Yıl: 2023 Cilt: 37 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 245 - 250 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-10-2023

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi

Öz:
Arıcılık, bal arılarının (Apis mellifera L.), bitkisel kaynakları kullanarak bal, polen, propolis, arı sütü gibi çeşitli ürünleri elde edebildiği bir yetiştiricilik faaliyetidir. Arılar, doğadaki bitki tozlaşmasındaki rolleri ve arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle hayati öneme sahip canlılardır. Arıcılıktaki en önemli problemlerin başında arı hastalıkları ve zararlıları gelmektedir. Bu hastalıklardan biri olan Amerikan Yavru Çürüklüğü (AFB), bal arısı larvalarının ölümüne neden olan çok tehlikeli ve oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın etkeni olan Paenibacillus larvae, Gram-pozitif bir bakteri olup vejetatif ve spor formu olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Bu çalışmada 2020-2023 yılları arasında Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki arıcılık işletmelerinden alınan 207 örnekte AFB varlığı araştırıldı. Örneklerde AFB’ye neden olan P. larvae bakterisinin izolasyonu, identifikasyonu ve PCR analizi yapıldı. Çalışma sonucunda 207 bal arısı işletmesinden 10’unun (%4.83) P. larvae ile enfekte olduğu belirlendi. AFB hastalığının hızlı tespit yöntemleriyle etkin bir şekilde izlenmesi, arıcıların erken ve etkili kontrol önlemleri almalarına ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemelerine yardımcı olabilecektir.
Anahtar Kelime: Amerikan yavru çürüklüğü Apis mellifera L. karadeniz Paenibacillus larvae PCR

Diagnosis of American Foulbrood in Honey Bees and Honeycomb in the Central and Eastern Black Sea Regio

Öz:
Beekeeping is a breeding activity in which various products such as honey, pollen, royal jelly and propolis can be obtained by using honey bees (Apis mellifera L.) and plant sources. Bees have vital importance due to their role in plant pollination in the nature and the positive effects of bee products on human health. Bee diseases and pests are among the most important problems in beekeeping. One of these diseases, American foulbrood (AFB), is a very dangerous and highly contagious disease that causes the death of honey bee larvae. The causative agent of the disease, Paenibacillus larvae, is a Gram-positive bacterium that has two forms: vegetative and spore form. In this study, the presence of AFB was investigated in 207 samples taken from beekeeping enterprises in the Central and Eastern Black Sea regions between 2020-2023. Isolation, identification, and PCR analysis of P. larvae bacteria, the causative agent of AFB performed on the samples. As a result of the study, it was determined that 10 (4.83%) of 207 honey bee enterprises were infected with P. larvae. Effective monitoring of AFB disease with rapid detection methods can help beekeepers to take early and effective control measures and prevent the further spread of the disease.
Anahtar Kelime: American foulbrood Apis mellifera L. black sea Paenibacillus larvae PCR

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Heyndrickx M, Vandemeulebroecke K, Hoste B, et al. Reclassification of Paenibacillus (formerly Bacillus) pulvifaciens (Nakamura 1984) Ash et al. 1994, a later subjective synonym of Paenibacillus (formerly Bacillus) larvae (White 1906) Ash et al. 1994, as a subspecies of P. larvae, with emended descriptions of P. larvae as P. larvae subsp. larvae and P. larvae subsp. pulvifaciens. Int J Syst Evol Microbiol 1996; 46: 270-279.
 • 2. Sturtevant AP. Relation of commercial honey to the spread of American foulbrood. J Agric Res 1932; 45: 257-285.
 • 3. Pernal SF, Clay, H. American Foulbrood. Honey Bee Diseases and Pests. 3rd Edition, Beaverlodge, Alberta, Canada: Canadian Association of Professional Apiculturists, 2013.
 • 4. Woodrow AW, Gochnauer, T. Susceptibility of honey bee larvae to American foulbrood. Gleanings Bee Cult 1941; 69: 148-151.
 • 5. de Graaf DC, Alippi AM, Antúnez K, et al. Standard methods for American Foulbrood research. J Apicul Res 2013; 52: 1-28.
 • 6. Hansen H, Brødsgaard CJ. American foulbrood: A review of its biology, diagnosis and control. Bee World 1999; 80: 5-23.
 • 7. Doğanay A, Aydın L. Bal Arısı Yetiştiriciliği Ürünleri Hastalıkları. 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınevi, 2017.
 • 8. Genersch E. Honey bee pathology: Current threats to honey bees and beekeeping. Appl Microbiol Biotechnol 2010; 87: 87-97.
 • 9. Genersch E, Forsgren E, Pentıkåınen J, et al. Reclassification of Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens and Paenibacillus larvae subsp. larvae as Paenibacillus larvae without subspecies differentiation, Int J Syst Evol Microbiol 2006; 56: 501-511.
 • 10. Genersch E, Ashiralieva A, Fries I. Strain and genotype- specific Paenibacillus larvae subsp larvae, a bacterial pathogen causing American Foulbrood disease in honeybees. Appl Environ Microbiol 2005; 71: 7551-7555.
 • 11. Djukic M, Brzuszkiewicz E, Fünfhaus A, et al. How to kill the honey bee larva: Genomic potential and virulence mechanisms of Paenibacillus larvae. PLoS One 2014; 5: e90914
 • 12. Yalçınkaya A, Keskin N, Özkirim A. After Colony Losses in Hatay and Adana Region of Turkey the Investigation of Honey Bee Diseases. Montpellier, France: Abstract APIMondia, 2009.
 • 13. Sevim E, Baş Y, Çelik G, et al. Antibacterial activity of bryophyte species against Paenibacillus larvae isolates, Turkish J Vet Animal Sci 2017; 41: 10.
 • 14. Özden M. Balarılarındaki Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı Etkeni Olan Paenibacillus larvae’nın Larvalı Petek ve Bal Örneklerinden Konvansiyonel ve Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Teşhisi. Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • 15. Mayack C, Hakanoğlu H. Honey Bee pathogen prevalence and interactions within the Marmara region of Turkey. Vet Sci 2022; 9: 573.
 • 16. Brødsgaard CJ, Hansen H, Rıtter W. Progress of Paenibacillus larvae larvae infection in individually inoculated honey bee larvae reared single in vitro, in micro colonies, or in full-size colonies. J Apic Res 2000; 39: 19- 27.
 • 17. OIE. “Chapter 3.2.2. American foulbrood of honey bees (Infection of honey bees with Paenibacillus larvae)”. https://www.woah.org/fileadmin/Home/fr/Health_standards/ tahm/3.02.02_AMERICAN_FOULBROOD.pdf/ 18.05.2022.
 • 18. Gochnauer TA. Growth, protease formation, and sporulation of Bacillus larvae in aerated broth culture. J Invertebr Pathol 1973; 22: 251-257.
 • 19. Dingman, DW, Stahly, DP. Medium promoting sporulation of Bacillus larvae and metabolism of medium components. Appl Environ Microbiol 1983; 46: 860-869.
 • 20. Hornitzky MAZ, Karlovskis S. A culture technique for the detection of Bacillus larvae in honeybees. J Apicult Res 1989; 28: 118-120.
 • 21. Wilhelm E, Korschineck I, Sigmund M, et al. Monitoring of Paenibacillus larvae in Lower Austria through DNA- Based detection without de-Sporulation: 2018 to 2022. Vet Sci 2023; 10: 213.
 • 22. Pohorecka K, Skubida M, Bober A, Zdanska D. Screening of Paenibacillus larvae spores in apiaries from eastern Poland. Nationwide survey. Part 1. Bull Vet Inst Pulawy 2012; 56: 539-545.
 • 23. Şık Z, Atıcı EG, Altıntaş Ö, Elitok Y, Şen S. Frequency of American foulbrood in honeybees: 2015-2020 Data of the Veterinary Control Central Research Institute in Turkey. Etlik Veterinerlik Mikrobiyoloji Dergisi 2022; 33: 15-20.
 • 24. D'Alvise P, Seeburger V, Gihring K, Kieboom M, Hasselmann M. Seasonal dynamics and co-occurrence patterns of honey bee pathogens revealed by high- throughput RT-qPCR analysis. Ecol Evol 2019; 9: 10241- 10252.
 • 25. Locke B, Low M, Forsgren E. An integrated management strategy to prevent outbreaks and eliminate infection pressure of American foulbrood disease in a commercial beekeeping operation. Prev Vet Med 2019; 167: 48-52.
 • 26. Ebeling J, Reinecke A, Sibum N, et al. A comparison of different matrices for the laboratory diagnosis of the epizootic American foulbrood of honey bees. Vet Sci 2023; 10: 103.
 • 27. Muz MN, Solmaz H, Yaman M, Karakavuk M. Kış salkımı erken bozulan arı kolonilerinde paraziter ve bakteriyel patojenler. YYU Veteriner Fakültesi Dergisi 2012; 23: 147- 150.
APA KOÇ AKPINAR R, BOZDEVECİ A, ÇELIK S (2023). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. , 245 - 250.
Chicago KOÇ AKPINAR Rahşan,BOZDEVECİ ARİF,ÇELIK SEMA NUR Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. (2023): 245 - 250.
MLA KOÇ AKPINAR Rahşan,BOZDEVECİ ARİF,ÇELIK SEMA NUR Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. , 2023, ss.245 - 250.
AMA KOÇ AKPINAR R,BOZDEVECİ A,ÇELIK S Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. . 2023; 245 - 250.
Vancouver KOÇ AKPINAR R,BOZDEVECİ A,ÇELIK S Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. . 2023; 245 - 250.
IEEE KOÇ AKPINAR R,BOZDEVECİ A,ÇELIK S "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi." , ss.245 - 250, 2023.
ISNAD KOÇ AKPINAR, Rahşan vd. "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi". (2023), 245-250.
APA KOÇ AKPINAR R, BOZDEVECİ A, ÇELIK S (2023). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 37(3), 245 - 250.
Chicago KOÇ AKPINAR Rahşan,BOZDEVECİ ARİF,ÇELIK SEMA NUR Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 37, no.3 (2023): 245 - 250.
MLA KOÇ AKPINAR Rahşan,BOZDEVECİ ARİF,ÇELIK SEMA NUR Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.37, no.3, 2023, ss.245 - 250.
AMA KOÇ AKPINAR R,BOZDEVECİ A,ÇELIK S Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2023; 37(3): 245 - 250.
Vancouver KOÇ AKPINAR R,BOZDEVECİ A,ÇELIK S Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2023; 37(3): 245 - 250.
IEEE KOÇ AKPINAR R,BOZDEVECİ A,ÇELIK S "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 37, ss.245 - 250, 2023.
ISNAD KOÇ AKPINAR, Rahşan vd. "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bal Arılarında ve Temel Petekte Amerikan Yavru Çürüklüğünün Teşhisi". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 37/3 (2023), 245-250.