Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 317 - 329 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.1344124 İndeks Tarihi: 05-11-2023

YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu çalışmada, Trabzon’daki ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde görev yapmakta olan sağlık yöneticilerinin yönetsel performansı ile problem çözme ve karar verme yetkinliği arasındaki ilişkinin incelenmesi ve sosyo-demografik özelliklerin yönetsel performans ve karar verme yetkinliği üzerinde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde 16 sağlık kuruluşunda görev yapan toplam 86 yöneticiden 52’si araştırmaya katılmıştır. Çalışmada verilerin toplanmasında Sperry (2003) tarafından geliştirilen ve Şimşek (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yönetsel Beceri Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, problem çözme ve karar verme yetkinliği en yüksek yönetici grubu hastane müdürleri olarak belirlenmiştir. Sağlık yönetimi ve İİBF mezunu olan, yatak kapasitesi 100 ve üzeri olan hastanelerde görev yapan yöneticilerin de problem çözme ve karar verme yetkinliği daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, yönetsel performans düzeyindeki artış ve azalışların problem çözme ve karar verme yetkinliğini anlamlı ve yüksek düzeyde etkilediği; yöneticilerde çatışma yönetimi ile kurumsal ve insan kaynaklarına uyum düzeylerinin yüksek olmasının karar verme yetkinliğini artırmada önemli değişkenler olduğu tespit edilmiştir (p< 0.05).
Anahtar Kelime: Hastane Problem Çözme ve Karar Verme Yetkinliği Sağlık Yöneticisi Yönetsel Performans

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MANAGERIAL PERFORMANCE ON DECISION MAKING COMPETENCE: A RESEARCH ON HEALTH MANAGERS

Öz:
In this study, it was aimed to examine the relationship between the managerial performance and problem-solving and decision-making competence of healthcare managers working in secondary and tertiary hospitals in Trabzon and to investigate the effect of socio-demographic characteristics on managerial performance and decision-making competence. During the period when the research was conducted, 52 out of a total of 86 managers working in 16 health institutions participated in the research. The "Managerial Skills Scale" developed by Sperry (2003) and adapted into Turkish by Şimşek (2006) was used to collect data in the study. As a result of the research, the manager group with the highest problem solving and decision-making competence was determined to be hospital managers. Managers who are graduates of Health Management and Faculty of Economics and Administrative Sciences and who work in hospitals with a bed capacity of 100 or more were also found to have higher problem-solving and decision-making competencies. In addition, increases and decreases in the level of managerial performance significantly and highly affect problem-solving and decision-making competence; It has been determined that high levels of conflict management and compliance with corporate and human resources in managers are important variables in increasing decision-making competence (p < 0.05).
Anahtar Kelime: Healthcare Manager Hospital Managerial Performance Problem Solving and Decision Making Competence

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA turan kurtaran a, YEŞİLDAĞ A (2023). YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
Chicago turan kurtaran ayten,YEŞİLDAĞ AHMET Y. YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2023): 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
MLA turan kurtaran ayten,YEŞİLDAĞ AHMET Y. YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2023, ss.317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
AMA turan kurtaran a,YEŞİLDAĞ A YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2023; 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
Vancouver turan kurtaran a,YEŞİLDAĞ A YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2023; 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
IEEE turan kurtaran a,YEŞİLDAĞ A "YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.317 - 329, 2023. 10.18092/ulikidince.1344124
ISNAD turan kurtaran, ayten - YEŞİLDAĞ, AHMET Y.. "YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2023), 317-329. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1344124
APA turan kurtaran a, YEŞİLDAĞ A (2023). YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (41), 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
Chicago turan kurtaran ayten,YEŞİLDAĞ AHMET Y. YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , no.41 (2023): 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
MLA turan kurtaran ayten,YEŞİLDAĞ AHMET Y. YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol., no.41, 2023, ss.317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
AMA turan kurtaran a,YEŞİLDAĞ A YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2023; (41): 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
Vancouver turan kurtaran a,YEŞİLDAĞ A YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2023; (41): 317 - 329. 10.18092/ulikidince.1344124
IEEE turan kurtaran a,YEŞİLDAĞ A "YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, , ss.317 - 329, 2023. 10.18092/ulikidince.1344124
ISNAD turan kurtaran, ayten - YEŞİLDAĞ, AHMET Y.. "YÖNETSEL PERFORMANSIN KARAR VERME YETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 41 (2023), 317-329. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1344124