Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 198 Sayfa Aralığı: 1 - 10 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-10-2023

Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi

Öz:
İşletmenin büyüklüğü, kullanım amacı, bulunduğu iklim koşulları, soğutma sisteminin seçiminde temel kriterlerdir. Bir işletmenin ısı kayıp ve kazanç hesapları yapıldıktan sonra sistem seçiminde yapılacak hatalar, işletmenin ömrü boyunca yüksek enerji maliyetleri ile karşılaşmasına neden olabilmektedir. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karbon kökenli yakıtlardan temin eden ve bu yakıtları da ithal eden ülkemizde, yapılacak bu tür hatalar önemli bir gider kalemi oluşturmaktadır. Çalışmada örnek bir bina için kullanılması ihtimal dahilinde olan sabit hava debili ve değişken hava debili iki sistem ekonomik olarak karşılaştırılmıştır. Binanın yıllık enerji ihtiyacı HAP (Hourly Analysis Program) ile hesaplanmış, seçilecek ekipmanlar ve enerji tüketimleri göz önüne alınarak ve Bugünkü Değerlendirme Metodu kullanılarak amortisman süreleri hesaplanmıştır.
Anahtar Kelime: CAV-VAV Sistem Karşılaştırması HAP Enerji Tasarrufu

Economic Analysis of Constant and Variable Air Flow Systems

Öz:
The size of the enterprise, the purpose of use, and the climatic conditions change the cooling system to be chosen. Errors to be made in the system selection after the heat loss and gain calculations of an enterprise may cause the enterprise to encounter high energy costs throughout its life. In our country, which supplies most of its energy needs from carbon-based fuels and imports these fuels, such mistakes constitute an important expense item. In the study, two systems with constant air flow and variable air flow for a sample building, were compared economically. The annual energy need of the building was calculated with the HAP (Hourly Analysis Program), and the amortization periods were calculated by using Today’s Evaluation Method, taking into account the equipment and energy consumption to be selected.
Anahtar Kelime: CAV-VAV System Comparison HAP Energy Savings

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Özcan, U., “Yapıda HVAC Sistem Seçimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 212-217, 2019.
 • 2. Küçükçalı, R., “Çok Katlı Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi”, Türk Tesisat Mühendisleri Dergisi, 50, 18-22, 2007.
 • 3. Kim, D., Cox S.J., Cho H., Im P., “Evaluation of Energy Savings Potential of Variable Refrigerant Flow (VRF) From Variable Air Volume (VAV) in the U.S. Climate Locations”, Energy Reports, 3, 85–93, 2017.
 • 4. Okochi, G.S., Yao, Y., “A Review of Recent Developments and Technological Advancements of Variable-Air-Volume (VAV) Air-Conditioning Systems”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 784–817, 2016.
 • 5. Kanga, S.H., Kimb, H.J., Cho, Y.H., “A Study on the Control Method of Single Duct VAV Terminal Unit Through the Determination of Proper Minimum Air Flow”, Energy and Buildings, 69, 464–472, 2014.
 • 6. Öztürk, H.K., Atalay, Ö., Yılancı, A., “Yapılarda Kullanılan HVAC Sistemlerinde Kontrol ve Enerji Verimliliği”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 90, 69-76, 2005.
 • 7. Aynur, T.N., Hwang, Y., Radermacher, R., “Simulation of a VAV Air Conditioning System in an Existing Building for the Cooling Mode”, Energy and Buildings, 41, 922–929, 2009.
 • 8. Tukur, A., Hallinan K.P., “Statistically Informed Static Pressure Control in Multiple-Zone VAV Systems”, Energy and Buildings, 135, 244–252, 2017.
 • 9. Aktacir, M.A., Büyükalaca, O., Yılmaz, T., “Life-Cycle Cost Analysis for Constant-Air-Volume and Variable-Air-Volume Air-Conditioning Systems”, Applied Energy, 83, 606–627, 2006.
 • 10. Bakry, M.S., Hamdy, M., Mohamed, A., Elsayed, K., “Energy Saving Potential in Open Museum Spaces: A Comparative Hygrothermal Microclimates Analysis”, Building and Environment, 225, 109639, 2022.
 • 11. Yao, Y., Lian, Z., Liu, W., Hou, Z., Wu, M., “Evaluation Program for the Energy-Saving of Variable-Air-Volume Systems”, Energy and Buildings, 39, 558–568, 2007.
 • 12. Fasiuddin, M., Budaiwi, I., “HVAC System Strategies for Energy Conservation in Commercial Buildings in Saudi Arabia”, Energy and Buildings, 43, 3457–3466, 2011.
 • 13. Alghamdi, S.M., Ajour, M.N., Hamdef, N.H.A., Karimipour, A., “Using Proportional-Integral-Derivative Controllers and PCM and a New Design of Building Air Intake With Five Scenarios to Present a Multi-Zone CAV-AHU for Tackling High Energy Consumption”, Journal of Building Engineering, 56, 104764, 2022.
 • 14. Okochi, G. S., Yao, Y., “A Review of Recent Developments and Technological Advancements of Variable-Air-Volume (VAV) Air-Conditioning Systems”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 784-817, 2016.
 • 15. Wang, S., Jin, X., “Model-Based Optimal Control of VAV Air-Conditioning System Using Genetic Algorithm”, Building and Environment, 35, 471-487, 2000.
APA EMANET Ö, Kurekci N (2023). Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. , 1 - 10.
Chicago EMANET ÖZLEM,Kurekci Nuri Alpay Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. (2023): 1 - 10.
MLA EMANET ÖZLEM,Kurekci Nuri Alpay Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. , 2023, ss.1 - 10.
AMA EMANET Ö,Kurekci N Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. . 2023; 1 - 10.
Vancouver EMANET Ö,Kurekci N Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. . 2023; 1 - 10.
IEEE EMANET Ö,Kurekci N "Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi." , ss.1 - 10, 2023.
ISNAD EMANET, ÖZLEM - Kurekci, Nuri Alpay. "Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi". (2023), 1-10.
APA EMANET Ö, Kurekci N (2023). Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. Tesisat Mühendisliği, (198), 1 - 10.
Chicago EMANET ÖZLEM,Kurekci Nuri Alpay Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. Tesisat Mühendisliği , no.198 (2023): 1 - 10.
MLA EMANET ÖZLEM,Kurekci Nuri Alpay Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. Tesisat Mühendisliği, vol., no.198, 2023, ss.1 - 10.
AMA EMANET Ö,Kurekci N Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. Tesisat Mühendisliği. 2023; (198): 1 - 10.
Vancouver EMANET Ö,Kurekci N Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi. Tesisat Mühendisliği. 2023; (198): 1 - 10.
IEEE EMANET Ö,Kurekci N "Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi." Tesisat Mühendisliği, , ss.1 - 10, 2023.
ISNAD EMANET, ÖZLEM - Kurekci, Nuri Alpay. "Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi". Tesisat Mühendisliği 198 (2023), 1-10.