edebî metinler barındıran cönkler, dilsel değişimleri takip etme imkânı da sağlamaktadır. Cönkler üzerinde dil incelemeleri yapmak, cönkler aracılığıyla bazı ağız özellikleri tespit etmek; bu nedenlerle önem kazanmaktadır. Bu bilgiler ışığında Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan ve üzerinde tarih kaydı yer almayan GE5299 numaralı cönk metni malzeme olarak seçilmiştir. Cöngün içinde yer alan imla farklılıkları, söz varlığı unsurları, ikili kullanımlar makalenin temelini oluşturmuştur. İkili kullanımlar, imla farklılıkları, ağızlara dair bazı özellikler tablolar hâlinde makalede sunulmuştur. Böyle bir çalışmayla cönklerin yalnızca halk edebiyatının değil aynı zamanda dil çalışmalarının da kaynağı olduğu vurgulanmıştır. Cönkler üzerinde yapılacak bu tür çalışmalar, Türkiye Türkçesinin ses bilgisinin, biçim bilgisinin ve söz varlığının temeli için önemli birer veri kaynağı olacaktır.
Anahtar Kelime: Cönk 19. yüzyıl dil incelemesi imla Bursa. 19th century language analysis orthography

Evaluation of the Cönk of Bursa Numbered with GE5299 in Terms of Vocabulary and Spelling-Pronunciation Relationship

Öz:
Cönks; They are texts that have the feature of a notepad, reflect mostly the folk language, and show the features of spoken language. These notebooks, which contain pieces of poetry, literary texts, recipes, prayers and calculations from many different periods; It also contains valuable data for language studies. Conks, which contain poems and literary texts from different periods, also provide the opportunity to follow linguistic changes. To make language studies on Cönks, to identify some dialect features; gains importance for these reasons. In the light of this information, the cönk text numbered GE5299, which is in the Bursa İnebey Manuscript Library and does not have a date on it, was chosen as the material. Spelling differences, vocabulary elements and dual uses in Cöngün formed the basis of the article. Dual uses, spelling differences, dialect features are presented in the article in tables. With such a study, it was emphasized that cönks were not only the source of folk literature but also language studies. Such studies on Cönks will be an important source of data for the foundation of Turkish phonetics, morphology and vocabulary.
Anahtar Kelime: Cönk, 19th century, language analysis, orthography, Bursa.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KUYBU DURMAZ E (2022). GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. , 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
Chicago KUYBU DURMAZ Ebru GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. (2022): 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
MLA KUYBU DURMAZ Ebru GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. , 2022, ss.893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
AMA KUYBU DURMAZ E GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. . 2022; 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
Vancouver KUYBU DURMAZ E GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. . 2022; 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
IEEE KUYBU DURMAZ E "GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi." , ss.893 - 909, 2022. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
ISNAD KUYBU DURMAZ, Ebru. "GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi". (2022), 893-909. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1211772
APA KUYBU DURMAZ E (2022). GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), (9), 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
Chicago KUYBU DURMAZ Ebru GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) , no.9 (2022): 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
MLA KUYBU DURMAZ Ebru GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), vol., no.9, 2022, ss.893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
AMA KUYBU DURMAZ E GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online). 2022; (9): 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
Vancouver KUYBU DURMAZ E GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online). 2022; (9): 893 - 909. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
IEEE KUYBU DURMAZ E "GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi." Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), , ss.893 - 909, 2022. 10.51531/korkutataturkiyat.1211772
ISNAD KUYBU DURMAZ, Ebru. "GE5299 Numaralı Bursa Cöngünün Söz Varlığı ve İmla-Telaffuz İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi". Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online) 9 (2022), 893-909. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1211772