Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2133 - 2147 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred:1343061 İndeks Tarihi: 18-10-2023

PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmada, günümüzün önemli gitar bestecilerinden Nikita Koshkin’in, Edgar Allan Poe’nun “Usher Evi’nin Çöküşü” (1839) başlıklı öyküsü üzerine solo gitar için bestelediği “Usher Valse” (1984) eseri incelenmiştir. 19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan programlı müzik kavramı, Rus bestecilerin programlı müzik bağlamında ürettikleri eserler, Nikita Koshkin’in bu birikimi gitar müziğine nasıl uyarladığı, “Usher Valse” eseri üzerinde durularak araştırılmıştır. Eserin melodik, armonik yapısı, formu, ritmik unsurlar, gitarın zengin tınısal özelliklerinin kullanımı ortaya konulmuş; esinlendiği öykünün özünü müzik diline nasıl aktardığı incelenmiştir. “Usher Valse”, 20. yüzyıl gitar repertuvarının (aynı zamanda bestecisinin de) en dikkat çekici eserlerinden biri olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda, bir sanat eseri olan müzik parçasının özgünlüğünü veya benzersiz oluşunu meydana getiren olgulara da değinilmiştir. Öykü gibi edebi bir metinden yola çıkılarak bestelenmiş bir müzik eserinin yapısal niteliklerinin çözümlenmesinin; besteciler için ufuk açıcı olmasının yanı sıra, icracılar ve gitar eğitmenleri için de doğru anlaşılarak seslendirilmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

ANALYSIS OF NIKITA KOSHKIN'S WORK TITLED USHER WALTZ AS AN EXAMPLE OF PROGRAM MUSIC

Öz:
In this study, "Usher Valse" (1984), composed by Nikita Koshkin, one of the most important guitar composers of today, for solo guitar based on Edgar Allan Poe's story titled "The Fall of the House of Usher" (1839), was analyzed. The concept of program music that emerged in 19th-century Europe and the works produced by Russian composers within the context of program music were analyzed, focusing on how Nikita Koshkin adapted this accumulation into guitar music. This study centred around the composition ''Usher Valse''. The melodic and harmonic structure of the work, its form, rhythmic elements, and the utilization of the rich tonal characteristics of the guitar were presented. Furthermore, an analysis was conducted on how the essence of the inspiration story was conveyed in the musical language. “Usher Waltz” is considered one of the most remarkable works of the 20th-century guitar repertoire (and the composer as well). In this context, features that constitute the originality and uniqueness of a musical work as a work of art were discussed. It is believed that analyzing the structural qualities of a musical work composed based on a literary text, such as a short story, will contribute to the correct interpretation and vocalization for performers and guitar instructors, as well as being seminal for composers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aristoteles. Politika (1975). Çeviri: Mete Tuncay, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bass, R., (1998). Prokofiev's Technique of Chromatic Displacement, Source: Music Analysis, Vol. 7, No. 2, pp. 197-214, Published by: Wiley Stable.
 • Berger, J. (2007). Sanat ve Devrim, Çeviri: Bige Berker, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Budds, G. C. (2005). Nikita Koshkin: Insights into compositional process and style, (Unpublished doctoral dissertation), Arizona State University, ABD. Dianin, Serge. Borodin. 1967, Rusça aslından İngilizceye çeviren Robert Lord. Oxford Univ Press,; rpt. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980, s.113-114.
 • Fischer, E. (2012). Sanatın Gerekliliği, Çeviri: Cevat Çapan, İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • Griffiths, P. (2010). Batı Müziğinin Kısa Tarihi. Çeviri: M. Halim Spatar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Harley, K. (2014). Harmonic Function in the Music of Sergei Prokofiev, (Unpublished doctoral dissertation), University of Toronto, Kanada.
 • Karaçay, T. (2022). 19. Yüzyılda yaşamış Rus bestecilerin orkestra eserlerindeki obua soloların incelenmesi ve icra önerileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kilvington, C. (1992). Cambridge international guitar festival, Interwiev with Nikita Koshkin, England. Koshkin, N. (1998). The Princes Toy’s - Koshkin Plays Koshkin (CD Album).
 • Kregor, J. (2015). Program Music, United Kingdom: Cambridge University Press. Maes, F. (2006). A History of Russian Music, University of California Press.
 • Mendl, R. W. S. (1928). Beethoven as a Writer of Programme Music, The Musical Quarterly Vol. 14, No.2 ss.172-177 Oxford University Press.
 • Poe, E. A. (2010), Bütün Hikayeleri, Çeviri: Dost Körpe, İstanbul: İthaki Yayınları. Schering, A. (1936). Beethoven und die Dichtung, Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin.
 • Sheinberg, E. (1998). Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of D. D. Shostakovich, (Unpublished doctoral dissertation), The University of Edinburgh.
 • Stravinsky, İ. (2000). Altı derste müziğin poetikası, Çeviri: Cem Taylan, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Cagin. (8 Nisan 2011). The Unanswered Question 1973 2 Musical Syntax Bernstein Norton – Cagin (Video) Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=r_fxB6yrDVo&t=828s&ab_channel=cagin
 • Scruton, “Programme Music” R. Grove Music Online https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.22394 Anadolu Üniversitesi veri tabanından 8 Ekim 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Video DotGuitar. (6 Kasım 2018). A Meeting with Nikita Koshkin – Video DotGuitar (Video) Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=nl26Tc3JwwI&ab_channel=VideoDotGuitar
APA Özkanoğlu M, özdemir m, kaya a (2023). PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. , 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
Chicago Özkanoğlu Mehmet,özdemir muhittin,kaya atahan PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. (2023): 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
MLA Özkanoğlu Mehmet,özdemir muhittin,kaya atahan PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. , 2023, ss.2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
AMA Özkanoğlu M,özdemir m,kaya a PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. . 2023; 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
Vancouver Özkanoğlu M,özdemir m,kaya a PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. . 2023; 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
IEEE Özkanoğlu M,özdemir m,kaya a "PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ." , ss.2133 - 2147, 2023. 10.24315/tred:1343061
ISNAD Özkanoğlu, Mehmet vd. "PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ". (2023), 2133-2147. https://doi.org/10.24315/tred:1343061
APA Özkanoğlu M, özdemir m, kaya a (2023). PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. Trakya Eğitim Dergisi, 13(3), 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
Chicago Özkanoğlu Mehmet,özdemir muhittin,kaya atahan PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. Trakya Eğitim Dergisi 13, no.3 (2023): 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
MLA Özkanoğlu Mehmet,özdemir muhittin,kaya atahan PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, 2023, ss.2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
AMA Özkanoğlu M,özdemir m,kaya a PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
Vancouver Özkanoğlu M,özdemir m,kaya a PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 2133 - 2147. 10.24315/tred:1343061
IEEE Özkanoğlu M,özdemir m,kaya a "PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ." Trakya Eğitim Dergisi, 13, ss.2133 - 2147, 2023. 10.24315/tred:1343061
ISNAD Özkanoğlu, Mehmet vd. "PROGRAMLI MÜZİK ÖRNEĞİ OLARAK NIKITA KOSHKIN'İN USHER VALSE ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ". Trakya Eğitim Dergisi 13/3 (2023), 2133-2147. https://doi.org/10.24315/tred:1343061