Yıl: 2023 Cilt: YOK Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 403 - 420 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54049/taad.1374502 İndeks Tarihi: 08-11-2023

ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU

Öz:
Anayasa m. 20’de kişinin üstünün ve eşyalarının aranabilmesi için hâkim kararının veya kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emrinin olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu şart için söz konusu maddede bir istisna öngörülmemiştir. Buna rağmen kanun ve yönetmeliklerde arama için hâkim kararının veya kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emrinin gerekli olmadığı hâller düzenlenmektedir. Ayrıca saklı bir şeyi bulmayı amaçlayan bazı yüzeysel işlemlerin arama işlemi olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Bu noktada söz konusu hâllerin Anayasa’ya uygun olup olmadığı sorusu gündeme gelmektedir. Çalışmamızda öncelikle üst ve eşya aramasının kapsamı tespit edilmiş, ardından ilgili hükümlerin Anayasa’ya uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda hâkim kararı veya kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri olmaksızın üst veya eşya aramasına imkan tanıyan çeşitli hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Anayasa m. 20/2’nin yerindeliği irdelenerek bu hükmün değiştirilmesi gerektiği savunulmuştur.
Anahtar Kelime: Arama Kaba Üst Araması Normlar Hiyerarşisi Orantılılık

Constitutionality of the Legislation About Body and Belongings Search

Öz:
Article 20 of the Constitution of The Republic of Türkiye stipulates a judge’s decision or a written order of an agency authorized by law to search a person’s body and belongings. There is no exception specified in the article. However, there are some laws and regulations that allow body or belongings search without a judge’s decision or a written order. In addition, it is a matter of debate whether some superficial methods aimed at finding something hidden are a search. At this point, the question of whether these regulations are constitutional arises. In our study, firstly, the scope of body and belongings search is determined, and then the constitutionality of the relevant provisions is evaluated. As a result of this evaluation, it is concluded that various provisions allowing body or belongings searches without a judge’s decision or a written order of the authority authorized by law are unconstitutional. In addition, expediency of Article 20/2 of the Constitution is examined in the study, and it is argued that the article should be changed.
Anahtar Kelime: Search Superficial Body Search Hierarchy of Norms Proportionality

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KILIÇ A (2023). ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. , 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
Chicago KILIÇ Ahmet ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. (2023): 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
MLA KILIÇ Ahmet ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. , 2023, ss.403 - 420. 10.54049/taad.1374502
AMA KILIÇ A ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. . 2023; 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
Vancouver KILIÇ A ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. . 2023; 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
IEEE KILIÇ A "ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU." , ss.403 - 420, 2023. 10.54049/taad.1374502
ISNAD KILIÇ, Ahmet. "ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU". (2023), 403-420. https://doi.org/10.54049/taad.1374502
APA KILIÇ A (2023). ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, YOK(56), 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
Chicago KILIÇ Ahmet ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YOK, no.56 (2023): 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
MLA KILIÇ Ahmet ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.YOK, no.56, 2023, ss.403 - 420. 10.54049/taad.1374502
AMA KILIÇ A ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2023; YOK(56): 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
Vancouver KILIÇ A ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2023; YOK(56): 403 - 420. 10.54049/taad.1374502
IEEE KILIÇ A "ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, YOK, ss.403 - 420, 2023. 10.54049/taad.1374502
ISNAD KILIÇ, Ahmet. "ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YOK/56 (2023), 403-420. https://doi.org/10.54049/taad.1374502