Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Yıl: 2011 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik, depresyon düzeyleri ve bunlarla ilişkili olabilecek etkenleri incelemektir. Örnek-lem grubu, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümlerinde çalışan toplam 85 sağlık personelinden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri sosyodemografik özellikleri içeren bir anket formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ile toplanmıştır. Ortalama puanlar duygusal tükenme (DT) için 12,78±2,61, duyar-sızlaşma (D) için 3,43±1,46, kişisel başarı (KB) için 23,68±1,85 ve BDÖ için 11,85±3,18 olarak hesaplan-mıştır. Tükenmişlik düzeylerinden DT ile KB alt boyut puanları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Çalıştığı kurum, ek iş ve sigara içimi ile KB; çalıştığı kurum, öğrenim durumu ve cinsiyet ile D; öğrenim durumu ile BDÖ arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Depresyon düzeyinde, DT ve D ile pozitif yönde; KB ile negatif yönde bir korelasyon bulunmuştur. Araştırmamızda onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik ve depresyon puan ortalamaları, literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında orta düzeyde görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Freudenberger NJ. Staff burnout. Journal of Social Issues 1974;30: 159-65.
 • 2. Maslach C, Jackson SE. Maslach Burnout Inventory Manual. 2nd ed, Consulting Psychologist Press, Palo Alto, 1986.
 • 3. Ersoy F, Yıldırım C. Tükenmişlik (Staff Burnout) Sendromu ve etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 2001.
 • 4. Evans BK, Fischer DG. The Nature of Burnout: A Study of The Three-Factor Model of Burnout in Human and Non-Human Service Samples. Journal of Occupational and Organizational Psychology 1993;66: 29-38.
 • 5. Gülseren Ş, Karaduman E, Kültür S. Hemşire ve Teknisyenlerde Tükenmişlik Sendromu ve Depresif Belirti Düzeyi. Kriz Dergisi 2000;8: 32-6.
 • 6. Aslan H, Alpaslan NZ, Aslan O, Ünal M. Hemşirelerde Tükenme, İş Doyumu ve Ruhsal Belirtiler. Nöro Psikiyatri Arşivi 1996;33: 192-9.
 • 7. Işık U. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinde Tükenmişlik Durumu Araştırması, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara 2005.
 • 8. Işıkhan V, Özet A, Kömürcü Ş, Arpacı F, Öztürk B, Yalçın A. Onkoloji kliniklerinde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik durumları. XIII. Ulusal Kanser Kongresi, poster bildirisi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs, 2000.
 • 9. Dolu G. Onkolojide çalışan hekimlerde tıbbi ve sosyal çalışma açısından tükenmişlik sendromunun araştırılması, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, yayınlanmış yükseklisans tezi. İstanbul 1997.
 • 10. Taycan O, Kutlu L, Çimen S, Aydın N. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklerle Olan İlişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;7: 100-8.
 • 11. Martin F, Poyen D, Bouderlique E, Gouvernet J, Rivet B, Disdier P, et al. Depression and burnout in hospital health care professionals. Int J Occup Environ Health 1997;3: 204-9.
 • 12. Glass DC, McKnight JD, Valdimarsdottir H. Depression, burnout and perceptions of control in hospital nurses. J Consult Clin Psychol 1993;61: 147-55.
 • 13. Ergin C. Maslach tükenmişlik ölçeğinin Türkiye sağlık personeli normları. 3P Dergisi 1996;4: 28-33.
 • 14. Çam O. “Tükenmişlik envanterinin geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması”. VII Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. (Edit: R. Bayraktar, İ. Dağ) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları 1991.
 • 15. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7: 3-13.
 • 16. Mollaoğlu M, Yılmaz M, Kars T. Hemşirelerde tükenmişlik. Sağlık çalışanlarının sağlığı kongre kitabı, Ankara 2001;145.
 • 17. Storlie FJ. Burnout: The eleboration of concept. Am J Nurs 1979; 79: 2108-11.
APA CİHAN B (2011). Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. , 17 - 22.
Chicago CİHAN Benderli Yasemin Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. (2011): 17 - 22.
MLA CİHAN Benderli Yasemin Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. , 2011, ss.17 - 22.
AMA CİHAN B Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. . 2011; 17 - 22.
Vancouver CİHAN B Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. . 2011; 17 - 22.
IEEE CİHAN B "Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi." , ss.17 - 22, 2011.
ISNAD CİHAN, Benderli Yasemin. "Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi". (2011), 17-22.
APA CİHAN B (2011). Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi, 28(1), 17 - 22.
Chicago CİHAN Benderli Yasemin Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 28, no.1 (2011): 17 - 22.
MLA CİHAN Benderli Yasemin Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi, vol.28, no.1, 2011, ss.17 - 22.
AMA CİHAN B Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi. 2011; 28(1): 17 - 22.
Vancouver CİHAN B Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi. 2011; 28(1): 17 - 22.
IEEE CİHAN B "Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi." Yeni Tıp Dergisi, 28, ss.17 - 22, 2011.
ISNAD CİHAN, Benderli Yasemin. "Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi". Yeni Tıp Dergisi 28/1 (2011), 17-22.