Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları

Yıl: 2011 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 71 - 100 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları

Öz:
Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine yönelik yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama modeli niteliğindedir. Araştırmanın çalışma evrenini 2008-2009 akademik yılı güz döneminde Fırat Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri oluşturmuş ve evrenin tamamı örneklem kapsamın alınmıştır. Beşli likert türünde otuz maddelik ölçekle elde edilen veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Mann-Whitney U ve korelasyon testleriyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kendilerini; ulusal ve evrensel değerlere önem verme bakımından “oldukça yeterli”, kişisel gelişimi sağlama açısından “yeterli”, mesleki gelişmeleri izleme ve katkı sağlama yönünden ise “orta düzeyde yeterli” algıladıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Teacher candidates' qualification oerceptions about teaching profession's general qualifications

Öz:
This research was done to determine teacher candidates’ qualification perceptions about teaching professions’ general qualifications. The research is in survey method. The population consists of Fırat University Science and Social sciences 2008-2009 academic year non-thesis high school students. In the research the whole population were inclined in sampling. Data were obtained with five-item likert type scale and frequency, descriptive, t-test, Mann Whitney U and correlation tests were applied. As a result, it was found that teacher candidates themselves were quite qualified in terms of giving importance to national and universal values, “qualified” in terms of personal development “average qualified” in terms of watching closely and assisting in professional development.
Anahtar Kelime: teacher proficiency candidate perceptions

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YEŞİLYURT E (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. , 71 - 100.
Chicago YEŞİLYURT ETEM Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. (2011): 71 - 100.
MLA YEŞİLYURT ETEM Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. , 2011, ss.71 - 100.
AMA YEŞİLYURT E Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. . 2011; 71 - 100.
Vancouver YEŞİLYURT E Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. . 2011; 71 - 100.
IEEE YEŞİLYURT E "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları." , ss.71 - 100, 2011.
ISNAD YEŞİLYURT, ETEM. "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları". (2011), 71-100.
APA YEŞİLYURT E (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 71 - 100.
Chicago YEŞİLYURT ETEM Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9, no.1 (2011): 71 - 100.
MLA YEŞİLYURT ETEM Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, 2011, ss.71 - 100.
AMA YEŞİLYURT E Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2011; 9(1): 71 - 100.
Vancouver YEŞİLYURT E Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2011; 9(1): 71 - 100.
IEEE YEŞİLYURT E "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, ss.71 - 100, 2011.
ISNAD YEŞİLYURT, ETEM. "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9/1 (2011), 71-100.