Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 646 - 653 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31362/patd.1332860 İndeks Tarihi: 23-10-2023

Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?

Öz:
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the informative value of Turkish videos submitted to YouTube about erectile dysfunction (ED). Materials and methods: The first 125 videos published on Youtube.com between January 11 and 18, 2023, accessed with the keyword "erectile dysfunction," published in Turkish, and displayed in search results in a standard order of relevance were studied. Videos that were less than 1 minute long, do not contain information, contains jokes, movie trailers, or product advertisements, were less than 1 month old since their publication, or were unrelated to ED were excluded from the study. The quality of the information content of the videos was assessed using DISCERN scoring. The obtained data were analyzed using SPSS Statistics 24 software. Results: It was determined that out of the 100 videos that met the inclusion criteria, 74% were uploaded by healthcare professionals, 3% by the Pharmaceutical Industry, 5% by the Dietary Supplement Industry, 3% by psychologists, and 15% by non-healthcare professionals. When the videos were examined based on their content, it was determined that the topics of the published videos primarily focused on diagnosis and treatment. However, it was also found that there were videos that provided content on the etiopathology and symptoms of the disease. The total duration of the videos was 10 hours, 58 minutes, and 24 seconds (1 minute to 53.05 minutes). While the total number of views was 21.893.514 (15-1.700.000), the total number of likes was determined to be 130.340. The average views were 8.002.64 (1.998.76-11.953.26), and the average monthly likes were 47.30 (11.88-73.1). The average value for DISCERN was calculated to be 3.3 (1-5). There was a negative correlation between the DISCERN scores and the average monthly number of likes. It was found that there was a positive and significant correlation between the duration of videos and DISCERN scores. Videos uploaded by physicians had a high DISCERN score, while the content quality of the other videos was moderate to poor. Conclusions: Overall, 50% of ED-related videos on YouTube have moderate to poor content quality. Videos uploaded by physicians had high DISCERN scores and high likes and view rates. A negative correlation existed between DISCERN ratings and average monthly likes and views.
Anahtar Kelime: Erectile dysfunction DISCERN social media Youtube

Resmi olmayan bir bilgi kaynağı olarak erektil disfonksiyon konulu Türkçe YouTube videoları: güvenilir içerik içeriyorlar mı?

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, YouTube'a gönderilen Türkçe videoların erektil disfonksiyon (ED) hakkında bilgilendirici değerini değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Youtube.com'da 11-18 Ocak 2023 tarihleri arasında yayınlanan, "erektil disfonksiyon" anahtar kelimesi ile erişilen, Türkçe yayınlanan ve arama sonuçlarında standart bir alaka düzeyi sırasına göre gösterilen ilk 125 video incelenmiştir. 1 dakikadan kısa, bilgi içermeyen, fıkra, film fragmanı, ürün reklamı içeren, yayınlanmasının üzerinden 1 aydan az geçmiş veya ED ile ilgisi olmayan videolar çalışma dışı bırakıldı. Videoların bilgi içeriğinin kalitesi, DISCERN puanlaması kullanılarak değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS Statistics 24 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Dahil edilme kriterlerine uyan 100 videonun %74'ünün sağlık meslek mensupları, %3'ünün İlaç Endüstrisi, %5'inin Takviye Gıda Sektörü, %3'ünün psikologlar ve %15'inin sağlık meslekleri dışındaki meslek mensupları tarafından yüklendiği belirlendi. Videolar içeriklerine göre incelendiğinde yayınlanan videoların konularının öncelikli olarak teşhis ve tedavi odaklı olduğu belirlendi. Bununla birlikte hastalığın etiyopatolojisi ve semptomlarına yönelik içerikler sunan videoların da bulunduğu tespit edilmiştir. Videoların toplam süresi 10 saat 58 dakika ve 24 saniye (1 dakika ila 53,05 dakika) idi. Toplam izlenme sayısı 21.893,514 (15-1.700,000) olurken, toplam beğeni sayısı 130,340 olarak belirlendi. Ortalama izlenme sayısı 8.002,64 (1.998,76-11.953,26), aylık ortalama beğeni sayısı ise 47,30 (11,88-73,1) oldu. DISCERN için ortalama değer 3,3 (1-5) olarak hesaplanmıştır. DISCERN puanları ile ortalama aylık beğeni sayısı arasında negatif bir korelasyon vardı. Videoların süresi ile DISCERN puanları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Doktorlar tarafından yüklenen videolar yüksek bir DISCERN puanına sahipken, diğer videoların içerik kalitesi orta ile zayıf arasındaydı. Sonuç: Genel olarak, YouTube'daki ED ile ilgili videoların %50'si orta ila düşük içerik kalitesine sahiptir. Hekimler tarafından yüklenen videolar, yüksek DISCERN puanlarına, yüksek beğeni ve izlenme oranlarına sahipti. DISCERN derecelendirmeleri ile ortalama aylık beğeniler ve görüntülemeler arasında negatif bir korelasyon vardı.
Anahtar Kelime: Erektil disfonksiyon DISCERN sosyal medya Youtube

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. NIH Consensus Conference. Impotence. NIH Consensus Development Panel on Impotence. JAMA 1993;270:83-90.
 • 2. Benet AE, Melman A. The epidemiology of erectile dysfunction. Urol Clin North Am 1995;22:699-709.
 • 3. Sullivan ME, Keoghane SR, Miller MA. Vascular risk factors and erectile dysfunction. BJU Int 2001;87:838-845. https://doi.org/10.1046/j.1464-410x.2001.02211.x
 • 4. Salonia A, Castagna G, Saccà A, et al. Is erectile dysfunction a reliable proxy of general male health status? The case for the International Index of Erectile Function—Erectile Function domain. J Sex Med 2012;9:2708-2715. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02869.x
 • 5. Gratzke C, Angulo J, Chitaley K, et al. Anatomy, physiology, and pathophysiology of erectile dysfunction. J Sex Med 2010:7;445-475. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01624.x
 • 6. Eardley I. The incidence, prevalence, and natural history of erectile dysfunction. Sex Med Rev 2013;1:3-16. https://doi.org/10.1002/smrj.2
 • 7. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994;151:54-61. https://doi.org/10.1016/s0022-5347(17)34871-1
 • 8. Fisher WA, Eardley I, McCabe M, Sand M. Erectile dysfunction (ED) is a shared sexual concern of couples I: couple conceptions of ED. J Sex Med 2009;6:2746-2760. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01457.x
 • 9. Salonia A, Castagna G, Saccà A, et al. Is erectile dysfunction a reliable proxy of general male health status? The case for the International Index of Erectile Function-Erectile Function domain. J Sex Med 2012;9:2708-2715. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02869.x
 • 10. Corona G, Petrone L, Mannucci E, et al. Assessment of the relational factor in male patients consulting for sexual dysfunction: the concept of couple sexual dysfunction. J Androl 2006;27:795-801. https://doi.org/10.2164/jandrol.106.000638
 • 11. Warren C. 30 Facts & Statistics on social media and healthcare. ReferralMD 2018. Available at: https://getreferralmd.com/2017/01/30-facts-statistics-on-social-media-and-healthcare/. Accessed May 07, 2023
 • 12. We are social report. Available at: https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/digital-2023/. Accessed June 04, 2023
 • 13. Ayrancı F, Buyuk SK, Kahveci K. Are YouTube™ videos a reliable source of information about genioplasty?. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2021;122:39-42. https://doi.org/10.1016/j.jormas.2020.04.009
 • 14. Hassona Y, Taimeh D, Marahleh A, Scully C. YouTube as a source of information on mouth (oral) cancer. Oral Dis 2016;22:202-208. https://doi.org/10.1111/odi.12434
 • 15. Fode M, Nolsøe AB, Jacobsen FM, et al. Quality of information in YouTube videos on erectile dysfunction. Sex Med 2020;8:408-413. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2020.05.007
 • 16. Charnock D, Shepperd S, Needham G, Gann R. DISCERN: an instrument for judging the quality of written consumer health information on treatment choices. J Epidemiol Community Health 1999;53:105-111. https://doi.org/10.1136/jech.53.2.105
 • 17. Hu MYY, Ho DR, Weinberger JM, Osadchiy V, Mills JN, Eleswarapu SV. Guideline-nonconformant ınvestigational treatments for erectile dysfunction: what are patients learning? 2023;173:111-118. https://doi.org/10.1016/j.urology.2022.11.044
 • 18. Quirós JM, Sánchez JPP, Blasco JML, Villamarín CB, Cano GL, López RAM. Is English information about erectile dysfunction on YouTube based on scientific evidence? Int J Urol 2020;27:939-940. https://doi.org/10.1111/iju.14310
 • 19. Jiang T, Osadchiy V, Mills JN, Eleswarapu SV. Is it all in my head? self-reported psychogenic erectile dysfunction and depression are common among young men seeking advice on social media. Urology 2020;142:133-140. https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.04.100
APA Kaynak Y, Uğur S (2023). Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. , 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
Chicago Kaynak Yurdaer,Uğur Serap Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. (2023): 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
MLA Kaynak Yurdaer,Uğur Serap Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. , 2023, ss.646 - 653. 10.31362/patd.1332860
AMA Kaynak Y,Uğur S Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. . 2023; 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
Vancouver Kaynak Y,Uğur S Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. . 2023; 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
IEEE Kaynak Y,Uğur S "Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?." , ss.646 - 653, 2023. 10.31362/patd.1332860
ISNAD Kaynak, Yurdaer - Uğur, Serap. "Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?". (2023), 646-653. https://doi.org/10.31362/patd.1332860
APA Kaynak Y, Uğur S (2023). Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. Pamukkale Tıp Dergisi, 16(4), 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
Chicago Kaynak Yurdaer,Uğur Serap Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. Pamukkale Tıp Dergisi 16, no.4 (2023): 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
MLA Kaynak Yurdaer,Uğur Serap Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. Pamukkale Tıp Dergisi, vol.16, no.4, 2023, ss.646 - 653. 10.31362/patd.1332860
AMA Kaynak Y,Uğur S Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2023; 16(4): 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
Vancouver Kaynak Y,Uğur S Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?. Pamukkale Tıp Dergisi. 2023; 16(4): 646 - 653. 10.31362/patd.1332860
IEEE Kaynak Y,Uğur S "Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?." Pamukkale Tıp Dergisi, 16, ss.646 - 653, 2023. 10.31362/patd.1332860
ISNAD Kaynak, Yurdaer - Uğur, Serap. "Turkish YouTube videos on erectile dysfunction as an informal information source: do they contain reliable content?". Pamukkale Tıp Dergisi 16/4 (2023), 646-653. https://doi.org/10.31362/patd.1332860